Prezentacja książki "Zapomniani obrońcy granic południowo

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja książki "Zapomniani obrońcy granic południowo
Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
Prezentacja książki "Zapomniani obrońcy granic
południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej
1922-1939. Słownik biograficzny oficerów,
strażników oraz pracowników kontraktowych Straży
Celnej i Straży Granicznej"
23 października 2015 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się prezentację książki dra PIOTRA
KOZŁOWSKIEGO pt. Zapomniani obrońcy granic południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej 1922-1939.
Słownik biograficzny oficerów, strażników oraz pracowników kontraktowych Straży Celnej i Straży
Granicznej.
Dr Piotr Kozłowski przedstawił między innymi sylwetki wybranych bohaterów oraz problemy związane z
poszukiwaniem o nich informacji. Materiały zebrane w archiwum lwowskim zostały w miarę możliwości – dzięki
nawiązaniu kontaktu z żyjącymi członkami rodzin – wzbogacone o dane biograficzne dotyczące przebiegu życia
funkcjonariuszy granicznych po 1939 roku. Także część ikonograficzna, stanowiąca dopełnienie treści, wynika ze
skrupulatnych poszukiwań dra Piotra Kozłowskiego. Słownik zawiera 506 biogramów funkcjonariuszy z Małopolskiego
Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej, w tym kilkadziesiąt osób związanych z Przemyślem.
1

Podobne dokumenty