efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan

Komentarze

Transkrypt

efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan
Konferencja
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOD-KAN
25-26 października 2016 r., Wrocław
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
dr hab. inż. Marcin Hołub, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach
PROGRAM KONFERENCJI*
25 października 2016 r. (wtorek)
9:30
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, BUFET KAWOWY
10:00
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA I
ASPEKTY PRAWNE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD-KAN
10:10
Wpływ zmian w ustawie o efektywności energetycznej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa wod-kan
Monika Bogdał, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy Spółka Komandytowa
10:30
Programy operacyjne perspektywy finansowej 2014-2020 w aspekcie inwestycji OZE i Ochrony środowiska branży
wodociągowej i energetycznej
Katarzyna Paprocka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10:50
Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych w Polsce
Katarzyna Jędrzejczak, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
11:10
Zarządzanie efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym
Jakub Staruszkiewicz, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu
11:30
Efektywność energetyczna - trendy europejskie
dr hab. inż. Marcin Hołub, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
11:50
PYTANIA I DYSKUSJA
12:20
LUNCH
SESJA II
OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOD-KAN
13:20
Efektywność energetyczna jako fundament inteligentnej oczyszczalni ścieków na przykładzie Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach
13:40
Instalacja kogeneracyjna w aspekcie obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
14:00
Wystąpienie partnera konferencji
14:20
Efektywność energetyczna instalacji Gubin-Guben
Dariusz Bocheński, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o.
14:40
Efektywność energetyczna w procesie kofermentacji
Stanisław Cytawa, Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
15:00
Wystąpienie partnera konferencji
15:20
Zapewnienie samowystarczalności oczyszczalni pod kątem produkcji energii elektrycznej i cieplnej
Piotr Kowalski, Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.
15:40
PYTANIA I DYSKUSJA
16:10
ZAKOŃCZENIE OBRAD
17:30
ZWIEDZANIE HYDROPOLIS
Wystawa HYDROPOLIS znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej
o powierzchni 4000 m². Wystawa podzielona jest na 8 stref tematycznych. Każda z nich przedstawia wodę
z innego, fascynującego ujęcia.
20:00
UROCZYSTA KOLACJA W HOTELU
26 października 2016 r. (środa)
SESJA III
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A WOD-KAN
9:30
Zmiany w systemie aukcyjnym - co oznaczają dla przedsiębiorstw wod-kan?”
Tymoteusz Mądry, Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński, Poznań
9:50
10:10
OZE – wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
Instalacja do wytwarzania zielonej energii na bazie biogazu w COŚ w Koziegłowach
Maciej Nowicki, Aquanet S.A., Poznań
10:30
Efektywność instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Produkcji Wody w Miedwie
Mariusz Patyk, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
10:50
11:20
11:40
PYTANIA I DYSKUSJA
ZAKOŃCZENIE OBRAD KONFERENCJI
WYMELDOWANIE Z HOTELU
12:00
WYJAZD SPRZED HOTELU
12:30
WYJAZD TECHNICZNY**
WROCŁAWSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ul. Janowska 5 Wrocław
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków (WOŚ) jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym
wspomaganiem usuwania związków fosforu o przepustowości 140.000 m3/d. Obiekt zlokalizowany jest
na północno-zachodnich peryferiach Wrocławia. Działający system przepompowni ścieków wraz
z istniejącą siecią kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej stwarza możliwość skierowania całego
strumienia ścieków z terenów miasta na Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków.
15:00
LUNCH W HOTELU**
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
**Organizatorzy nie odpowiadają za punktualny powrót
SPOTKANIE Z CYKLU KONFERENCJI ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ