REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY DUŻEJ RODZINY W

Transkrypt

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY DUŻEJ RODZINY W
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY DUŻEJ RODZINY W RYDUŁTOWSKIM CENTRUM KULTURY
„FENIKS”.
1.Osoby uprawnione , posiadające kartę „Rodzina 3+” otrzymują bilety zniżkowe dla wszystkich
członków rodziny na seanse filmowe.( dzieci i rodzice).Na seanse 2D bilety w cenie 12 zł, na seanse
3D bilety w cenie 14 zł.
2. Rodziny objęte KDR, korzystające z płatnych , biletowanych spektakli skierowanych do młodego
widza, organizowanych przez RCK „Feniks” mają prawo do bezpłatnych biletów dla dzieci. Rodzice
płacą za bilet (ceny biletów na spektakle dla dzieci kształtują się na poziomie 5 – 15 zł.)
3.W przypadku , kiedy dzieci z rodziny 3+ uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań prowadzonych
w RCK obowiązują następujące zniżki: jedno dziecko – 10 zł(50% rabatu), drugie i trzecie dziecko z
tej rodziny 5 zł (75% zniżki), kolejne uczestniczą w zajęciach bezpłatnie. Zajęcia objęte zniżkami KDR –
- Teatr Tańca Kameleon prowadzony przez Sylwię Wężyk (zajęcia w poniedziałki w godz. 17.00 –
18.30.)
- Teatr Tańca JEGER prowadzony przez Aleksandra Sobalę (zajęcia we wtorki i czwartki )
- Formacja Tańca Eksplozja . prowadzona przez Marzenę Hink ( zajęcia w środy)
Zniżkom nie podlegają zajęcia odbywające się w RCK „Feniks” prowadzone przez podmioty
zewnętrzne np. zajęcia baletu, rewii dla dzieci i tańca towarzyskiego realizowane przez Akademię
Taneczno – Wokalną Kontrapunkt, zajęcia realizowane w ramach projektu edukacji filmowej
„Kinoszkoła” , prowadzone przez Ośrodek Edukacji Medialnej Marcin Skorek.
4.Dzieci z rodzin 3+ mają zagwarantowany bezpłatny udział w warsztatach tematycznych
organizowanych przez RCK w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.
5.Pracownicy RCK „Feniks” udzielają zniżki po okazaniu karty dużej rodziny i sprawdzeniu czy rodzina
znajduje się w wykazie dostarczonym przez MOPS.W systemie sprzedaży biletów RCK wprowadziło
rabat oznaczony KDR, dla własnych celów statystycznych.

Podobne dokumenty