Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Jezioranach

Komentarze

Transkrypt

Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Jezioranach
Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w
Jezioranach
Szkoła Podstawowa w Jezioranach już po raz szósty organizuje Festiwal Piosenki i Pieśni
Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród". Wydarzenie odbędzie się w piątek 18 maja o
godz. 10 w sali gimnastycznej szkoły. Piosenki zaśpiewa ponad 20 wykonawców z Olsztyna,
powiatu i Warmii. Olsztyńskie Starostwo wspiera finansowo imprezę.
Festiwal ma formułę konkursu, którego uczestnicy zaprezentują własne interpretacje piosenek i pieśni
patriotycznych, żołnierskich. Dobór utworów uwarunkowany jest kategoriami tematycznymi, w tym roku
będą to współczesne utwory patriotyczne (po 1945 r.) oraz utwory pochodzące z czasów II wojny światowej
i przedwojenne. Festiwale z lat ubiegłych były dla lokalnej społeczności znaczącymi wydarzeniami i z
każdym rokiem cieszyły się coraz większą popularnością i uznaniem.
- To były nasze małe patriotyczne święta – mówią organizatorzy. – Z życzliwością
obserwowaliśmy zaangażowanie młodych ludzi i wysoki poziom wykonywanych przez nich utworów.
Satysfakcją i dumą napawał nas obraz żywiołowo reagującej młodej publiczności, która często doskonale
znała słowa wykonywanych utworów oraz rozumiała przekaz jaki płynął ze sceny. Festiwal jest dla nich
doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.
W tym roku organizatorzy spodziewają się przedstawicieli szkół regionu z: Olsztyna – SP nr 2, SP nr
15, SP nr 34 oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, szkół z Barczewa, Bisztynka, Napiwody,
Klebarka Wielkiego, Spręcowa oraz Radostowa, Franknowa i Jezioran.
Imprezę objęła patronatem TVP Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn. Wśród gości zapowiedzieli się m.in.
Radosław Peterman – dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, Renata Gieszczyńska i Dominik Krysiak z Delegatury
Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz posłanka Beata Bublewicz.
- Otrzymaliśmy również list od Prezydent Anny Komorowskiej, który zostanie odczytany na festiwalu oraz
list od Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego z Ameryki Magdy Kapuścińskiej – mówią organizatorzy.
Festiwal sponsorowany jest m.in. przez Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Spółdzielczy Bank
Ludowy, NSZZ „Solidarność" Firmę Cefarm, Firmę Boomerang, Gminę Jeziorany, Zakłady Mięsne „Potorscy"
oraz wiele innych przyjaznych nam osób. Przewodniczącą jury będzie Teresa Taradejna, dyrektor Szkoły
Muzycznej w Olsztynie, natomiast imprezę poprowadzi Jacenty z Ordowa.
Drukuj