Generuj PDF - Statystyka

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Statystyka
STATYSTYKA
Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/informacje/57720,Przestepczosc-mlodych-ludzi-zwiazana-z-agresja.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 13:56
PRZESTĘPCZOŚĆ MŁODYCH LUDZI ZWIĄZANA Z AGRESJĄ.
Czy to prawda, że młode dziewczyny są coraz częściej sprawcami przestępstw, których dokonanie
wiąże się z agresją. Zdecydowana większość takich przestępstw jak: spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, zniszczenie, uszkodzenie mienia czy też przestępstwa
rozbójnicze czyli rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze są dokonywane z agresją. A może –
niezależnie od płci – młodzi przestępcy zachowują się wobec swoich ofiar coraz bardziej agresywnie ?
Porównano dane statystyczne z roku 1999 oraz z roku 2009.
1999 r.
kwalifikacja prawna
spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu
udział w bójce lub pobiciu
przestępstwa rozbójnicze
niszczenie, uszkodzenie mienia
podejrzani w wieku do 16 lat
mężczyźni
kobiety
2.126
251
podejrzani w wieku 17- 20 lat
mężczyźni
kobiety
1.466
50
3.298
5.570
3.283
6.087
5.766
2.610
448
422
131
200
184
66
2009 r.
kwalifikacja prawna
spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu
udział w bójce lub pobiciu
przestępstwa rozbójnicze
niszczenie, uszkodzenie mienia
podejrzani w wieku do 16 lat
mężczyźni
kobiety
2.562
404
podejrzani w wieku 17- 20 lat
mężczyźni
kobiety
1.248
58
5.121
3.924
4.543
6.106
3.822
4.671
1.208
362
362
1999
kwalifikacja prawna- dotyczy
wszystkich podejrzanych - bez
wzgledu na wiek
spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu
udział w bójce lub pobiciu
przestępstwa rozbójnicze
niszczenie, uszkodzenie mienia
269
151
107
2009
podejrzani
mężczyźni
podejrzane
kobiety
podejrzani
mężczyźni
podejrzane
kobiety
9.754
748
8.521
807
17.408
19.078
10.943
1.521
905
679
19.967
13.793
18.443
1.896
818
1.003
Analiza danych pokazała, że na przestrzeni lat 1999 – 2010 liczba młodych kobiet podejrzanych o popełnienie wyżej
wymienionych przestępstw rosła najszybciej np.:
· o 169 % wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o bójki i pobicia, podczas gdy wzrost liczby chłopców w
tej kategorii wyniósł 55 % ,
· o ponad 176 % wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o niszczenie i uszkodzenie mienia, podczas gdy
wzrost liczby chłopców w tej kategorii wyniósł 38,3 % ,
· o 61% wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, podczas gdy
wzrost liczby chłopców w tej kategorii wyniósł 20 %
Liczba dziewczyn do 16 roku życia podejrzanych o przestępstwa rozbójnicze zmalała o 14,2 %, podczas gdy liczba chłopców
w tej kategorii zmalała o prawie 30 %.
Podobne tendencje można zaobserwować w kategorii wiekowej 17 – 20 lat. Wzrosła liczba podejrzanych kobiet o uszczerbek
na zdrowiu o 16 %, podczas gdy liczba mężczyzn zmalała o 14, 9 %. Podobna sytuacja jest w przypadku bójek i pobić –
wzrost liczby kobiet o 34,5 %, wzrost liczby mężczyzn tylko o 0,3 %.
Wzrosty w obu kategoriach wiekowych są wyższe niż dla ogółu populacji.
Ocena: 3/5 (6)
Tweetnij
nieletni