Ogłoszenie do Studenckich Kół Naukowych

Transkrypt

Ogłoszenie do Studenckich Kół Naukowych
Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu
„Napisz tekst medyczny”
Firma Sanofi-Aventis ogłasza I edycję Konkursu na Najlepszy Tekst Medyczny i zaprasza
zainteresowanych
studentów
do
przygotowania
artykułu
poświęconego
aspektom
klinicznym jednego z poniższych zagadnień:
•
Choroby alergiczne
•
Zapalne choroby układu oddechowego
Podstawowym kryterium oceny będzie przede wszystkim zawartość merytoryczna tekstu
oraz rzetelna wiedza zaprezentowana w artykule (konieczne dołączenie piśmiennictwa).
Zachęcamy do podejmowania tematów odważnych i prowokujących dyskusję. Dodatkowym
walorem pracy będą: forma i sposób ujęcia tematu, które także stanowią kryterium oceny
pracy. Teksty laureatów konkursu zostaną opublikowane na edukacyjnym portalu
medycznym, skierowanym do lekarzy praktyków.
Nagrodami w konkursie są:
•
Nagroda główna - 2000 złotych
•
I wyróżnienie - 1000 złotych
•
II wyróżnienie - 1000 złotych
Praca konkursowa może obejmować maksymalnie 8 000 znaków.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2009 roku.
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesłać pocztą elektroniczną
na adres: [email protected]
Więcej informacji na temat konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie
www.sanofi-aventis.com.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Piękosz-Orzechowska
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
tel. +48 22 28 00 697
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty