NAUKA RZUTU JEDNORĄCZ Z MIEJSCA

Komentarze

Transkrypt

NAUKA RZUTU JEDNORĄCZ Z MIEJSCA
Marcin Dąbrowski
Koszykówka
KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ
ZAD. GŁOWNE: NAUKA RZUTU JEDNORĄCZ Z MIEJSCA
ZAD. DODATKOWE: Wykonanie ćwiczeń wzmacniających pracę nadgarstka.
CELE:
Umiejętności
Uczeń potrafi technicznie wykonać rzut wolny. Zna ćwiczenia doskonalące rzut jednorącz z miejsca.
Wiadomości:
Uczeń rozumie prawidłową technikę wykonania rzutu wolnego ze zwróceniem uwagi na fazy wykonania rzutu wolnego.
Sprawności motorycznej:
Uczeń rozwinie swoją koordynację, sprawność ruchową i spostrzegawczość; rozwinie sprawność do gier zespołowych.
Usamodzielnianie ucznia:
wdrażany jest do samodyscypliny i samokontroli, rozumie wpływ aktywności fizycznej na swoje zdrowie.
Środki dydaktyczne – piłki do koszykówki, pachołki. Czas trwania zajęć – 45 min
Miejsce ćwiczeń – sala gimnastyczna. Ilość ćwiczących: …..
1
TOK
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1
2
Część I
wstępna
Zbiórka ,raport, powitanie, sprawdzenie obecności i
gotowości do zajęć, podanie zadań lekcji.
Ćwiczący ustawiają się wzdłuż linii końcowej.
Czas
3
5 min
ORGANIZACJA/
UWAGI
4
N
X X X XX X X X X X X X X X X X
Rozgrzewka:
7 min
Trucht „linie”
Trucht - krążenia ramion
Trucht - krążenia przedramion
Trucht - krążenia nadgarstków
Ćwiczący biorą piłki
Wykroki z piłką i skrętem tułowia, od połowy zmiana piłka nad głową
Przysiady z piłką
Uderzamy w piłkę żeby rozgrzać nagdarstki
Odbijanie piłki palcami nada głową i przed sobą
Część
główna
IA
Ćwiczenia wzmacniające pracę nadgarstka
1. Piłkę kładziemy na dłoni po czym odkręcamy
nadgarstek. Łapiemy piłkę tę samą ręką.
Zaczynamy od ręki lewej.
2. Ćwiczący stają parami na odległości kilku
metrów. Jedna piłka na parę. Jedna ręka trzyma
drugą za przedramię. Drugą ręką trzymamy
piłkę i odkręcając nadgarstek podajemy piłkę
partnerowi. Zaczynamy od lewej ręki.
3. Ćwiczący stają parami na odległości kilku
metrów. Jedna piłka na parę. Układamy
rzucającą rękę w odpowiedniej pozycji (litera
L). Izolując ramię i przedramię podajemy piłkę
do partnera odkręcając nadgarstek. Zaczynamy
10 min
N
X X X XX X X X X X X X X X X X
Ćwiczenia wykonywane są w jednym szeregu.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
od lewej ręki.
4. Ćwiczący stają parami na odległości kilku
metrów. Jedna piłka na parę. Układamy
rzucającą rękę w odpowiedniej pozycji (litera
L). Podajemy piłkę do partnera odkręcając
nadgarstek wraz z „rzutowym” ruchem ręki.
Ręka bez piłki jest wzdłuż ciała lub za plecami.
Zaczynamy od lewej ręki.
5. Jeden z partnerów posiada piłkę i kładzie się na
plecach. Wykonuje wyrzut piłki do góry.
Partner łapie piłkę i podaje ją aby wykonać
następny rzut.
Część
II B
Pokaz i objaśnienie zadania głównego lekcji:
Nauka rzutu wolnego jednorącz
1. Stopy ustawione w pozycji wykrocznozakrocznej, PN wysunięta lekko do przodu ( u
graczy leworęcznych analogicznie LN)
2. Nogi zgięte we wszytkich stawach, tułów
pochylony do przodu
3. Biodra równolegle do tablicy i linii rzutów
wolnych
4. Barki równolegle do kosza
5. Kontakt wzrokowy z obrecza
6. Dwukrotne odbicie piłki o podłoże
7. Łokieć, kolano i palec PN w jednej linii
8. Stabilny rzut który powinien się odbywać
poprzez przeniesienie siły przez palec u nogi,
poprzez wszystkie stawy, zakończony
wyprostem ręki rzucającej i skierowaniem
palców i nadgarstka w kierunku parkietu.
X
X
X
X
X
X
Piłka leci po wysokim łuku. Trener chodzi
pomiędzy ćwiczącymi z rękami podniesionymi w
górę.
N
X X X XX X X X X X X X X X X X
6 min.
- Piłkę trzymamy na 3 palcach, Sprawdzamy czy
możemy włożyć dwa palce drugiej ręki pod piłkę w
momencie gdy ją trzymamy.
- Trzymając piłkę kcuk powinien wskazywać literę
„U”, jeżeli jest litera „L” – nasz łokieć jest za bardzo
na zewnątrz.
- Piłkę trzymamy w poprzek rowków – tak, aby po
nadaniu rotacji i wyrzuceniu piłki w górę nie było
widać czarnych gumowych łączeń piłki.
- Staramy się aby stopa, bark, łokieć, nadgarstek i
piłka były w jednej linii.
3
Część
IIC
Ćwiczenia utrwalające i doskonalące rzut wolny
jednorącz
12 min
1. Jedna piłka na parę. Zawodnicy stoją
naprzeciwko siebie, zawodnik z piłką
prawidłowo układa piłkę nad głową po czym
wyrzuca ją do partnera (wzajemne korygowanie
błędów).
2. Ustawiamy się na liniach. Każdy ma piłkę.
Dbamy o prawidłową postawę – stopa
dominujące stoi na linii. Wyrzucamy piłkę
dbając o odpowiednią pracę całego ciała i
zachowanie faz rzutu.
3. Ustawiamy się w rzędzie 1,5 m za linią rzutów
wolnych w stronę kosza. Staramy się wykonać
rzut do kosza z zachowaniem poznanych faz
rzutu.
4. Ustawiamy się w rzędzie na linii rzutów
wolnych. Wykonujemy rzut do kosza z pełnego
dystansu.
Część III
końcowa
Ćwiczenia uspokajające – korektywne
- luźny rozkrok, wdech-wydech, stretching
statyczny
- zbiórka – omówienie zadań lekcji, pożegnanie
Zwracamy uwagę na przyjęcie odpowiedniej
postawy ,gwarantującej wygodę ruchu,
- harmonijną prace całego ciała
- właściwą pracę w stawach nadgarstkowych,
kontrolę ruchu palców
- miękkość ruchu i rozluźnienie
- obserwacje wzrokową piłki i obręczy kosza
- śmiałość i skuteczność rzutu
5min.
4

Podobne dokumenty