Powtórzmy to jeszcze raz

Transkrypt

Powtórzmy to jeszcze raz
Powtórzmy to jeszcze raz
Starosta Bełchatowski - Szczepan Chrzęst zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe
działające na terenie powiatu bełchatowskiego do wzięcia udziału w II Pikniku Stowarzyszeń.
- W roku ubiegłym piknik cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że zrodził się pomysł, by impreza
przybrała charakter cyklicznych, corocznych spotkań przedstawicieli III sektora ze społecznością
lokalną – mówi Monika Selerowicz, pełnomocnik starosty ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi. - Celem pikniku jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta i powiatu
bełchatowskiego organizacji i innych podmiotów działających na rzecz środowiska lokalnego.
II Piknik Stowarzyszeń zaplanowano na dzień 6 lipca 2013 roku na Placu Narutowicza przy
Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. Organizacje pozarządowe chcące pochwalić się swoimi
działaniami na rzecz najbliższego otoczenia i zainteresowane wzięciem udziału w pikniku, proszone
są o zgłaszanie się do dnia 20 czerwca 2013 roku do pełnomocnika ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi drogą mailową na adres: [email protected]
lub telefonicznie pod numerem 603-414-732.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Podobne dokumenty