SZKOŁA POLICJI W PILE EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWKO

Komentarze

Transkrypt

SZKOŁA POLICJI W PILE EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWKO
SZKOŁA POLICJI W PILE
Źródło: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2010-1/1605,Europejski-Dzien-Przeciwko-Handlowi-Ludzmi.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 13:48
EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI
Handel ludźmi jest nazywany współczesną formą niewolnictwa. Godząc w podstawowe prawa
i wolności człowieka zagraża bezpieczeństwu i porządkowi ...
Handel ludźmi jest nazywany współczesną formą niewolnictwa. Godząc w podstawowe prawa
i wolności człowieka zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, dlatego zwalczanie tego procederu stało się jednym
z priorytetów Unii Europejskiej. 18 października obchodzony będzie Dzień Unii Europejskiej Przeciwko Handlowi Ludźmi.
W tym dniu w Szkole odbędą się pogadanki dla słuchaczy i pracowników Szkoły prowadzone przez zaproszonych
przedstawicieli organizacji pozarządowych, które w swojej codziennej działalności zajmują się zjawiskiem handlu ludźmi.
Mając świadomość wagi zagrożeń, jakie niesie ze sobą proceder handlu ludźmi, odbędą się także spotkania edukacyjne dla
nauczycieli i uczniów klas maturalnych ze współpracującego z naszą szkołą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile.
Równocześnie na stronie internetowej Szkoły umieszczone zostaną przydatne informacje dotyczące powyższego tematu,
adresy i linki do stron internetowych organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i innych instytucji zajmujących się
problematyką handlu ludźmi.
autor: Jacek Czechowski
(14.10.10)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty