Postęp to najlepszy napęd

Transkrypt

Postęp to najlepszy napęd
CM 12–11 500-13-PL V1
Postęp to
najlepszy napęd
FLSmidth MAAG Gear AG Lagerhausstrasse 11 · P. O. Box · 8401 Winterthur · Szwajcaria · Tel.: + 41 52 260 35 00 · Fax: + 41 52 260 35 35 · [email protected]
FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o. ul. Stoczniowa 2 · 82-300 Elblag · Polska · Tel.: +48 55 236 47 30 · Faks: +48 55 232 79 44 · [email protected]
Copyright © 2011 FLSmidth A/S. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. FLSmidth jest (zastrzeżoną) marką FLSmidth A/S.
Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej, oświadczeń i zapewnień (wyrażonych lub domniemanych), a informacje i
dane techniczne zawarte w niniejszej broszurze mają jedynie charakter informacyjny i mogą w każdej chwili ulec zmianie.
www.FLSmidthMaagGear.com
2
Precyzja to również
kwestia techniki
Nasze produkty znane są
ze swojej wysokiej niezawodności. Wytwarzane w
najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych,
wzbogacone długoletnim
doświadczeniem, otoczone
szeroką opieką serwisową.
Jakość techniczna
Od 100 lat nasze zmysły wyczulone są na precyzję w technologii
kół zębatych. Jeśli jeszcze dziś wykorzystujemy do produkcji kół
zębatych najwyższej jakości metody wynalezione w roku 1912
przez założyciela firmy, Maxa Maaga, to dzieje się tak z prostego powodu: nie ma nic lepszego. W roku 1918 skonstruowaliśmy pierwszą przekładnię turbinową, co dokumentuje nasze
doświadczenie w dziedzinie budowy przekładni.
Wydajność, precyzję i niezawodność naszych produktów
oferujemy w formie modułowych rozwiązań i kompaktowych
konstrukcji, które umożliwiają łatwość w transporcie, instalacji,
obsłudze i utrzymaniu.
Nazwa FLSmidth MAAG Gear jest dziś synonimem centrum
kompetencji w zakresie przekładni dla przemysłu cementowego
i mineralnego, systemów napędowych dla młynów poziomych
i pionowych, pieców do wypalania, przenośników taśmowych,
koparek z kołem czerpakowym i różnych pojedynczych komponentów.
Wiedza produkcyjna
W naszych zakładach produkcyjnych we Włoszech i w Polsce
stosowane są najnowocześniejsze maszyny. Być na najwyższym stopniu zaawansowania to cel, który osiągamy dzięki
regularnym inwestycjom. Posiadamy certyfikat według standardu ISO 9001:2008. W skład naszego parku maszynowego
wchodzą dłutownice, frezarki do kół walcowych i stożkowych,
W roku 1913 Max Maag zakłada Maag
Zahnräder AG w Zurychu przy Hardstrasse. Przedsiębiorstwo, które zajmuje się
produkcją hartowanych i szlifowanych
kół zębatych do najróżniejszych celów
przemysłowych a ponadto konstruuje
maszyny do skrawania i szlifowania kół
zębatych.
Kto doświadczył
tylu sukcesów,
szans, wyzwań i
nowych konstrukcji, temu 100 lat
MAAGTM wyda się
intrygująco krótkie.
W 1927 roku Maag Zahnräder AG
rozszerza swoją działalność na zagranicę – najpierw na Włochy, następnie
na Francję. Do początku lat 70 -tych
konstruowanych jest mnóstwo nowych
maszyn produkcyjnych. Na przykład
szlifierka stożkowa lub w roku 1952
największa na świecie instalacja do
pomiaru kół zębatych.
Nadzwyczajnym, pionierskim osiągnięciem w latach 1966/67 jest pierwsza dwustopniowa wysokosprawna
Założenie
Maag Zahnräder AG
1913
Skonstruowanie i budowa
pierwszej przekładni
turbinowej
1918
Internacjonalizacja
1927
Dostawa pierwszej okrętowej
przekładni turbinowej
1932
Największa na świecie szlifierka
do kół zębatych
1949
3
Aby dać klientom perfekcyjne produkty, korzystamy tylko z
najlepszych środków. Czy są to najnowocześniejsze metody
produkcyjne, maszyny precyzyjne czy dobrze wykwalifikowany i wysoko zmotywowany personel.
szlifierki. Centrum obróbkowe do dużych komponentów,
karuzela i najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe stanowią
dopełnienie naszych urządzeń produkcyjnych. W supernowoczesnym dziale obróbki cieplno-chemicznej elementy zębate
są azotowane, nawęglane, hartowane z myślą o ich ciężkich
warunkach pracy.
W końcu zawsze chodzi przecież o efektywność naszych produktów w Twojej fabryce. Pod numerem naszej bezpośredniej
linii serwisowej +41 79 6199100 jesteśmy dostępni 24 godziny
na dobę każdego dnia.
Kompetencja w zakresie serwisu
Najlepszy serwis jest tak dobry, jak jego szybkość reakcji. My
reagujemy szybko. Każdy inżynier serwisowy może zajmować
się obsługą techniczną różnych typów przekładni, co zapewnia
najwyższą elastyczność w planowaniu ich udziału w instalacji,
przeglądach, konserwacji i naprawach. Wspieramy naszych
klientów również poprzez programy treningowe i ekspertyzy.
przekładnia do napędu młynów kulowych dla przemysłu cementowego.
W latach 70 -tych Maag Zahnräder AG
ugruntowuje swoją pozycję jako centrum
kompetencji w zakresie technologii kół
zębatych i staje się światowym liderem
w tej dziedzinie. 1500 osób jest zatrudnionych w pięciu zakładach, wytwarzając
m.in. maszyny do obróbki skrawaniem,
szlifowania, pomiaru i kontroli kół zębatych, przekładnie turbinowe, przekładnie
okrętowe i przekładnie do wysokich obciążeń, sprzęgła zębate i pompy zębate.
Lata 80 -te stoją pod znakiem zmiany
koniunktury. Filie zostają sprzedane, produkcja maszyn narzędziowych zaniechana a działy przekładni i pomp wcielone
w roku 1989 do nowych, samodzielnych
przedsiębiorstw: Maag Getriebe AG i
Maag Pump Systems AG.
Podręcznik MAAG;
w użyciu do dziś
1963
W roku 1997 FLSmidth przejmuje Maag
Getriebe AG i zmienia nazwę na MAAG
Gear AG.
W roku 2000 MAAG Gear kupuje
Zakład Przekładni ABB Zamech w Polsce,
rozszerzając ofertę produktów i zdolności produkcyjne.
W roku 2007 zmienia się ukierunkowanie
FLSmidth na rynek cementu i minerałów,
gałąź przekładni turbinowych i okrętowych zostaje sprzedana firmie Renk.
W roku 2011 FLSmidth MAAG Gear
przejmuje włoskie przedsiębiorstwo
Darimec, które specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji dużych wieńców
zębatych do młynów i pieców obrotowych, dzięki czemu gama produktów
rozszerzona zostaje o kompletne systemy napędowe do młynów poziomych.
Przekładnia planetarna do
młynów poziomych MAAG CPU
1966
Skutkiem integracji jest innowacja.
Dzięki wielu latom międzynarodowej
współpracy wiemy, w jaki sposób
zebrać i optymalnie wykorzystać
wiedzę z różnych miejsc.
Przekładnia planetarna do młynów
pionowych MAAG WPU
1981
Przejęcie przez FLSmidth
1997
Nabycie Zakładu Przekładnia boczna Trzystopniowa przekładnia
Przekładni ABB do młynów pozioplanetarna do młynów
Zamech w Polsce mych MAAG LGD
pionowych MAAG WPV
2003
2000
2007
Zakup firmy Darimec we Włoszech,
system napędowy MAAG CEM Drive
do młynów pionowych
2011
4
Źródło ciągłego
napędu Twojej
cementowni
W centrum kompetencji
technologii przekładni i
napędów zębatych do
wszystkich głównych
procesów w przemyśle
cementowym wszystko
skupia się na Twoich
korzyściach.
Pozyskiwanie surowców
Margiel eksploatowany jest za pomocą
koparek hydraulicznych lub wysadzania.
Kruszywo jest następnie rozdrabniane i
transportowane za pomocą przenośników
taśmowych, napędzanych przez specjalnie
skonstruowane do tego celu stożkowowalcowe przekładnie zębate MAAG KA
lub KB do cementowni.
Mielenie mączki surowej
Surowiec rozdrabniany jest zgrubnie w
młynach pionowych lub prasach walcowych. Młyny pionowe wymagają od przekładni najwyższej wydajności na niewielkiej
MAAGTM dostarcza dla przemysłu cementowego
systemy napędowe i przekładanie do wysokich
obciążeń do pieców obrotowych, młynów
walcowych, młynów poziomych i pionowych oraz
części zamienne i usługi dla wszystkich urządzeń.
przestrzeni. Temu wyzwaniu sprostały trzy
produkty:
1. MAAG WPU: składa się ona ze stopnia
z kołami zębatymi stożkowymi i stopnia
planetarnego. Kołnierz napędowy połączony jest bezpośrednio ze stołem mielącym.
MAAG WPU stosowana jest od 1981 roku
i od tego czasu jest ciągle udoskonalana.
2. Trzystopniowa przekładnia MAAG WPV:
złożona z jednego stopnia z kołami zębatymi stożkowymi i dwóch stopni planetarnych, obejmuje wszystkie zakresy mocy i
średnice stołów mielących. Jej zaleta polega
na bardzo zwartej konstrukcji, uzyskanej
dzięki rozdziałowi momentu obrotowego
w stopniach planetarnych.
3. MAAG CEM Drive®: łączy w sobie zalety
sprawdzonej technologii przekładni MAAG
z innowacyjną koncepcją silnika w jednej
obudowie. Jest sercem nowoczesnego,
energooszczędnego systemu napędowego do młynów pionowych o mocy do
8000 kW.
Do pras rolkowych skonstruowaliśmy
przekładnię MAAG PPU. Ta trzystopniowa
przekładnia planetarna z wstępną
przekładnią walcową zaprojektowana
została specjalnie z myślą o zastosowaniu
w trudnych warunkach.
5
Wieloletnie doświadczenie firmy
FLSmidth MAAG Gears w konstruowaniu, technologii i produkcji jest
podstawą dla wysokiej jakości i
kompetentnego doradztwa.
MAAG KA/KB: stożkowa przekładnia zębata
czołowa do przenośników taśmowych
Wypalanie
W piecach obrotowych, które napędzane
są za pomocą naszych wieńców zębatych,
surowa mączka zmienia się w klinkier.
W młynach węglowych doskonale spisuje
się mniejsza wersja MAAG WPU.
są białym metalem w celu zapewnienia
nieograniczonej żywotności. Trzystopniowa
przekładnia MAAG LGD ustawiana jest pod
kątem 40° do poziomu, co pozwala na
bardziej zwartą konstrukcję i niższe koszty
zabudowy i fundamentów.
Mielenie cementu
Oprócz młynów pionowych do mielenia cementu stosuje się również młyny poziome.
W nich klinkier mielony jest na proszek cementowy. Młyny poziome wyposażane są
w napęd centralny lub boczny. Do napędu
centralnego przeznaczona jest przekładnia
MAAG CPU, natomiast do napędu bocznego MAAG LGD. MAAG CPU składa się z
dwóch stopni planetarnych, umieszczonych
jeden za drugim. Mają one dzieloną a więc
również łatwiejszą obsługę. Wewnętrzne
sprzęgło zębate gwarantuje optymalne
przenoszenie mocy z pierwszego stopnia na drugi. Wszystkie łożyska pokryte
Wieńce zębate, koła zębate
stożkowe, części zamienne i serwis
W naszej obszernej palecie produktów
znajdziesz również komponenty do przekładni i części zamienne, takie jak komplety
kół zębatych do przekładni SYMETROTM i
ATOXTM oraz dopasowane pod względem
wielkości przekładnie małogabarytowe.
Wraz z nabyciem firmy Darimec nasza oferta uzupełniona została o wieńce zębate do
pieców obrotowych, chłodnic, dmuchaw i
młynów poziomych. Jako elastyczne przedsiębiorstwo średniej wielkości FLSmidth
MAAG Gear jest idealnym partnerem przy
wymianie istniejących napędów.
MAAG WPU: dwustopniowa przekładnia do
młynów pionowych
(cement i węgiel)
MAAG WPV: trzystopniowa przekładnia
planetarno-stożkowa
do młynów pionowych
MAAG CEM Drive:
system napędowy z
wbudowanym silnikiem
do młynów pionowych
MAAG CPU: dwustopniowa przekładnia
planetarna do młynów
poziomych
MAAG PPU: trzystopniowa przekładnia
planetarna z wstępną
przekładnią zębatą
czołową do młynów
walcowych
MAAG LGD: przekładnia zębata czołowa
do napędu bocznego
młynów poziomych
wieńce zębate i zębniki
do młynów poziomych
i pieców
zespoły kół zębatych
stożkowych do żyratorów
i kruszarek stożkowych
6
Nowy ruch w
eksploatacji
minerałów
Courtesy of ABB
FLSmidth MAAG Gear
porusza – z doświadczeniem, kompetencją i kierowaniem
procesami z jednego
źródła.
Wydobycie i transport materiału
W momencie kiedy koła czerpakowe
koparek wydobywają i przekazują materiały na przenośniki taśmociągowe nasze
przekładnie zapewniają ciągłość pracy
całego procesu wydobywcyego. MAAG
KPB, przekładnia stożkowo-planetarna
skonstruowana została specjalnie z myślą o
napędzie koparki z kołem czerpakowym dla
górnictwa odkrywkowego. Do przenośników taśmowych skonstruowano stożkowe
przekładnie zębate czołowe MAAG KA i KB.
Oba typy przekładni sprawdzają się od lat
przy wydobyciu węgla brunatnego i siarki
oraz w innych branżach ryku minerałów.
Paleta naszych produktów obejmuje systemy
napędowe i przekładnie do wysokich obciążeń
do kruszarek, młynów, pieców, przenośników
taśmowych, koparek z kołem czerpakowym i
zagęszczaczy oraz wieńce zębate, części zamienne
i usługi serwisowe.
Rozdrabnianie surowca
Celem mielenia surowców jest uzyskanie jednorodnej mączki surowej z wielu,
częściowo różniących się od siebie komponentów. Stosowane są tego maszyny
najróżniejszych typów. Jako producent
największych na świecie zespołów kół
zębatych firma FLSmidth MAAG Gear
dostarcza te podzespoły do dużych
kruszarek – również do znanych ABON
Sizer przekładnie wytwarza MAAGTM.
Mielenie materiału
W górnictwie wykorzystywane są różne
młyny poziome: SAG, AG, młyny prętowe i
kulowe – zazwyczaj wyposażone w napędy
za pomocą wieńców zębatych. FLSmidth
MAAG Gear jest dostawcą kompletnych
systemów napędowych, złożonych z
wieńców zębatych, zębników, przekładni
WA i napędów pomocniczych. Młyny mogą
być wyposażone również w kompaktowy
napęd boczny MAAG LGD.
Oddzielanie fazy stałej/
zagęszczanie / suszenie
W celu pozyskania określonych substancji
Zmielony materiał odzielany jest w komorach
flotacyjnych z pomocą różnych substancji
pomocniczych. W mieszalnikach komór
7
Nasze produkty pokrywają
wszystkie stopnie procesu:
systemy Heap Leach, rozdrabnianie
surowca, transport, oddzielanie
fazy ciekłej i stałej, zagęszczanie
flotacyjne, pyrotechnologię i
zastosowania specjalne.
MAAG KPB: przekładnia
planetarna ze stopniem
z kołami zębatymi
stożkowymi do koparek
z kołem czerpakowym
flotacyjnych a w późniejszej części procesu
komór zagęszczających stosowane są koła
MAAG o uzębieniu wewnętrznym. Proces
suszenia z wykorzystaniem pyrotechnologii
odbywa się w piecach rurowych z systemami napędowymi MAAG.
Przekładnie specjalne
Węgiel stosowany jest jako paliwo w
zakładach mineralnych rzadziej niż w cementowniach i elektrowniach. Dla młynów
węglowych dostępna jest w ofercie seria
mniejszych przekładni MAAG WPU. Dwustopniowa przekładnia zmniejsza prędkość
silnika do żądanej prędkości obrotowej
stołu mielącego i zmienia poziomą oś napędową w pionową oś napędową. Chętnie
podejmujemy się specjalnych wyzwań takich,
jak napędy według specyficznych potrzeb
klienta.
Części zamienne, wieńce zębate i
koła zębate stożkowe
FLSmidth MAAG Gear ma w palecie swoich
produktów również komponenty przekładni
i części zamienne takie, jak zębniki, zespoły
kół zębatych stożkowych, wieńce zębate czy
koła zębate o uzębieniu wewnętrznym.
MAAG KA/KB: stożkowe przekładnie zębate
czołowe do przenośników taśmowych
MAAG WPU: dwustopniowa przekładnia do
młynów węglowych
MAAG LGD: przekładnia zębata czołowa
do napędu bocznego
młynów poziomych
MAAG WA/WB/WC:
przekładnia zębata
czołowa do pieców i
młynów poziomych
przekładnia specjalna
do „low speed ABON
sizers“
wieńce zębate i zębniki
do młynów kulowych
i rurowych, pieców,
komór zagęszczających
zespoły kół zębatych stożkowych do
żyratorów i kruszarek
stożkowych
8
Naszą politykę
determinuje
wyłącznie
jakość
Nasi klienci mają cele.
My mamy cele. Naszym
dążeniem jest, aby stały się
one naszą wspólną misją.
Staramy się być godnym zaufania, solidnym i profesjonalnym partnerem, gdyż
tylko dobre relacje z naszymi klientami, dostawcami i współpracownikami
budują ciągłość i trwałość. Te konstruktywne stosunki zapewniają rozwiązania
najwyższej jakości oraz produkty i usługi
na wysokim poziomie.
Posiadamy certyfikat według standardów jakości
ISO 9001:2008. W trakcie zarządzania naszymi procesami
przestrzegamy międzynarodowych norm jakościowych a
nawet je przewyższamy. Udostępniamy odpowiednie środki
w celu wspierania systemu zapewnienia jakości. Nasza filozofia jakości kładzie nacisk na spełnienie ambitnych potrzeb
naszych klientów.
Cele jakościowe definiowane są ciągle na nowo i nadzorowane
przez nasze kierownictwo. Nasi pracownicy kierują się założeniami naszego systemu zarządzania i przyczyniają się do
ciągłej poprawy całej organizacji pracy. Każdy z nich zna wizję i
strategię FLSmidth MAAG Gear i każdy jest wspierany w
rozwijaniu swoich umiejętności.
Obszerne
informacje o
produktach
Nasi klienci są dobrze poinformowani
dzięki temu, że dbamy o regularną wymianę informacji z nimi i udostępniamy
im obszerną dokumentację dotyczącą
naszych produktów i usług serwisowych.
Szczegółowe informacje o produktach:
[email protected]
lub www.FLSmidthMaagGear.com
Zobacz na stronie: fls.arkena.tv lub http://www.youtube.com/user/FLSmidthMaagGear/videos

Podobne dokumenty