Instrukcja realizacji zleceń Express Elixir w systemach e

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja realizacji zleceń Express Elixir w systemach e
Instrukcja realizacji zleceń Express Elixir
w systemach e-BANK EBS
mobile e-BANK EBS
Rzeszów, 2016 rok
Express Elixir to przelew natychmiastowy – większość transakcji realizowana jest w czasie kilku sekund, dlatego
jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy.
Z przelewu Express Elixir mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Przelewy można
realizować w pośrednictwem e-BANK EBS lub mobile e-BANK EBS.
Aby zrealizować przelew natychmiastowy, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie
i realizował przelewy natychmiastowe. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest
na stronie internetowej KIR.
Uwagi ogólne
Instrukcja ta ma charakter poglądowy i jej zadaniem jest zobrazowanie standardowego przebiegu płatności
Express Elixir w ramach systemu e-BANK EBS lub mobile e-BANK EBS oraz pomóc w przypadku ewentualnych
trudności lub wątpliwości.
1
Realizacja zlecenia Express Elixir w systemie e-BANK EBS
W celu dokonania nowego przelewu Express Elixir należy z menu głównego wybrać zakładkę Nowy przelew,
a następnie opcję Przelew krajowy.
Pojawi się formularz dodania nowego polecenia przelewu Należy uzupełnić dane przelewu wybierając rachunek
nadawcy, wprowadzając dane adresata (możliwy jest również wybór adresata z książki adresowej poprzez
kliknięcie przycisku), kwoty oraz tytuł przelewu, a następnie wybierając z opcję sposobu dostarczenia (Express
Elixir) oraz datę bieżącą. Wprowadzone dane zatwierdzić należy przyciskiem „Zatwierdź” a następnie wpisać dane
do autoryzacji zlecenia.
UWAGA: Aby zrealizować przelew natychmiastowy, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie
i realizował przelewy natychmiastowe. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR.
2
Realizacja zlecenia Express Elixir w systemie mobile e-BANK EBS
W celu dokonania nowego przelewu Express Elixir należy z menu głównego wybrać zakładkę Nowy przelew,
a następnie opcję Przelew krajowy.
Pojawi się formularz dodania nowego polecenia przelewu Należy uzupełnić dane przelewu wybierając rachunek
nadawcy, wprowadzając dane adresata (możliwy jest również wybór adresata z książki adresowej poprzez
kliknięcie przycisku), kwoty oraz tytuł przelewu, a następnie wybierając z opcję sposobu dostarczenia (Express
Elixir) oraz datę bieżącą. Wprowadzone dane zatwierdzić należy przyciskiem „Zatwierdź” a następnie wpisać
dane do autoryzacji zlecenia.
3
UWAGA: Aby zrealizować przelew natychmiastowy, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie
i realizował przelewy natychmiastowe. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR.
W przypadku jakichkolwiek problemów przy instalacji i korzystaniu z naszego systemu, służymy pomocą
pod adresem poczty mailowej [email protected]
4