WĘDRUJĄCE PYTANIE O WOLNOŚĆ „BLOG RAPORT” CZYLI

Komentarze

Transkrypt

WĘDRUJĄCE PYTANIE O WOLNOŚĆ „BLOG RAPORT” CZYLI


































         






           
          
         
         
          
           
          
           

            
         
           




           



           
             
           
           
           
              

         
            

            
         

            
          

            
        
            

           
          
              
         




          

          
           

           
            
          
          
           
            
             

        

           
            

              
                

           
           
          
          
        
          


           
            



       

           
          
            
          

             
            

          
         

           



             
          
         


            
         

               
             
            
             

• 

• 
           
          

        






           
          
             
          

        
          

            
         
         
         

         
           
            

        

        
        




            
                
          


          
        
          
         
        
          
             
             
      















            
        

→ 




              




→ 
         

           

               
          

→ 
         
       
           
        
           









        
         
         
            


          
           

             

           
              

            
         

             

           





















          
            
          
               
          
         


           
         
            
           
            
       


             

          

           
           
        

          
          
             
            
             


           



         
        
          



             
            

           

        

           
           
          


          
        
          



                
          
          
       
           
         
         
           
         
            
           
             


         



           

              
          
          
        
         
           

           
        

         
          
          


         

         
         
             



            
         
             
         

           
           
       

           
          



           
          
          
         

           
          
            

         
        
           




            
               


          
          
           
           
           
          
            

          
         
         

           

          
           

           

         
         

          

          

        
         

        


           
          


          

             
         

             

              






































































































































           
           


         
         
         
          
          

           
            
            







           

            
            

            
            
        e  
               
           

             

           
              
                





 ludzie, z którymi rozmawialimy,     
           

           

            

auto
             

          
           
        

           

            
            

             
          
              


          
            



           
      „ ”      

            
         
          


             

                   


            
          
           


         

             
            
          
            

             

          


            
            
            
        

           
          



Kto 



        


         
           






             

           
            
           
         

         
             


           

              
         



           
         
               


           








• 





• 



• 


• 





• 

• 


• 







• 

• 




•


• 









• 
• 


• 







• 





•






• 




• 





• 









• 








• 







•



•





• 
• 



• 








• 



• 












•









•



•








•







• 





• 








• 














•







• 








•






• 





• 











• 





• 








• 







•


•






• 






• 






• 




• 





• 




• 






• 













• 





• 









• 







→ 
              



           
          

          


          

          
          
              
          
         

→ ,
To
             

               
,
ale mog by take znajomi z osiedla, szkoły, klubu
             


             



          
           

           
            
        

→ 

             
     ,       

         
        
         
            
            
          






Podobne dokumenty