technokabel in¯ynier w dziale produkcji kabli

Transkrypt

technokabel in¯ynier w dziale produkcji kabli
OFERTA PRACY:
INśYNIER DZIAŁU PRODUKCJI KABLI
TECHNOKABEL S.A. europejskiej klasy producent kabli o róŜnorodnych
zastosowaniach, w związku z rozwojem firmy, poszukuje inŜyniera do działu
produkcji kabli.
Zakres obowiązków:
- nadzór nad przetwarzaniem tworzyw kablowych w procesie produkcji kabli
- rozwój stosowanych technologii
- wprowadzanie nowych tworzyw do produkcji.
Nasze wymagania:
- wyŜsze wykształcenie techniczne – kierunek chemia przemysłowa,
preferowana specjalizacja przetwarzanie polimerów
- dobra znajomość jęz. angielskiego, pozwalająca na pracę z branŜowym
słownictwem
- nie wymagamy doświadczenia
- posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
- umowę o pracę
- podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach
tematycznych
- pakiet socjalny
- zakwaterowanie w miejscu pracy, wyŜywienie, zwrot kosztów dojazdu.
MIEJSCE PRACY:
FABRYKA KABLI TECHNOKABEL W SZREŃSKU KOŁO MŁAWY
(praca przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku).
Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: [email protected]
CV powinno zawierać oświadczenie : "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Podobne dokumenty