iog ó lnopolskikonkursuczni owrzemis ł afryzjerskiego

Komentarze

Transkrypt

iog ó lnopolskikonkursuczni owrzemis ł afryzjerskiego
Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie
63-740 Kobylin, ul. Krotoszyńska 6, tel./fax (65) 548-25-02
ZAPROSZENIE
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Mistrzowie, Uczniowie!
Zapraszamy uczniów szkół kształcących w zawodzie fryzjer
do udziału
w II Edycji Lokalnego Konkursu Fryzjerskiego
„Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer”.
Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań zawodowych
młodych miłośników sztuki fryzjerskiej.
Prosimy o zapoznanie się
z załączonym regulaminem oraz terminowe przesłanie zgłoszenia
do udziału w konkursie
Organizatorzy
Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie
ul. Krotoszyńka 6, tel. 65 548 25 02
e-mail: [email protected]
Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
ul. Rynek 1, tel. 62 722 6266
e-mail: [email protected]
Załącznik nr 1
II LOKALNY
KONKURS FRYZJERSKI
KARTA ZGŁOSZENIOWA
1.Nazwisko i imię zawodnika…………………………………………………………………………
2.Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………
3.Data urodzenia …………………………… rok nauki……………………………………….
4.Dane mistrza szkolącego: …………………………………………………………………..
5. Adres szkoły …………………………………………………………………………………………
6.Telefon ………………………………………….
FRYZJERSTWO DAMSKIE
1.Konkurencja - Wyciskanie fal na mokro
2.Konkurencja - Wykonanie fryzury stylizowanej Disco lat `80
Akceptuje warunki regulaminu konkursu.
Oświadczam, iż zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej ZG i ZSZ w Kobylinie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. (podpis uczestnika, modela)
podpis opiekuna
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
pieczątka i podpis Dyrektora
REGULAMIN
II LOKALNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO
I. ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorami są:
Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie
ul. Krotoszyńska 6, tel. 65 548 25 02
e-mail: [email protected]
Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
ul. Rynek 1, tel. 62 722 6266
e-mail: [email protected]
2. Miejsce konkursu:
Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Kobylinie
sala szkolna, Kobylin ul. Krotoszyńska 12
3. Termin konkursu:
konkurs odbędzie się 28 lutego 2017 r.,
Rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00
zgłoszenie uczestników: pocztą tradycyjną lub elektroniczną poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (w załączniku nr 1) na adres: [email protected]/
[email protected]
termin zgłaszania uczestników: 17 luty 2017 r.,
szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają Panie:
Alicja Grzempowska 888 614 220
Agnieszka Kwiatkiewicz 515 875 303
II. CELE KONKURSU
zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych,
zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy,
zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji,
promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego
potencjału,
rozwijanie kreatywności zawodowej wśród młodzieży.
III. WARUNKI UDZIAŁU KONKURSU
udział w konkursie jest bezpłatny,
w konkursie może wziąć udział jeden uczestnik z danej szkoły,
uczestnicy biorą udział w konkursie pod opieką nauczyciela,
uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania własnych środków, narzędzi,
przyborów fryzjerskich i główek treningowych,
przyjazd uczestników na koszt własny,
zadania konkursowe ocenia komisja,
kolejność zdobytych miejsc szkół ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych
przez uczestnika.
IV. ZWYCIĘZCY KONKURSU
Laureaci:
- trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów.
Wyróżnienie:
- kolejny uczestnik otrzymujący najwyższą liczbę punktów.
Punktacja ustalona przez członków komisji będzie ostateczna.
Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe
i pamiątkowe dyplomy.
Dla wszystkich uczestniczących w konkursie - dyplomy.
V. ZASADY KONKURU
Uczestnicy konkursu pracują własnymi narzędziami, przyborami i preparatami fryzjerskimi,
Uczestnicy wykonują fryzurę zgodną z tematem konkursu na swoich główkach
treningowych i modelach oraz dobierają ubiór i makijaż, które powinny być przygotowane
przez startem.
ZADANIA KONKURSOWE:
Fryzjerstwo damskie:
I Konkurencja- wyciskanie fal na mokro bez przedziałka na główce ćwiczebnej.
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być zmoczone i zaczesane do góry.
Kolory włosów są dozwolone.
Zabronione są kolory neonowe i kolorowe spraye.
Wszystkie produkty są dozwolone.
Czas wykonania – 35 minut.
Kryteria wykonania fal wyciskanych na mokro
1. Wyciskanie fal na mokro na całej główce
(pkt. max. 10)
2. Estetyka wykonania
(pkt. max 5)
3. Technika wykonania
(pkt. max 5)
- wykorzystanie dostępnych na rynku produktów i urządzeń
- umiejętność posługiwania się narzędziami i akcesoriami
Można zdobyć maksymalnie 20 punktów
II Konkurencja- wykonanie fryzury stylizowanej na Disco lat `80.
Fryzura wykonana na modelce.
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy suche zaczesane gładko do tyłu, modelka
z makijażem i w odpowiednio dobranym stroju.
Można użyć lakierów z brokatem i koloryzujący spray.
Wszystkie produkty dozwolone.
Dozwolone ozdoby biżuteryjne, różnego rodzaju dopięcia i dodatki syntetyczne i naturalne,
nie przekraczające 30% objętości fryzury.
Czas wykonania - 50 min.
Kryteria wykonania fryzury stylizowanej na Disco lat `80
1. Pomysł
(pkt. max 10)
2. Estetyka wykonania
(pkt. max 5)
3. Stopień trudności i techniki zastosowane przy wykonaniu fryzury konkursowej
wykonania
(pkt. max 10)
4. Zgodność koloryzacji i dodatków z obowiązującymi trendami w modzie
w danym okresie.
(pkt. max 10)
5. Pomysłowość fryzury pod względem kompozycyjnym. (pkt. max 5)
.
Można zdobyć maksymalnie 40 punktów
PROGRAM KONKURSU
9.45 – losowanie stanowisk
10.00 – 10.15 – powitanie
10.15 – 11.55 – część praktyczna konkursu
12.00 – 12.15 – pokaz
12.15 – 12.30 - przerwa na kawę
12. 30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród