Wycieczki jednodniowe Wycieczki jednodniowe

Transkrypt

Wycieczki jednodniowe Wycieczki jednodniowe
e
w
o
i
n
d
o
n
d
e
j
i
k
Wyciecz
i już teraz!
zk
ec
ci
y
w
j
je
o
Tw
i
cj
a
Pomyśl o rezerw
/os!
Wycieczki już od 55 zł
pot
Gdańsk · Gdynia · So
e
w
o
i
n
d
o
n
d
e
j
i
k
z
c
e
i
c
Wy
ernik
Centrum Nauki Kop
Stadion Narodowy perymentatorium
79
· Akwarium
trum Hewelianum
o w Sopocie · Cen
Mariacka · Fabryka
a
ylik
Baz
·
Port w Gdyni · Mol
tun
Nep
tkiem pirackim ·
Gdyńskie · Rejs sta
!
jące lekcje muzealne
Cukierków · Interesu
75
k
Jurapark - Aquapar
kacyjny
urów! · Spacer edu
ci 80m!
ponad setką dinoza
lnia wodna o długoś
Bliskie spotkanie z
o Emocji 5D · Zjeżdża
Kin
·
m
owy
Zim
ie
w Ogrodz
ńskie
ta
Poznań · Termy mal
119
ek
Gniezno
80
do Góry
Kaszuby z Domem
/Chmielno
Nogami - Będomin
lub Muzeum
110
55
zcz
Exploseum - Bydgos
e Fabryki Bombek
Zwiedzanie dawnej
po Wyspie Młyńskiej
175
fabryki koncernu DAG
Fabrik Bromberg ·
Spacer
80
Malbork
Berlina
ożonej w pobliżu
cznej wyspie poł
Zabawa na egzoty
365 dni w roku
ńce
Sło
·
ody
pog
nej
Gwarancja tropikal
po Starym
yżackim · spacer
kiem w Zamku Krz
Wizyta z przewodni
Mieście
Tel. +48 535 493 466
3
99
nu Narodowego
a · Muzeum Hym
Szymbark · Wieżyc
iki
am
Cer
j
skie
zub
Kas
zwiedzani
Wnętrza katedry ·
Tropical Islands
Szlak Piastowski
nowice ·
Lednogóra · Dzieka
w Pobiedziskach ·
Skansen miniatur
elno
Strz
·
zno
mes
· Trze
Gniezno · Kruszwica
· Ryn
skie koziołki · Ratusz
Stare miasto · Poznań
maltańskich
Zabawa w Termach
Fabryka Bombek -
119
Polsce eks
m - Największe w
się jak piłkarz
Interaktywne muzeu
w Polsce - Poczuj
ki
ars
piłk
n
dio
ę!
raw
mu
na
Największy sta
ząc
hod
ając szatnie i wyc
reprezentacji zwiedz
e-mail: [email protected]
4
www.bpsiesta.pl
/bpsiesta
e
w
o
i
n
d
u
w
d
i
k
z
c
e
i
c
Wy
e
w
o
i
n
d
y
z
r
t
i
k
z
c
e
i
c
Wy
zł/os!
Wycieczki już od 170
.com/bpsiesta
k
o
o
b
ce
fa
:
a
n
s
a
n
b
lu
Po
aPark ·
Łeba · Szymbark · Se
Słowiński
Park Dinozaurów ·
Park Narodowy
- relaks nad 180
Trójmiasto · Gniew
morzem
iacka
a Mar
Hewelianum · Bazylik
w Sopocie · Centrum
morzem!
Port w Gdyni · Molo
nad
at
sjon
Pen
·
Cukierków
w Gdańsku · Fabryka
owiński
Łeba · Szymbark · Sł
Park Narodowy
sko · Dom do Góry
Fokarium ·
do Góry Nogami ·
· Jezioro Łebsko · Dom
morzem!
nad
Ruchome wydmy
at
sjon
Pen
·
jski w Polsce
Największy park jura
170
Wilno · Troki ·
Aquapark/Kowno
odowy ·
Słowiński Park Nar
nad morzem!
Nogami · Pensjonat
180
Kraków · Oświęcim
w zajęciach
yżackiego · Udział
fortec Zakonu Krz
ach!
nat
Zwiedzanie dwóch
kom
ych
czn
leg w średniowie
edukacyjnych · Noc
iejską
Warszawa z grą m
h · Zamek
· Ojców
370
Mariacki ·
· Sukiennice · Kościół
u · Dzwon Zygmunta
na Pieskowej Skale
ek
Katedra na Wawel
Zam
·
sa
kule
itz · Maczuga Her
Barbakan · Auschw
Tropikalna
Berlin · Poczdam ·
y
Wyspa/Park Filmow
Babelsberg
· Kościół Pamięci ·
230
w Łazienkac
Starym Mieście lub
Gra miejska na
tury i Nauki
Kul
ac
Pał
·
ski
lew
Kró
390
er den Linden
Brandenburska · Unt
nds - zabawa na
Reichstag · Brama
ssouci · Tropical Isla
San
wy
odo
ogr
wonawanie od kulis
poz
erg
Kompleks pałaco
elsb
Bab
lub Park Filmowy
tropikalnej wyspie
produkcji filmowych
ropical
Berlin · Poczdam/T
rk Filmowy 270
Islands/Drezno/Pa
Babelsberg
· Kościół Pamięci ·
rocław ·
Kotlina Kłodzka · W
Skalne Miasta
e formy
er den Linden
Brandenburska · Unt
Park Filmowy
Reichstag · Brama
ikalnej wyspie lub
trop
na
awa
zab
ch lub zwiedzanie
Tropical Islands is produkcji filmowy
kul
od
e
ani
naw
poz
Babelsberg Drezna
375
yjn
Wrocławiu · Fantaz
Stare Miasto we
lub wejście na
Ostrów Tumski ·
ch · Błędne Skały
cha
Cze
w
h
nyc
ostańców skla
Szczeliniec Wielki
ienie
hotelach i wyżyw
wstępu
pensjonatach lub
zawierają biletów
w komfortowych
* Podane ceny nie
ją zakwaterowanie
iera
zaw
rty
ofe
* Wszystkie
ienie
żyw
lub hotelach i wy
wstępu
ych pensjonatach
zawierają biletów
* Podane ceny nie
wanie w komfortow
tero
wa
zak
ją
zawiera
* Wszystkie oferty
Tel. +48 535 493 466
5
490
· Uniwersytet
Cmentarz na Rossie
a Trzech Krzyży ·
Trokach · Jezioro
Ostra Brama · Gór
· Zamek Witolda w
icza
kiew
Mic
A.
e Kowna
Wileński · Muzeum
kach lub zwiedzani
aparku w Druskienni
Galve · Zabawa w Aqu
Jezioro Łeb
Ruchome wydmy ·
Gniew · Malbork
245
e-mail: [email protected]
6
www.bpsiesta.pl
/bpsiesta
e
w
o
i
n
d
y
z
r
t
i
k
z
c
e
i
c
Wy
e
w
o
i
n
d
y
z
r
t
i
k
z
c
e
i
c
Wy
zł/os!
Wycieczki już od 240
zki już teraz!
ec
ci
y
w
j
je
o
Tw
i
cj
a
rw
Pomyśl o reze
n Narodowy
Warszawa · Stadio
ernik
· Centrum Nauki Kop ek Królewski · Pałac
350
Heide Park
Łazienkach · Zam
rym Mieście lub w
raktywne ekspozycje
Gra miejska na Sta
ki Kopernik - Inte
Nau
trum
Cen
·
Narodowym - Poczuj
nie
dio
Kultury i Nauki
Sta
na
ernik · Trasa Piłkarza
Centrum Nauki Kop
nej!
noż
e
Polski w piłc
się jak reprezentant
twa w jednym
Całodzienne szaleńs
w Europie!
lina
ot
Praga · Wrocław · K
Kłodzka
ice/Ojców
Zakopane · Wadow
· Kraków
Narodowy z
370
ecznym Orloj ·
nym zegarem słon
iu · Błędne
Karola · ratusz ze słyn
Hradczany · Most
re Miasto we Wrocław
Sta
i
ski
Tum
rów
Ost
Praska Starówka ·
Szczeliniec Wielki
Skały lub wejście na
· Sandomierz
Kazimierz n. Wisłą
360
ie
· Góry Świętokrzysk
sa
na Tra
lnia
ciarskie · Szto
Wang · skocznie nar
odowy · Świątynia
iu
cław
Karkonoski Park Nar
Wro
we
ski · Stare Miasto
Uranu · Ostrów Tum
towska i Podziem
imierzu · Brama Opa
Stare Miasto w Kaz
krzyskie: wejście na
ierzu · Góry Święto
dom
Bartek
San
w
a
czn
Turysty
- ruiny zamku i dąb
cin
Chę
do
jazd
prze
św. Krzyż i Łysice lub
ójmiasto ·
Malbork/Gniew · Tr nek nad
310
zy
KL Stutthof - wypoc
morzem
yżackiego ·
bark
Gdańsk · Łeba · Szym
zajęcia
Park Narodowy +
” ·
ek · Biebrzański
Grunwald · Olsztyn
Bagien Biebrzańskich
ice
mn
taje
ąc
waj
kry
dydaktyczne pt. “Od
m w Świętej Lipce
ariu
ktu
san
·
”
niec
Gierłoż i “Wilczy Sza
355
· Fabryka
iacka w Gdańsku
oro
num · Bazylika Mar
home wydmy · Jezi
Centrum Hewelia
k Narodowy · Ruc
Par
ski
wiń
Sło
·
!
morzem
Cukierków
nad
at
sjon
Pen
·
i
y Nogam
Łebsko · Dom do Gór
onu Krz
iejszych fortec Zak
Mariacka w
z dwóch najpotężn
elianum · Bazylika
Zwiedzanie jednej
Hew
trum
Cen
·
w Sopocie
Port w Gdyni · Molo
at nad morzem!
sjon
Pen
·
ów
ierk
Cuk
Gdańsku · Fabryka
Mazury
320
Ojcowski Park
Jana Pawła II lub
Pęksowym
Rodzinne strony
ki · cmentarz na
Harenda · Krupów
munta ·
·
kiem
dni
ewo
prz
Wawelu · Dzwon Zyg
na
a
edr
Kat
·
kiew
Brzysku · Wielka Kro
an
bak
Bar
·
i
iack
Mar
Sukiennice · Kościół
aw 350
z · Wrocł
Karkonosze · Karpac
240
ków rozrywki
z największych par
cy · Wyspa
299
Świnoujście · Niem
Wolin
330
sdorf lub
je · Ahlbeck i Hering
Dziwnów · Międzyzdro
Gryfinie
Kamień Pomorski ·
Wodne “Laguna” w
trum
Cen
·
a
jści
nou
zwiedzanie Świ
ienie
hotelach i wyżyw
wstępu
pensjonatach lub
zawierają biletów
w komfortowych
* Podane ceny nie
ją zakwaterowanie
iera
zaw
rty
ofe
* Wszystkie
ienie
żyw
lub hotelach i wy
wstępu
ych pensjonatach
zawierają biletów
* Podane ceny nie
wanie w komfortow
tero
wa
zak
ją
zawiera
* Wszystkie oferty
Tel. +48 535 493 466
7
e-mail: [email protected]
8
www.bpsiesta.pl
/bpsiesta
e
w
o
i
n
d
o
r
e
t
z
c
i
k
z
Wyciec
e
w
o
i
n
d
o
r
e
t
z
c
i
k
z
Wyciec
zł/os!
Wycieczki już od 420
m/bpsiesta
o
.c
k
o
o
b
ce
fa
:
a
n
s
a
n
Polub
oty Stok ·
Ziemia Kłodzka · Zł
430
i-Zdrój ·
Polanica i Dusznik
Wrocław
ta · Letni tor
rkonosze
Praga · Wrocław · Ka
Zakopane - Kraków
- Ojców
- Wieliczka
ć · Łańcut
Bieszczady · Zamoś
ok
Zamość · Solina · San
ie
Góry Świętokrzysk
430
Gubałówką
ym Brzysku · Targ pod
Dzwon
Cmentarz na Pęksow
edra na Wawelu ·
Kat
Wyprawa w Tatry ·
·
y
end
Har
na zboczu
FranciszBarbakan Klasztor
· Krupówki · Ognisko
i
iack
Mar
ciół
ice · Koś
wy · Zamek na
Zygmunta · Sukienn
owski Park Narodo
Soli w Wieliczce Ojc
kanów · Kopalnia
zuga Herkulesa
Pieskowej Skale · Mac
· Święty
Dąb Bartek · Łysica
499
Krzyż · Sandomierz
499
· Chęciny
Beskid Śląski
· skocznie
ndzielnia · Wisła
górach
Radzionkowie · Szy
wskich · Spacer po
Muzeum Chleba w
iako
Kon
k
one
Kor
· Muzeum
sko-Białej
narciarskie · Istebna
rysunkowych w Biel
ów
film
rnia
twó
Wy
z przewodnikiem ·
adzką · Łańcut
· Objaz Pętlą Bieszcz
Zakopane · Tatry
440
ze słynnym
· Most Karola · ratusz
cławiu · Hradczany
· Zamek
Stare Miasto we Wro
ka · Szklarska Poręba
rów
Sta
ska
Pra
·
j
Orlo
zegarem słonecznym
ng
Wa
nia
ąty
Świ
Chojnik · Karpacz ·
Zło
Wielki · Kopalnia
· Ostrów
Skały i Szczeliniec
ojowy w Dusznikach
Wyprawa na Błędne
Zdr
k
Par
i
a
ictw
m Papiern
saneczkowy · Muzeu
iu
cław
Wro
we
Tumski · Stare Miasto
420
Pieniny
nka · Trzy
Sokolicę i do Kroście
ajcem · Spacer na
Niedzicy
w
ek
Zam
·
Kraków · Spływ Dun
ole
czański · Wąwóz Hom
Korony · Wąwóz Sop
ie Oko ·
Gąsienicowa/Morsk
Kościeliska · Hala
Zakopane · Dolina
Częstochowa
· Malbork Trójmiasto · Gniew zem
430
or
m
d
na
k
ne
zy
oc
yp
w
·
rówka w Gdańsku
sta ·
Drezno · Skalne Mia
Karkonosze
w skalnych w
ckiego · Sta
fortec Zakonu Krzyża
ni · molo w Sopocie
Zwiedzanie dwóch
ierków · port w Gdy
Cuk
ryka
Fab
·
num
Centrum Hewelia
!
at nad morzem
· “Monciak” · Pensjon
420
440
499
e formy ostańcó
cławiu · Fantazyjn
Uranu
Stare Miasto we Wro
Albertinum · Sztolnia
sto,
Mia
re
Sta
:
zno
Czechach · Dre
ienie
żyw
lub hotelach i wy
wstępu
ych pensjonatach
zawierają biletów
* Podane ceny nie
wanie w komfortow
ierają zakwatero
zaw
rty
ofe
tkie
* Wszys
ienie
ch i wyżyw
wstępu
natach lub hotela
zawierają biletów
fortowych pensjo
* Podane ceny nie
terowanie w kom
wa
zak
ją
iera
zaw
* Wszystkie oferty
Tel. +48 535 493 466
9
e-mail: [email protected]
10
www.bpsiesta.pl
/bpsiesta
e
w
o
i
n
d
o
l
e
i
w
i
k
Wyciecz
zł/os!
Wycieczki już od 550
rk Rozrywki
Paryż - Wersal - Pa
wanie · Pola
s statkiem po Sek
· Montmartre - Rej
a · Panteon ·
Wieża Eiffla · Wersal
m d’Orsay · Sorbon
zeu
Mu
·
r
Luw
·
mfalny
y · Parc Asterix ·
Elizejskie · Łuk Triu
nier · Wielkie Bulwar
Gar
ra
Ope
·
skie
Ogrody Luksembur
aboulevard
Disneyland lub Aqu
5 dni
i już teraz!
zk
ec
ci
y
w
j
je
o
Tw
i
cj
a
Pomyśl o rezerw
a·
Wiedeń · Bratysław
Budapeszt
999
Londyn
· Harrods ·
· Madame Tussaud’s
· Tower of London
n · The
Pałac Buckingham
ey · London Dungeo
Abb
er
inst
stm
We
·
ton
er Bridge ·
Soho · Muzea Kensing
· London Eye · Tow
Ben
Big
·
ter
Pot
Making of Harry
enwich
Piccadilly Circus · Gre
5 dni
Bieszczady · Lwów
Dolny
e
w
o
i
n
d
o
l
e
i
w
i
k
Wyciecz
· Kazimierz
5 dni
zepana ·
g · katedra św. Szc
· Ringstrasse · Hofbur
w Budapeszcie ·
Opera w Wiedniu
· Plac Bohaterów
e
awi
tysł
Bra
w
Stare Miasto
po Dunaju
ztu · rejs statkiem
zwiedzanie Budy i Pes
Bawaria
960
5 dni
Londyn
550
550
999
Chorwacja
Uniwersytet
entarz w Rossie ·
a Trzech Krzyży · Cm
· Jezioro
Ostra Brama · Gór
Witolda w Trokach
ek
Zam
·
icza
kiew
A. Mic
edzanie Kowna
Wileński · Muzeum
skiennikach lub zwi
Dru
w
rku
apa
Aqu
Galve · Zabawa w
ątki Rygi
· Najpiękniejsze zak
6 dni
· Riwiera
klecjana · Trogir
!
· Split · Pałac Dio
ch · Hotel nad morzem
Plitwickie Jeziora
cha
Cze
w
rk
apa
nik · Aqu
Adriatycka · Dubrov
ina Loary
Paryż · Wersal · Dol
- Park Rozrywki
650
119
hotelach
wstępu
pensjonatach lub
zawierają biletów
w komfortowych
* Podane ceny nie
ją zakwaterowanie
iera
zaw
rty
ofe
* Wszystkie
1290
6 dni
ie · Pola
statkiem po Sekwan
· Montmartre - Rejs
· Sorbona ·
Wieża Eiffla · Wersal
· Muzeum d’Orsay
r
Luw
·
lny
mfa
Bulwary ·
Elizejskie · Łuk Triu
ra Garnier · Wielkie
Luksemburskie · Ope
· Chambord ·
ard
ulev
Panteon · Ogrody
abo
Aqu
neyland lub
Parc Asterix · Dis
Chenonceau · Blois
kswagen ·
· Muzeum Firmy Vol
eksperymentatorium
szaleństwa w
Słynne niemieckie
miec · Całodzienne
Nie
icy
stol
ytki
Najważniejsze zab
ech
rozrywki w Niemcz
największym parku
5 dni
i wyżywienie
ienie
żyw
lub hotelach i wy
wstępu
ych pensjonatach
zawierają biletów
* Podane ceny nie
wanie w komfortow
tero
wa
zak
ją
zawiera
* Wszystkie oferty
Tel. +48 535 493 466
11
1099
· Harrods ·
· Madame Tussaud’s
· Tower of London
n · The
Pałac Buckingham
ey · London Dungeo
Abb
er
inst
stm
We
ton ·
er Bridge ·
Soho · Muzea Kensing
· London Eye · Tow
Ben
Big
·
ter
Pot
Making of Harry
enwich
Piccadilly Circus · Gre
6 dni
5 dni
useum ·
Phaeno · VW Autom
Berlin · Heide Park
850
schen ·
· Garmisch-Partenkir
berg · Norymberga
Monachium · Bam
enschwangau
Hoh
·
ein
nst
wei
Neusch
statkiem ·
5 dni
Jezioro Solina · rejs
· Ustrzyki Dolne ·
· Rynek w Kazimierzu
Połonina Wetlińska
sto
Mia
re
Sta
·
ra
ki · Ope
Cmentarz Łyczakows
apark ·
Wilno · Kowno/Aqu
Troki · Ryga
799
e-mail: [email protected]
12
www.bpsiesta.pl
/bpsiesta
e
w
o
i
n
d
o
l
e
i
w
i
k
z
Wyciec
e
w
o
i
n
d
o
l
e
i
w
i
k
z
Wyciec
m/bpsiesta
o
.c
k
o
o
b
ce
fa
:
a
n
s
a
n
Polub
SAMOLOTOWE
Północne Włochy nad morzem
wypoczynek
960
Paryż
edzanie San Marino
6 dni
Adriatyckiej lub zwi
landia ·
relaks na Riwierze
miniaturze” · Mirabi
w
Wenecja · Padwa ·
lia
“Ita
ym
czn
ku tematy
lub wizyta w par
Werona
Klasyczne Włochy
7 dni
ino
Wenecja · San Mar
9 dni
Meteory ·
adilly
falgar Square · Picc
·
· Tower Bridge · Tra
ctwo Westminster
Tower of London
Opa
·
all
iteh
Wh
·
m Palace
Paul’s
Circus · Buckingha
· Tate Modern · St.
on
sigt
Ken
ea
Muz
·
Madame Tussaud’s
Dungeon
Cathedral · London
620
· katedra ·
Guell · Barrio Gotico
Casa Batlo · Parc
Sagrada Familia ·
nad morzem
k
yne
ocz
wyp
lub
rat
Camp Nou · Montser
5 dni
1299
+ ok. 600 zł
bilet lotniczy
Rzym
4 dni
c i Schody
tanna di Trevi · Pla
ea
Piazza Navona · Fon
m · Koloseum · Muz
Zamek św. Anioła ·
itol · Forum Romanu
Kap
·
n
teo
Pan
era
·
ji gen lnej · grób
ienc
Hiszpańskie
aud
w
iał
udz
·
Sykstyńska
Watykańskie · Kaplica
Jana Pawła II
tserrat ·
Tossa de Mar · Mon
va · Barcelona ·
Wenecja · Costa Bra
!
rzem
wypoczynek nad mo
9 dni
Bułgaria
+ ok. 600 zł
bilet lotniczy
Barcelona
· Saloniki
· Termopile · Olimp
Hiszpania
770
4 dni
1400
Mykeny
Ateny · Peloponez ·
+ ok. 600 zł
bilet lotniczy
Londyn
1150
ja
· Asyż · Rzym · Florenc
Grecja
850
Elizejskie ·
teon · Luwr · Pola
Eiffla · Sorbona · Pan
ense · Ogrody
Def
La
·
Notre Dame · Wieża
les
Hal
po Sekwanie · Les
Montmartre · rejs
5 dni
1799
Lizbona
10 dni
Piaski ·
w kurorcie Złote
·
sztu · Wypoczynek
Warna · Stambuł
·
r
Zwiedzanie Budape
eby
Nes
ne:
ki fakultatyw
Opcjonalne wyciecz
nem
ato
Bal
nad
yt
ka · Pob
Balczik, Kaliakra, Biva
5 dni
ne i Górne
ek św. Jerzego · Dol
·
· dzielnica Baixa · zam
m · dzielnica Belem
Bele
Praco do Comercio
de
re
Tor
ża
k nad
Patriarcal · wie
rium · wypoczyne
Miasto · katedra Se
ana
Oce
i
o
Exp
a
dzielnic
Campo Pequeno ·
zare-Obios-Fatima
ka fakultatywna Naz
morzem lub wyciecz
620
+ ok. 600 zł
bilet lotniczy
999
+ ok. 1000 zł
bilet lotniczy
ienie
żyw
lub hotelach i wy
wstępu
ych pensjonatach
zawierają biletów
* Podane ceny nie
wanie w komfortow
tero
wa
zak
ją
zawiera
* Wszystkie oferty
ienie
ch i wyżyw
wstępu
natach lub hotela
zawierają biletów
fortowych pensjo
* Podane ceny nie
terowanie w kom
wa
zak
ją
iera
zaw
* Wszystkie oferty
Tel. +48 535 493 466
13
e-mail: [email protected]
14
www.bpsiesta.pl
/bpsiesta
ą
t
r
e
f
o
ą
z
s
a
n
z
ię
s
j
a
Zapozn
na rok 2014/2015
/os!
Wycieczki już od 55 zł
zonie
rzyliście nas w se
da
ob
ym
ór
kt
,
ie
ufan
Dziękujemy za za
ż, Londyn,
dalsze (m.in. Pary
e
óż
dr
po
y
m
iś
yl
onych
2013/2014. Odb
ki. 100% zadowol
ls
Po
e
ni
re
te
na
e
iższ
Wilno, Włochy) i bl
organizację
udu włożonego w
tr
z
a
cj
ak
sf
ty
sa
a
acy i
klientów, to nasz
ponownej współpr
do
y
m
za
as
pr
Za
ych.
imprez turystyczn
i:
ybranymi ofertam
zapoznania się z w
.......3-4
..............................
...
...
...
...
...
...
e.
ow
ni
· Wycieczki jednod
.........5
..............................
...
...
...
...
...
...
...
e.
ow
· Wycieczki dwudni
8
...........................6...
...
...
...
...
...
...
...
...
iowe....
· Wycieczki trzydn
..........9-10
..............................
...
...
...
...
e.
w
io
dn
ro
· Wycieczki czte
...11-14
..............................
...
...
...
...
...
...
e.
w
io
· Wycieczki wielodn
......15
..............................
...
...
...
...
...
...
ci
oś
liw
· Poznaj więcej moż
/bpsiesta
2
i
c
ś
o
w
i
l
ż
o
m
j
e
c
ę
i
w
j
Pozna
!
aj aktualne promocje
dz
w
ra
sp
i
a
st
ie
ps
/b
.com
Polub nas na: facebook
imi
Wakacje z niemieck
touroperatorami
ponad 200
wanym partnerem
Jesteśmy licencjono torów. Oferujemy wyjazdy w
era
niemieckich tourop 10, 20, a nawet 30% taniej niż
acje
egzotyczne destyn
a, Malediwy, Bali,
zy! Dominikana, Kub
polscy touroperator
!
ach
akcyjnych cen
Tajlandia i inne w atr
siesta.pl
Więcej na www.bp
na
Wybierz się z nami
zimowy wyjazd
ieczeniowe
ne gwarancje ubezp
Posiadamy niezbęd
y
iam
złotych i zapewn
ach
na kwotę 116 000
ram
w
tów
en
kli
ch
szy
.
bezpieczeństwo na
S.A
TU
a
lsk
Po
NA
L IDU
współpracy z SIGNA
i
sjonatów, chaletów
wybór kwater, pen
ych po
ow
żet
bud
Oferujemy szeroki
rt
ofe
od
ej Europy hoteli na terenie cał
y.
ekskluzywne resort
ie! Jeżeli znajdziesz
ierają skipass w cen
Wszystkie oferty zaw
ę o 50 zł niższą od
cen
z
za - dostanies
tańszą ofertę niż nas
Twojej!
siesta.pl
Więcej na www.bp
tycznych
noclegowych w iden
samych obiektów
Oferta dotyczy tych
terminach!
lotniczych,
Rezerwacja biletów oraz
w
hoteli i samochodó ne
óż
ubezpieczenia podr
lotniczymi
kszymi liniami
wszystkimi najwię
całym
Współpracujemy z
ujemy hotele na
erw
Rez
oźnikami.
oich bliskich
Tw
i
oraz tanimi przew
bie
Cie
y
am
o ubezpiecz
świecie i dodatkow
kraju!
terenie dowolnego
podczas podróży na
siesta.pl
Więcej na www.bp
/bpsiesta
15

Podobne dokumenty