Biostymulator rizosfery - Explorer

Transkrypt

Biostymulator rizosfery - Explorer
Weź to, co najlepsze dla korzeni.
explOrer20
Biostymulator rizosfery
Działaj
już od siewu…
Sukces w uprawie kukurydzy jest budowany już od pierwszych stadiów rozwoju.
Priorytetem jest stworzenie warunków do jak najwcześniejszego rozwoju systemu korzeniowego tak, aby:
- pomóc roślinie lepiej wykorzystać wodę i składniki pokarmowe znajdujące się w środowisku,
- zwiększyć jej odporność na stresy pogodowe.
Zastosowany rzędowo, podczas siewu, biostymulator explOrer wspomaga ukorzenianie się siewek i umożliwia
osiągniecie tych celów, zachowując walory środowiska: jakość gleb i wód.
Zwiększ wydajność systemu korzeniowego kukurydzy
Pod wpływem biostymulatora explOrer, roślina buduje silniejszy system korzeniowy.
Roślina posiadająca korzenie z większą liczbę włośników, o większej liczbie rozgałęzień i bardziej zagłębione
w glebie, ma dostęp do znacznie większej liczby składników pokarmowych.
Wskaźnik rozwoju korzeni po 13 dniach
0 cm
Im wartość wskaźnika jest większa (1 do
18
28
30), tym system korzeniowy jest gęstszy i
bardziej rozgałęziony.
15 cm
8,5
16,5
3
9
DAP 18-46
explOrer
Głębokość
25 cm
40 cm
Pomiary wykonane w warunkach kontrolowanych: rizotrony w szklarni.
Zliczanie korzeni zostało wykonane z wykorzystaniem programu do cyfrowej analizy obrazu WinRhizo.
Z explOrer :
- długość korzeni:
+25,2%
- objętość korzeni:
+21,7%
- powierzchnia wymiany: +22,8%
…biostymulując
rizosferę
Korzystaj z technologii MIP
Aplikowany rzędowo w czasie siewu kukurydzy, blisko ziarniaka,
explOrer uwalnia swoje aktywne składniki od momentu skiełkowania nasienia:
1
Składniki aktywne Mineral Inducer Process - MIP - stymulują produkcję enzymów przez grzyby i bakterie obecne w
środowisku ziarniaka.
2
Enzymy aktywizują rozkład substancji organicznej aktywne składniki z roślin i alg - uwalniając składniki pokarmowe potrzebne dla mikroflory i młodych roślin.
3
Wzrost mikoryzy ulega intensyfikacji. Rozwija ona długie
nitki grzybni, które umożliwiają roślinie lepiej pobierać wodę
i składniki pokarmowe.
4
Or yginalny i efek t y wny sposób
działania
1
2
Związki mineralne MIP
Aktywne składniki z
roślin i alg
3
Stymulacja mikroflory
(mikoryza)
Siewka kukurydzy szybciej buduje swoją rizosferę oraz
rozwija swoje organy nadziemne.
4
Efekt explOrer:
natychmiastowy i widoczny od wschodów do zbioru
Rozwój rizosfery przy pomocy explOrer umożliwia:
- lepsze wykorzystanie składników mineralnych z gleby lub z
nawozów mineralnych i organicznych,
- większy dostęp do zasobów wodnych gleby,
- większą odporność na stresy abiotyczne (ciepło, susza…),
- wyższe plonowanie.
Rękaw
rizosfery
explOrer stymuluje
aktywność mikoryzy
Na poziomie rizosfery, mikoryzę tworzą grzyby, które żyją w symbiozie z roślinami. Grzybnia, która powstaje na zewnątrz korzeni
penetruje glebę w poszukiwaniu związków mineralnych i wody.
Zwiększają w ten sposób istotnie strefę zasięgu korzeni. Stymulując rizosferę, explOrer stymuluje aktywność mikoryzy.
Roślina posiadająca bardziej aktywną mikoryzę jest lepiej
odżywiona, odporniejsza na stresy i może lepiej wykorzystać swój
genetyczny potencjał plonowania.
Łączna długość strzępek grzybni
może osiągnąć ponad 150 milionów kilometrów na 1 hektarze
kukurydzy !
Źródło: INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique) - Francja
Korzenie z bardziej rozwinięta mikoryzą dla wydajniejszej eksploracji gleby
H2 O
P
N
P
Mi
P
Grzybnia mikoryzy
N
Mi
N
H2O
Mi
P
P
H2O
Roztwór glebowy
(woda i związki mineralne)
P
Mi
H2 O
H2 O
N
H2 O
N
P
H2 O
Mi: Mikroelementy
Włośnik
Intensywność kolonizacji korzeni przez mikoryzę
Strzępka mikoryzowa
Strzępka mikoryzowa
68,8 %
48,7 %
explOrer
DAP 18-46
DAP 18-46
explOrer
Dużo więcej mikoryzy z explOrer !
Widok mikroskopowy korzeni - Żródło: Welience - UMR Agroécologie INRA - Francja / Uniwersytet Bourgogne - Francja
…aby Wasze plony się udały!
Synteza wyników 107 doświadczeń
polowych wykonanych w Europie w
2013 (Francja, Belgia, Holandia, Polska,
Niemcy, Słowenia, Czechy). Porównanie
do różnych nawozów startowych.
Ponad 40.000 pomiarów zostało
wykonanych i przeanalizowanych.
explOrer dynamizuje wzrost kukurydzy i wykazuje
efekt startowy
Wyniki w stadium 4-6 liści
+ 6,7 %
+ 6,3 %
Efekt
startowy
Wysokość
rośliny
Kontrola 0
Starter
explOrer
Długość
korzeni
+ 8,7 %
explOrer zwiększa
produktywność
Kukurydza na ziarno
+ 13,1 %
Efekt
plonEffet
otwórczy
Starter
Plon ziarna
Starter
explOrer
+ 4,1 %
Kukurydza na kiszonkę
Plon masy kiszonkowej
Starter
explOrer
+5 %
explOrer, proste i wydajne rozwiązanie, które umożliwia
produkować więcej i lepiej, przy wykorzystaniu zasobów
glebowych, z pełnym poszanowaniem środowiska.
Karta techniczna
explOrer20 jest biostymulatorem rizosfery, w formie granulowanej,
o średnicy granul od 2,5 do 4 mm.
Skład explOrer20
Substancja organiczna
26 %
CaO
20 %
MgO
11 %
SO3
10,5 %
K 2O
1,7 %
N całkowity
1,5 %
Mikroelementy (żelazo, mangan, cynk, jod, bor…)
Nawozy organiczno-mineralne
Zastosowanie
explOrer20 stosuje się rzędowo, w linii siewu nasion.
Dawka zalecana : 100 do 200 kg/ha.
Produkt może być stosowany w strefach wrażliwych.
Do stosowania w rolnicwie ekologicznym zgodnie
z rozporządzeniem europejskim
CE 834/2007 et CE 889/2008.
Opakowania
Broszura explOrer 20 / PL / 25-11-14
Worki 25 kg (50 worków na palecie,
o łącznej masie 1.250 kg)
Big bag 600 kg
PRP Polska Sp. z o.o.
02-585 Warszawa - Aleja Niepodległosci 106
tel : +48 22 865 79 00 - fax : +48 22 835 75 27
mail : [email protected] - www.prp-technologies.eu

Podobne dokumenty