Zaproszenie - Muzeum przemysłu naftowego i etnografii w Libuszy

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie - Muzeum przemysłu naftowego i etnografii w Libuszy
MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W LIBUSZY
Jest takie miejsce na ziemi Małopolskiej,
gdzie można odetchnąć historią, poczuć zapach
nafty, przez moment zapomnieć o zabieganym
świecie. Jest takie miejsce, w którym pasja
i praca splotły się w jedno. Uzupełniały się
i zaowocowały niezwykłym związkiem - dwojga
pasjonatów - pisarzy i poetów - strażników
tradycji, ludzi o wielkich sercach, niespotykanej
energii i sile woli.
Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii
w Libuszy założone w 1977 roku przez Annę i Tadeusza Pabisów (byłych pracowników
przemysłu naftowego) powstało na bogatych tradycjach naftowych, bowiem pierwsze szyby
naftowe na świecie przeznaczone do celów przemysłowych wykonane zostały w "Pustym
Lesie", w gminie Siary w 1852 roku.
Wykonali je, z inicjatywy księcia Stanisława Jabłonowskiego z Kobylanki , zawodowi
górnicy specjalnie sprowadzeni ze Śląska. Świadczą
o tym liczne kopanki w Siarach i Sękowej wykonane
masywnie na wzór szybów w kopalni węgla.
Muzeum gromadzi, ochrania i przechowuje
pamiątki historii polskiego przemysłu naftowego
i popularyzuję tę historię, której początek jest
równoznaczny z początkiem światowego przemysłu
naftowego, a także jest obecne współcześnie przy
tworzeniu tej historii.
W libuskim muzeum dotychczas zgromadzono około 800 eksponatów naftowych, ponad 500
biogramów zasłużonych nafciarzy, a wśród nich 50 życiorysów pierwszych kopaczy szybów
naftowych z lat 1852-1890.
W Sali Nafty znajdują się ceramiczne galony naftowe i formy parafinowe z rafinerii
hr. Adama Skrzyńskiego z Libuszy (1872-1918), modele wiertnic, makiety kopalń, minerały
i skamieniałości przewodnie, próbki rdzeni wiertniczych, ropa naftowa, lampy górnicze,
mundury galowe, wyjściowe, laski górnicze, u kopalń, dokumentacja starych kopalń,
mapy zdjęcia, zapiski i pamiętniki nafciarzy, literatura fachowa, raporty wiertnicze, raz inne
dokumenty świadczące o gorlickiej kolebce przemysłu naftowego w Polsce i na świecie.
W skansenie naftowym usytuowanym na powierzchni 1 ha ziemi własnej
zgromadzono wiele reliktów z przeszłości przemysłu
naftowego. Należą do nich: wiertnica OP – 1200 „Glinik”,
destylarnia nafty (poza apteczna) z 1859 r., legendarna
kopanka ropna "Stanisław" z 1852 r. (rekonstrukcja z kopalni
"Pusty Las"), szyby naftowe: kanadyjski i pensylwański
(rekonstrukcja w skali 1:4), maszt stabilny i maszt przewoźny
do obróbki szybów naftowych, trójnogi konstrukcji żelaznej,
koła filialne, żurawie do pompowania ropy, narzędzia
wiertnicze,
eksploatacyjne
i instrumentacyjne, kocioł parowy lokomobilny, zabytkowa
kuźnia kopalniana (XIX w.), wózek do przewożenia świdrów
udarowych, zabytkowy warsztat wiertniczy z 1890 roku,
winda budowlana "granik" i inne.
Działalność pisarska Anny i Tadeusza Pabisów to 30
wydań książkowych, 17 tomików poezji oraz ponad 350
artykułów opublikowanych w różnych czasopismach
krajowych i regionalnych, wiele spotkań ze społecznością
szkolną, ze studentami, naftowcami, turystami oraz liczne
wystąpienia na antenie Polskiego Radia i Telewizji, wiele
spotkań w wieczorkach literackich i promocyjnych,
oraz udział w licznych wystawach i kiermaszach.
Muzeum Przemysłu Naftowego w Libuszy, które
od 1 czerwca 2000 roku prowadzi swoją działalność jako
Fundacja
Upowszechniania
Historii
i Przemysłu
Naftowego jest potrzebne, bo spełnia swój szlachetny cel
i służy społeczeństwu, staje się prawdziwą skarbnicą
materiałów historycznych. Coraz bogatszy jest zbiór
druków zwartych, czasopism, dokumentów źródłowych, map, szkiców i fotografii. Z racji, że
muzeum posiada bogate i unikatowe zbiory, często służy pomocą uczniom i studentom
udostępniając materiały do przygotowanych przez nich prac zaliczeniowych, licencjackich
czy też magisterskich.
Należy sądzić, że muzeum to stanie się poważnym ośrodkiem badań historycznych
i dostarczycielem materiałów dla badaczy dziejów kopalnictwa naftowego świadczących
o kolebce tegoż przemysłu. Dotychczas muzeum w Libuszy odwiedziło wiele szkół,
studentów, naftowców, turystów krajowych i zagranicznych, dziennikarzy, ludzi nauki
i kultury, czego dowodem są wpisy do Księgi
Pamiątkowej.
Muzeum Przemysłu Naftowego w Libuszy
usytuowane w pięknym, malowniczym zakątku
małopolskiej krainy, przy drodze asfaltowej, w
odległości 3 km od Biecza i 7 km od Gorlic,
posiada wspaniałe widoki krajobrazowe ze
świeżym powietrzem. Muzeum - Skansen
Naftowy w Libuszy dysponuje 1 ha ogrodzonego
terenu z możliwością spacerów oraz odpoczynku
połączonego z pieczeniem kiełbasy przy ognisku.
Również w Libuszy, w odległości 2 km, znajduje się wspaniała restauracja "Mimoza"
M. Przybyłowicz, która serwuje noclegi i smaczne niedrogie dania.
ZAPROSZENIE
Anna i Tadeusz Pabisowie zapraszają
miłych gości do odwiedzenia Muzeum
Przemysłu Naftowego w Libuszy k.
Gorlic w godzinach 8.00 – 16.00,
telefon (13) 4475 333,
email: [email protected]

Podobne dokumenty