Rodzaje zawieszeń przewodów. 1. Co to jest zawieszenie?

Komentarze

Transkrypt

Rodzaje zawieszeń przewodów. 1. Co to jest zawieszenie?
Temat: Rodzaje zawieszeń przewodów.
1. Co to jest zawieszenie?
Zawieszenie (inaczej: łańcuch izolatorowy) jest to kompletne urządzenie z izolatorami
i niezbędnym osprzętem służące do zawieszenia przewodu na słupie.
2. Rodzaje zawieszeń:
Dotyczące linii napowietrznych bez obostrzeń
a) zawieszenie przelotowe – przewód jest tak zawieszony na izolatorze stojącym lub
wiszącym, że na izolator nie działają siły naciągu (siły naciągów przewodów po obu
stronach izolatora są jednakowe i równoważą się).
b) zawieszenie odciągowe – przewód jest tak przymocowany do izolatora stojącego lub
wiszącego, że izolator jest obciążony całkowitą siłą naciągu przewodów.
Strona 1 z 3 Dotyczące linii napowietrznych z obostrzeniami (zawieszenia bezpieczne)
Rodzaj
izolatorów
stojące
wiszące
Rodzaje bezpiecznych zawieszeń przewodów (wg PN-75/E-05100)
Sposób zawieszania przy obostrzenu
Rodzaj
słupa
1 stopnia
2 i 3 stopnia
bezpieczne przelotowe z
przewodem zabezpieczającym
przymocowanym do tego
przelotowe
samego izolatora, a w
przypadku zastosowania
bezpieczne przelotowe z przewodem
osprzętu oplotowego – jak dla
zabezpieczającym przymocowanym
linii bez obostrzeń
do dodatkowego izolatora lub na
bezpieczne przelotowe z
izolatorze odciągowym szpulowym
przewodem zabezpieczającym
(dla linii nn) lub z dodatkowym
przymocowanym do
uchwytem oplotowym mocującym
dodatkowego izolatora lub na
przewód do dodatkowego izolatora
narożne
izolatorze odciągowym
szpulowym (dla linii nn); w
przypadku zastosowania
osprzętu oplotowego – jak dla
linii bez obostrzeń
bezpieczne odciągowe z przewodem
mocne
jak dla linii bez obostrzeń
zabezpieczającym przymocowanym
do dodatkowego izolatora
przelotowe
bezpieczne przelotowe lub
bezpieczne przelotowo-odciągowe
jak dla linii bez obostrzeń
narożne
mocne
bezpieczne odciągowe
Strona 2 z 3 Strona 3 z 3