pobierz - PIVEXIN Technology

Transkrypt

pobierz - PIVEXIN Technology
Wyposażamy i modernizujemy przemysł
www.pivexin-tech.pl
[email protected]
Aby przemysł kręcił się sprawniej…
Firma Pivexin Technology Spółka z o.o. specjalizuje się w kompleksowym wyposażaniu przemysłu i posiada w tej dziedzinie wieloletnie
doświadczenie. Grono wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników
dba o satysfakcję klienta, dostarczając mu podzespoły najwyższej jakości,
a jednocześnie gwarantując obsługę opartą na doświadczeniu i wiedzy
branżowej.
W gronie naszych klientów znaleźć można zarówno olbrzymie zakłady
produkcyjne z terenu naszego kraju, jak i producentów maszyn, których
wyroby, budowane na naszych podzespołach, eksportowane są na cały
świat, nawet w najdalsze jego zakątki. Cenią oni sobie nie tylko bogactwo
naszej oferty, pozwalające zaopatrzyć się w jednym miejscu w cały ciąg
technologiczny, począwszy od napędów elektrycznych, poprzez technikę
jego przeniesienia, aż po elementy amortyzujące lub wibroizolujące.
Nasi klienci cenią nas także za sprawne i elastyczne działanie, wsparcie
techniczne oraz dogodne warunki handlowe.
Przemysł może funkcjonować bez nas – ale z nami będzie działać o wiele
lepiej.
Aplikacje
Oferowane przez nas produkty znajdują zastosowanie w praktyce w każdej
dziedzinie. W szczególności wyposażamy polskich producentów maszyn,
jak również biura konstrukcyjne i wszelkiego typu zakłady produkcyjne,
w których tak ważne jest utrzymanie ruchu. Wszędzie tam, gdzie pojawiają
się maszyny oraz zautomatyzowane procesy, wspomagające ludzką pracę,
tam współpraca z nami może okazać się owocna.
Cel – rozwój
Technologia rozwija się z każdym dniem. Inżynierowie Resateca,
Transtecno, Stabilusa, Strojny czy Gradela nieustannie poszukują
nowych, lepszych rozwiązań technologicznych, a my oferujemy je polskim
klientom.
Dla stałych klientów
Dla stałych klientów oferujemy rysunki 3D kół zębatych i modułowych.
Rysunki 3D i 2D techniki napędowej dostępne są na naszej stronie!
Oferujemy ponadto wykonanie „od podstaw” poszczególnych podzespołów
zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta lub też przeróbkę
standardowych półfabrykatów.
Stali klienci traktowani są ze szczególnym pietyzmem tak, aby korzyści ze
współpracy z nami były jak największe. Oznacza to doradztwo techniczne,
wsparcie, stany magazynowe i doskonałe warunki handlowe.
3D
??
?
?
Doradzamy
Firma Pivexin Technology Sp. z o.o. dzięki
wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz
kompetencji swych pracowników oferuje
stałym klientom nie tylko sprawny łańcuch
dostaw oraz wysokiej jakości podzespoły,
ale także szeroko pojmowane wsparcie
techniczne i merytoryczne. Nasi doradcy
techniczni wspomagają klienta przy doborze
podzespołów i wykorzystanych technologii
tak, aby klient uzyskał pożądane rezultaty
przy jak najmniejszym nakładzie finansowym
i logistycznym.
Napędy Atlanta
Napędy Strojna
Napędy Transtecno
•Przekładnie ślimakowe serwo
serii: HT (<1 arcmin),
HP (<2 arcmin), E (<5 arcmin),
B (< 12 arcmin).
•Przekładnie kątowe serwo serii
BG (<6 arcmin).
•Najwyższej jakości przekładnie
ślimakowe w wielkości od 40
do 125 dedykowane dla silników
AC oraz w wykonaniu z wałkiem
wejściowym.
•Najwyższej jakości przekładnie
kątowe, przełożenia 1:1, 1:2,
1:3, 1:5 – seria „light duty” i
„heavy duty” z luzem <7 arcmin.
•Motoreduktory płaskie serii FG
(210–13 500 Nm).
•Motoreduktory walcowo-stożkowe
serii KG (95–13 500 Nm).
•Motoreduktory walcowe serii ZG
(95–20 000 Nm).
•Motoreduktory walcowo-ślimakowe
serii SG (160–1400 Nm).
•Napędy specjalne oraz wielkich
mocy (>20 000 Nm).
•Napędy Atexowe.
•Uniwersalne przekładnie ślimakowe.
•Przekładnie walcowe.
•Przekładnie walcowo-stożkowe.
•Przekładnie planetarne.
•Przekładnie podwójne.
•Przekładnie ślimakowo-walcowe.
•Wariatory.
•Silnik AC.
•Silniki DC.
•Przemienniki częstotliwości
z zasilaniem jedno- i trójfazowym.
•Regulatory silników prądu stałego.
•Falowniki.
Napędy Intecno
•Mikronapędy DC planetarne.
•Mikronapędy DC ślimakowe.
•Mikronapędy DC bezszczotkowe.
•Przekładnie planetarne PHP dla
silników servo.
•Silniki DC i silniki DC bezszczotkowe.
•Sterowniki DC, enkodery.
Dostarczamy
elementy cenionych europejskich producentów
1. Utrzymanie ruchu
2. Produkcja
Awaria, usterka, planowy przegląd lub remont?
Firmom produkcyjnym zależy przede wszystkim na
Każda minuta przestoju spowodowana awarią to
stabilnej współpracy oraz ciągłości dostaw. My jako
policzalne, często ogromne straty. Na specjalne
firma z długoletnim doświadczeniem możemy to
zamówienia dostarczamy towar na wskazane miejsce
zagwarantować.
w tak szybkim czasie, jak tylko się da. W przypadku
zapotrzebowania na elementy do planowych remon-
Dostawa przez Pivexin Technology Sp. z o.o.
produktów m.in. takich jak sprężyny gazowe wykorzy-
tów i przeglądów doradcy Pivexin Technology doradzą
stywane w procesie produkcyjnym: pojazdów, mebli,
w optymalnym doborze asortymentu. Pomogą
okien itp. to gwarancja regularnej, niezakłóconej pro-
także ustalić i sprowadzą na specjalne zamówienie
dukcji i wywiązywania się wobec klientów z ustalonych
zamienniki w przypadku, gdy pojawia się problem
terminów.
z dostępnością oryginalnych elementów.
Najważniejsze korzyści:
Najważniejsze korzyści:
• dopasowanie zasad współpracy do specyfiki
• specjalny tryb obsługi na wypadek awarii;
działalności klienta;
• kompleksowa realizacja zamówienia w jed-
• proste, zautomatyzowane reguły składania
nym punkcie sprzedaży;
powtarzalnych zamówień;
• doradztwo w zakresie zamienników;
• możliwość zagwarantowania stałości cen lub
• przy długoterminowych umowach specjalne
terminów dostawy;
warunki współpracy;
• jasne i proste zasady rozliczania się.
• ustawienie stanu magazynowego pod indywidualne potrzeby klienta.
Elementy przeniesienia napędu
Przekładnie pasowe
•Pasy zębate:
– standardowe,
–w
zmacniane, do wyższych
mocy i prędkści.
•Płytki do łączenia pasów.
•Koła pod pasy zębate.
•Wałki pod pasy zębate.
•Pasy klinowe.
•Koła pod pasy klinowe.
•Napinacze pasa.
Przekładnie łańcuchowe
•Koła łańcuchowe z piastą,
tarcze, z hartowanym wieńcem,
nierdzewne, etc.
•Łańcuchy rolkowe:
– standardowe,
– wysokojakościowe,
– tulejowe,
– nierdzewne,
– z zabierakami,
– z przedłużonymi sworzniami.
•Elementy łączące łańcuchy.
•Prowadnice łańcucha.
•Napinacze łańcucha.
Tuleje i sprzęgła
•Sprzęgła:
– kołowe,
– bezluzowe,
– mieszkowe,
– lamelowe.
•Tuleje CLAMPEX/BK/RCK/TLK.
•Tuleje Taper Lock.
Koła i listwy
modułowe
•Koła zębate modułowe.
•Koła zębate modułowe stożkowe.
•Listwy zębate modułowe.
Dostarczamy
elementy cenionych europejskich producentów
3. Dystrybucja
Firma Pivexin Technology Sp. z o.o. jako specjalista
marek, mogą spodziewać się sprawnej i korzystnej dla
w zakresie wyposażenia przemysłu we wszelkiego
każdej z zainteresowanych stron kooperacji – zarówno
typu części maszyn obsługuje różnego typu klien-
w skali hurtowej, jak i detalicznej. Wiedza naszych
tów – w pierwszej kolejności są nimi polscy producenci
specjalistów i nasze doświadczenie powodują, że taka
maszyn oraz działy utrzymania ruchu i remontów
współpraca staje się jeszcze płynniejsza i efektywniej-
w zakładach produkcyjnych. Kolejnym typem klienta
sza. W międzyczasie sami klienci handlowi naszego
naszego przedsiębiorstwa są firmy handlowe lub inży-
przedsiębiorstwa mogą poświęcić cenny czas na to,
nieryjne zajmujące się podobnym asortymentem lub
co dla nich najważniejsze: sprzedaż towaru.
też posiadające potrzeby wynikające w prostej linii
z potrzeb swych własnych klientów, choć specjalizują
Najważniejsze korzyści:
się w innej branży.
Dla tej grupy klientów nasze przedsiębiorstwo
• bardzo szeroki asortyment;
posiada bardzo atrakcyjną ofertę, która bazuje nie
• doradztwo techniczne;
tylko na bogactwie dostępnego asortymentu, bądź też
• szerokie możliwości wyboru sposobu odbioru
korzystnych warunkach handlowych, gwarantujących
profity z redystrybucji, ale również na szczególnie
uproszczonych i ergonomicznych procedurach zamó-
towaru;
• proste, zautomatyzowane zasady składania
zamówień;
• możliwe uzgodnienie indywidualnych warun-
wieniowo-realizacyjnych.
Firmy, które pragną podjąć współpracę z naszym
przedsiębiorstwem w zakresie odsprzedaży dostarczanego przez nas asortymentu oraz reprezentowanych
ków płatności;
• możliwość utworzenia stanu magazynowego
pod indywidualne potrzeby klienta.
Przesów liniowy
Elementy przeniesienia napędu
Technika liniowa
•Śruby i nakrętki kulowe.
•Łożyska liniowe.
•Prowadnice liniowe.
•Wałki precyzyjne, hartowane
i szlifowane, nierdzewne,
chromowane.
Gradel Baudin
•Śruby trapezowe.
•Nakrtętki trapezowe:
– cylindryczne, stalowe,
– czworokątne, stalowe,
– sześciokątne, stalowe,
– cylindryczne, z brązu,
– z kołnierzem, z brązu,
– cylindryczne z tworzywa PA6.6.
•Śruby kulowe.
•Nakrętki kulowe.
Precyzyjne elementy
Atlanta
Elementy maszyn
wibracyjnych RESATEC
•Precyzyjne przekładnie serwo marki
Atlanta.
•Przekładnie ślimakowe i kątowe;
marki Atlanta. •Precyzyjne koła zębate. •Precyzyjne Listwy zębate. •Precyzyjne podnośniki śrubowe. •Precyzyjne aktuatory liniowe. •Elementy przeniesienia napędu. •Akcesoria.
•Napinacze pasowe, łańcuchowe
oraz akcesoria.
•Elementy mocujące.
•Elementy sprężynujące.
•Uchwyty oscylacyjne.
•Elastyczne przeguby korbowodu.
•Uniwersalne elementy oscylacyjne.
•Oscylatory.
•Amortyzatory drgań.
•Wibroizolatory.
Wdrażamy
Naszą domeną są standaryzowane podzespoły
do produkcji nowych maszyn oraz remontów już
istniejących, jednak oferta Pivexin Technology
nie kończy się na elementach produkowanych
dziesiątkami tysięcy, ponieważ równolegle
z pozycjami katalogowymi możemy dostarczyć
klientowi specjalistyczne detale, wykonane wg
jego rysunku i oczekiwań, nawet w jednostkowych ilościach. Ponadto dział techniczny
wykonuje dla klienta dokumentację techniczną,
włącznie z rysunkami CAD, konkretnych podzespołów lub projektów.
Remonty maszyn, budowa nowych, w tym
i całych linii produkcyjnych – samodzielnie lub
w kooperacji z równie doświadczonymi firmami,
to kolejne aspekty naszej działalności, możliwe
dzięki posiadaniu bogatej palety podzespołów,
jak i zaplecza personalnego.
Usługi
• Projektowanie CAD detali.
• Doradztwo doboru podzespołów.
Zobacz również na
www.pivexin-tech.pl
• Modernizacja maszyn przemysłowych.
• Serwis maszyn przemysłowych.
• Wykonywanie oraz obróbka detali.
Amortyzatory gazowe
SHOCK ABSORBER
•Amortyzatory nienastawne serii
PTC.
•Amortyzatory nastawne serii PTD.
•Hydrauliczne kontrolery prędkości
HR.
•Akcesoria.
Sprężyny i amortyzatory
gazowe Stabilus
•Sprężyny gazowe pchające
LIFT-O-MAT.
•Sprężyny gazowe z blokadą
BLOC-O-LIFT.
•Amortyzatory gazowe
STAB-O-SHOC.
•Sprężyny gazowe do krzeseł
obrotowych STAB-O-MAT
i STAB-O-BLOC.
•Akcesoria.
Systemy zwalniające
i akcesoria AWP
•Przyciski zwalniające.
•Spusty nożne.
•Dźwignie zwalniające.
•Głowice, nakrętki i odbojniki
gumowe.
•Linki, łączniki linek.
•Akcesoria dodatkowe.
Pneumatyka
•Zawory mechaniczne.
•Elektrozawory.
•Zespoły przygotowania
powietrza.
•Siłowniki.
•Złączki.
•Manipulatory.
•Wyspy zaworowe.
Moskwa
Mińsk
Londyn
Berlin
Poznań
Warszawa
Wrocław
Praga
Paryż
Madryt
Kijów
Rzym
Pivexin Technology Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 2
47-440 Nędza
Poland
www.pivexin-tech.pl
[email protected]