84_M_10 Załącznik nr 3a zestawy do łączenia kabli wraz z osprzętem

Transkrypt

84_M_10 Załącznik nr 3a zestawy do łączenia kabli wraz z osprzętem
Załącznik nr 3a do wymagań ofertowych
FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU
NA DOSTAWY:
ZESTAWY DO ŁĄCZENIA KABLI WRAZ Z OSPRZĘTEM
1. Nazwa oferenta
..................................................
..................................................
..................................................
2. Przedmioty oferty za cenę
Lp.
Nazw materiału
1. Zestawy do łączenia kabli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- zestaw teletechniczny T-1
- zestaw MONTER TEL-1
- zestaw naprawczy SAKOP „MAŁA”
- zestaw SAKOP 1/3
- zestaw SAKOP 1/2i
- zestaw SAKOP1/3i
- mufa kablowa MK 50-85/150/ETE
- zestaw MONTER REM-1
- mufa górnicza 92 AC 63-3G
- oraz pozostałe wg cennika własnego/
producenta ** z podaniem % upustu lub
marŜy
2. Osprzęt do łączenia kabli:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- zalewa kablowa SAKOP VILEPOX 3L
- złączka rurkowa aluminiowa 25 mm
-złączka rurkowa miedziana 50 mm
- końcówki kablowe do prasowania 6 mm
- złączki śrubowe do Ŝył kabli Al. I Cu do
1 kV 16-50 mm
- złączki śrubowe do Ŝył kabli Al. I Cu do
10 kV 35-150 mm
- łącznik szczelinowy Ŝył teletach. ETON
- taśma izolacyjna PCV
- oraz pozostałe wg cennika własnego/
producenta ** z podaniem % upustu lub
marŜy
J.m.*
Cena netto PLN *
* Wypełnia oferent
** Niepotrzebne skreślić
______________
Pieczęć i podpis