Lista rankingowa wniosków dla naboru nr 01/2016 – podejmowanie

Transkrypt

Lista rankingowa wniosków dla naboru nr 01/2016 – podejmowanie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lista rankingowa wniosków
dla naboru nr 01/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej,
z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” odbytego w dniu 18 października 2016 r.
Lp
Nr wniosku
Nazwa i adres beneficjenta
1.
09/01/2016
Renata Dorota MajewskaKrawczyk,
2.
01/01/2016
3.
06/01/2016
4.
02/01/2016
5.
03/01/2016
Wiesław Adam Poręba,
Klaudia Cibor,
Krzysztof Piotr Gajewski,
Magdalena Marta
Szymanowicz,
Tytuł operacji
Numer Id.
Zgodne z
ogłoszeniem
TAK/NIE
Zgodne z
LSR
TAK/NIE
Punkty
zdobyte w
ramach oceny
Wnioskowana
kwota
pomocy (zł)
Podejmowanie działalności
gospodarczej w zakresie produkcji
odzieży dziecięcej
i handlu
071762392
TAK
TAK
41
70000
Podjęcie działalności gospodarczej
w celu wynajmu pokoi gościnnych
046763850
TAK
TAK
41
70000
071747452
TAK
TAK
39
70000
071739383
TAK
TAK
32
70000
071750712
TAK
TAK
31
70000
Park linowy z dodatkowymi
atrakcjami nową formą aktywności
gospodarczej na obszarze wiejskim
gminy Kazanów
Podjęcie działalności gospodarczej,
usługowo- handlowej w zakresie
kosmetyki i sprzedaży
samochodów używanych
Podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie sprzedaży i promowania
lokalnego rękodzieła
1
6.
05/01/2016
Adam Jan Woźniak,
Stworzenie studia multimedialnego
wraz z usługami wideofilmowania i
fotograficznymi przy
wykorzystaniu wysoce
zaawansowanych technologicznie
bezzałogowych statków
powietrznych
071748232
TAK
TAK
29
70000
Operacje wymienione poniżej uzyskały wymagane minimum punktowe, ale nie mieszczą się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze
1.
2.
07/012016
08/01/2016
Michał Albert WiosnaMichałek,
Grzegorz Woźniczka,
Utworzenie profesjonalnego klubu
fitness
-
TAK
TAK
29
70000
Rozwój przedsiębiorczości na
obszarze LGD poprzez podjęcie
działalności gospodarczej w
zakresie projektowania i montażu
mebli kuchennych
059548502
TAK
TAK
28
70000
27
70000
Operacje wymienione poniżej nie uzyskały wymaganego minimum punktowego
1.
04/01/2016
Sławomir Gos,
Podjęcie działalności w zakresie
produkcji wyrobów betonowych
062035016
TAK
TAK
2

Podobne dokumenty