armatka śnieżna 600 eco ze zintegrowaną pompą wodną

Komentarze

Transkrypt

armatka śnieżna 600 eco ze zintegrowaną pompą wodną
SYSTEMY NAŚNIEŻANIA, ARMATKI, WYSIĘGNIKI
U TRZYMAN IE O B IEKTÓW, SYSTE M Y N AWA D N I A JĄC E, O DWO D N I E N I A
SUPERSNOW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy
tel. 18 265 35 55, faks 18 265 35 60
www.supersnow.pl
e-mail: [email protected]
DWA W JEDNYM: ARMATKA ŚNIEŻNA 600 ECO ZE ZINTEGROWANĄ POMPĄ WODNĄ
pompowni i instalacji rurociągów, użytkowanie 600 ECO ze zintegrowaną
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
pompą wodną gwarantuje oszczędności.
Firma Supersnow zawsze dba o potrzeby klientów, dlatego nieustannie
Supersnow 600 ECO ze zintegrowaną pompą wodną to idealne roz-
udoskonala swoje produkty. Nowością w ofercie Supersnow jest armat-
wiązanie dla każdego, kto chce wyprodukować dużą ilość doskonałe-
ka 600 ECO ze zintegrowaną pompą wodną, która wytwarza odpo-
go śniegu przy minimalnych nakładach finansowych.
wiednie ciśnienie do prawidłowej pracy armatki.
Wyposażenie standardowe:
 Najlepiej na kołach
 Podwozie kołowe z dyszlem do holowania;
Armatka śnieżna do prawidłowego działania potrzebuje wody. Wodę do
 Oświetlenie halogenowe;
armatki należy doprowadzać pod odpowiednim ciśnieniem. Za jego re-
 Filtr szczelinowy;
gulację odpowiedzialna jest pompa, która zazwyczaj znajduje się w bu-
 Wentylator 5-łopatkowy z łopatami sierpowymi;
dynku, w pewnej odległości od armatki. Wodę pod odpowiednim ciśnie-
 Zawór ręczny regulujący ciśnienie wyjściowe pompy;
niem doprowadza się do armatki rurociągiem. To najpowszechniejsze
 Pomiar ciśnienia wyjściowego pompy;
i jednocześnie bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które sprawdza się,
 Łagodny rozruch pompy za pomocą softstartu.
gdy na stoku znajduje się kilka armatek. Kiedy jednak zachodzi potrzeba
doprowadzenia wody do jednej lub dwóch armatek, stacjonarna pompa
Wyposażenie opcjonalne:
wodna oraz długi rurociąg są niemal nieopłacalne. W takim przypadku
 kompresor bezolejowy.
najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy mobilnej Supersnow.
DANE TECHNICZNE
 Więcej cennego czasu
Armata 600 ECO ze zintegrowaną pompą wodną
Dotychczas firma Supersnow oferowała pompę mobilną i armatki osob-
Dysze wodne: 90
no. Teraz w naszej ofercie jest również armatka 600 ECO zintegrowa-
Dysze nukleacyjne: 12
na z pompą wodną. Zintegrowanie armatki 600 ECO z pompą wodną
Ciśnienie robocze wody: 8-40 bar
pozwoliło nam na wyeliminowanie problemu przemieszczania całego
Maksymalny pobór wody: do 480 l/min
układu na stoku. Dotychczas bowiem taki zestaw należało przed każdym
Maksymalna produkcja śniegu; 78 m3/h
przemieszczeniem rozpiąć i w nowym miejscu ponownie spiąć. Armatka
Moc znamionowa armatki: 20,6 kW
600 ECO ze zintegrowaną pompą wodną to zestaw, którego nie trzeba
Moc silnika pompy: 15kW
demontować przed transportem. Dzięki temu każdy posiadacz takiego
Przepływ maksymalny: 400 l/min
zestawu zyskuje cenny czas, który może przeznaczyć na produkcję
Maksymalna wysokość podnoszenia: 236 m
śniegu.
Waga całkowita urządzenia: 897 kg
Szerokość transportowa urządzenia; 2140 mm
2
 Maksimum wygody
Długość transportowa urządzenia: 2435 mm
Kompaktowa struktura tego zestawu pozwala na bardzo wygodny transport.
Szerokość rozstawu roboczego urządzenia: 2670 mm
Zaletą zestawu jest jego cena, a ze względu na brak konieczności budowy
Długość rozstawu roboczego urządzenia: 2760 mm
2015
supersnow.ibiss.pl

Podobne dokumenty