Edytor tekstu

Komentarze

Transkrypt

Edytor tekstu
Temat lekcji: Opracowywanie dokumentów wielostronicowych
Edytor tekstu - program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub
edycję tekstu.
Margines - pole pomiędzy linią brzegową arkusza a linią zewnętrznego brzegu
wydrukowanego na nim tekstu lub innego elementu.
Spad drukarski - obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Spad
gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.
Wielkość spadu dochodzi do 5 mm.
Interlinia - jedna z najważniejszych cech tekstu sformatowanego w DTP. Jest to odległość
między sąsiednimi wierszami tekstu liczona jako odstęp pomiędzy dolną linią pisma w wierszu
górnym i górną linią pisma w wierszu dolnym.

Podobne dokumenty