załącznik Nr 8

Komentarze

Transkrypt

załącznik Nr 8
Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r.
Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2016 rok
Klasyfikacja
Lp.
Sołectwo
budżetowa
Budowa linii oświetlenia drogowego
1.
Przypust
2.
Brudnowo
3.
Waganiec Osiedle
4.
Siutkowo
90015 § 6050
5.
Nowy Zbrachlin
6.
Konstantynowo
Razem
Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem
7.
Sierzchowo
8.
Brudnowo
9.
Józefowo
10.
Kolonia Święte
11.
Wiktoryn
12.
Wólne
13.
Konstantynowo
90015 § 4300
14.
Michalin
15.
Plebanka
Razem
Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi
16.
Wójtówka
17.
Włoszyca
18.
Nowy Zbrachlin
19.
Brudnowo
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Bertowo
Szpitalka
Kaźmierzyn
Śliwkowo
Niszczewy
Józefowo
Stary Zbrachlin
Kolonia Święte
Konstantynowo
Michalin
Siutkowo
Razem
10 000,00
1 680,00
3 000,00
1 000,00
9 606,83
9 200,00
1 120,00
750,00
1 390,00
37 746,83
8 515,23
10 000,00
10 721,95
2 000,00
9 379,10
5 391,83
16 665,64
9 168,53
3 400,00
9 094,10
8 299,27
8 595,07
3 511,87
9 048,31
6 014,27
119 805,17
(m) 90004 § 4210
(u) 90004 § 4300
3 245,75
2 000,00
5 245,75
60016 § 6050
3 500,00
60016 § 4270
60016 § 4210
60016 § 4270
18 269,96
1 000,00
5 000,00
24 269,96
75023 § 4210
500,00
Razem
Budowa chodnika
32.
Zbrachlin
Remont chodnika
33.
Waganiec
34.
Plebanka (zakup kostki brukowej)
35.
Plebanka
Razem
Zakup tablicy sołeckiej
36.
Waganiec
Zakup i montaż lustra drogowego
37.
Plebanka
8 607,79
10 357,80
18 498,65
5 000,00
6 000,00
3 857,91
52 322,15
60016 § 4300
Razem
Nasadzenia drzew, krzewów
31.
Plebanka
Kwota złotych
(m) 60016 § 4270
(u ) 60016 § 4300
1 000,00
500,00
1 500,00
Spotkania promujące gminę
38.
Sierzchowo
39.
Włoszyca
40.
Szpitalka
41.
Kaźmierzyn
42.
Konstantynowo
43.
Śliwkowo
44.
Wólne
45.
Waganiec
Razem (m. 10 767,41 + u. 3 000,00)
(m) 75075 § 4210
(m) 75075 § 4210
(m) 75075 § 4210
(u) 75075 § 4300
(m) 75075 § 4210
(u) 75075 § 4300
(m) 75075 § 4210
(u) 75075 § 4300
(m) 75075 § 4210
(m) 75075 § 4210
(m) 75075 § 4210
1 487,85
1 199,38
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
580,18
1 500,00
13 767,41
(m) 92695 § 4210
(u) 92695 § 4300
(m) 92696 § 4210
(u) 92695 § 4300
(m) 92695 § 4210
(u) 92695 § 4300
(m) 92695 § 4210
(m) 92695 § 4210
850,00
250,00
1 000,00
1 000,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
6 600,00
Spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację
46.
Niszczewy
47
Plebanka
48.
Wiktoryn
49.
Michalin
50.
Waganiec Osiedle
Razem (m. 4 350,00 + u. 2 250,00)
Budowa placu zabaw
51.
Sierzchowo
92195 § 6050
52.
Niszczewy
Razem
Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin
w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb
53.
Zbrachlin
60014 § 2710
Ogółem:
4 000,00
9 290,98
13 290,98
11 617,63
290 165,88

Podobne dokumenty