RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO Zawody

Transkrypt

RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO Zawody
RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO
Zawody Realnej Samoobrony
I. Ataki
1.Obrona przed uderzeniem prostym na wysokość głowy.
2.Obrona przed uderzeniem sierpowym na wysokość głowy.
3.Obrona przed przechwytem za nadgarstek z przodu.
4.Obrona przed duszeniem przedramieniem z tyłu.
5.Obrona przed obchwytem tułowia z tyłu ręce wolne.
6.Obrona przed obchwytem tułowia z tyłu ręce zajęte.
7.Obrona przed kopnięciem prostym.
8.Obrona przed duszeniem z boku.( głowa tori pod pachą, uke atakuje od tyłu, obie osoby
ustawione w tym samym kierunku)
9.Obrona przed obchwytem tułowia z przodu ręce wolne.
10.Obrona przed przechwytem za ubranie z boku.
II. Zasady pojedynków
Zawody odbywać się będą na zasadzie pojedynków par tj. w danym pojedynku
startują dwie pary. Wygrywa para której technika obrony została wyżej oceniona przez
sędziów. Każda para wykonuje cztery wylosowane techniki obrony z dziesięciu. W danym
pojedynku pary wykonują te same cztery techniki, ale w innej kolejności. Pierwsza wyczytana
para zakłada pasy koloru niebieskiego i rozpoczyna pojedynek, druga para zakłada pasy
koloru białego. Dzieci w wieku 6-8 lat wykonują tylko trzy pierwsze techniki obrony. Pojedynki
odbywają się chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną lub pary mieszane chłopak z
dziewczyną.
RYBNICKI KLUB
JU JITSU SPORTOWEGO
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 RYBNIK
PREZES mgr Mariusz Wowra
tel. kom. 0 667 400 669
www.jujitsu.rybnik.pl
[email protected]
NIP 642 303 15 83
KONTO BANKOWE
REGON 240833234
28 1060 0076 0000 3200 0126 9834
RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO
III. Kategorie wiekowe
I kategoria
6-8 lat,
II kategoria
9- 10 lat,
III kategoria
11- 12 lat,
IV kategoria
13- 14 lat,
V kategoria
15- 16 lat,
VI kategoria
17 – 18 lat.
IV. Zasady oceniania
W zawodach oceniana jest przede wszystkim dynamika, realność oraz skuteczność
danej techniki. Oceny dokonują trzej sędziowie maty, którzy oceniają daną technikę w skali od
1 do 10 punktów. Pojedynek prowadzi sędzia maty który, mówi jaka będzie wykonywana
technika. Techniki oceniają, po wykonaniu całości, trzej sędziowie. Zero punktów można
dostać za agresywne lub niebezpieczne wykonanie danej techniki. W przypadku tej samej
ilości punktów losowana jest dodatkowa technika. W walkach finałowych oceny dokonuje
pięciu sędziów z czego dwie oceny najwyższa i najniższa zostają odrzucone, a do oceny są
brane pod uwagę pozostałe.
V. Przebieg pojedynków
W przypadku dużej ilości par w danej kategorii pojedynki odbywają się systemem
pucharowym, natomiast do pięciu par na zasadzie każdy z każdym. W tym przypadku o
zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz wygranych pojedynków.
VI. Opłaty
Trenerzy danych Klubów dokonują wpłaty startowego. Startowe wynosi 15 zł od osoby , czyli
30 złoty od pary. W przypadku kiedy, dany zawodnik startuje dodatkowo w innej parze
dokonuje się dodatkowej opłaty 15 zł. od zawodnika.
RYBNICKI KLUB
JU JITSU SPORTOWEGO
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 RYBNIK
PREZES mgr Mariusz Wowra
tel. kom. 0 667 400 669
www.jujitsu.rybnik.pl
[email protected]
NIP 642 303 15 83
KONTO BANKOWE
REGON 240833234
28 1060 0076 0000 3200 0126 9834
RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO
VII. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia dla uczestników pamiątkowe dyplomy oraz dla pierwszych
trzech par medale. Każdy z zawodników niezależnie od zajętego miejsca dostanie
symboliczny upominek. Ponadto dla każdego zawodnika przewidziany jest poczęstunek.
Zawodnik danego klubu może występować maksymalnie w dwóch kategoriach tj.
np. chłopak- chłopak, dziewczyna-dziewczyna lub chłopak i dziewczyna (mix). Ponadto w
przypadku kiedy zawodnicy są z różnych kategorii wiekowych, zawodnicy startują w wyższej
kategorii wiekowej (np. startuje para w wieku 10 i 13-latek, to zawodnicy startują w kategorii
13-14 lat a nie 9-10).
Sędziami na zawodach będą instruktorzy policyjni z zakresu taktyki i techniki
interwencji oraz sędziowie Polskiego Związku Ju Jitsu.
Kluby i Stowarzyszenia, które będą chciały rachunki za uiszczenie opłaty startowej, proszone
są o zgłoszenie tego faktu przy zgłoszeniu zawodników.
Kluby i Stowarzyszenia proszone są o przesłanie w terminie do 08.10.2010 roku na
email [email protected] listy zawodników z danego klubu z podziałem na pary
i kategorie wiekowe.
Powyższe zawody są organizowane z myślą o zagospodarowaniu dzieciom i
młodzieży wolnego czasu oraz wpajania im zasad rywalizacji sportowej. Pokazania im, iż
wolny czas można spędzać inaczej niż wysiadywanie przed blokiem – aktywne spędzanie
czasu z dala od patologii, a przede wszystkim z dala od narkomanii, pokazanie zasad „ fairplay”, kulturalnego uczestnictwa w imprezach sportowych - kibicowanie. Zawody te maja
także na celu skonsolidowanie środowiska sztuk walki w myśl zasady, iż korzenie sportów i
sztuk walki są te same dla wszystkich dyscyplin oraz organizowane są pod hasłem „ Razem
możemy więcej”. Podczas zawodów zostanie przeprowadzona prelekcja na temat zagrożeń
związanych z narkotykami, zasad bezpiecznego kibicowania czy też ogólnie pojętych
RYBNICKI KLUB
JU JITSU SPORTOWEGO
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 RYBNIK
PREZES mgr Mariusz Wowra
tel. kom. 0 667 400 669
www.jujitsu.rybnik.pl
[email protected]
NIP 642 303 15 83
KONTO BANKOWE
REGON 240833234
28 1060 0076 0000 3200 0126 9834
RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO
zagrożeń.
"Prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy zwyciężają w pojedynkach
dnia codziennego."
„Większość ludzi obawia się ataku kogoś większego, albo
silniejszego od nas. Jeśli pozwolisz sobie być zastraszonym i pełnym
obaw, wtedy twój oponent zyska jeszcze więcej energii. Jeżeli jednak
Twoje nastawienie jest takie, że bez względu jak silny i potężny jest
atakujący, to wtedy jesteś lepiej przygotowany, ponieważ trenowałeś
i masz wiedzę, której on nie posiada.”
Carlos Machado
opracował: Mariusz Wowra
wykonał: Mariusz Wowra
z poważaniem:
Prezes
Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego
mgr Mariusz Wowra
RYBNICKI KLUB
JU JITSU SPORTOWEGO
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 RYBNIK
PREZES mgr Mariusz Wowra
tel. kom. 0 667 400 669
www.jujitsu.rybnik.pl
[email protected]
NIP 642 303 15 83
KONTO BANKOWE
REGON 240833234
28 1060 0076 0000 3200 0126 9834

Podobne dokumenty