DOKUMENT MIOTU

Komentarze

Transkrypt

DOKUMENT MIOTU
DOKUMENT MIOTU
1. KOTKA SKIEROWANA DO KRYCIA - rejestracja skierowania pod nr ..........................................................
KOTKA
Nr
mikrochip
RASA –
kod
nr
rej.:
KR FPL*
KREx FPL*
pieczęć Klubu właściciela kotki
właściciel:
adres:
Data, podpis:
Licencja
do:
data
krycia:
Podpis wł.
kotki_____________________________
2. KOCUR KRYJĄCY - rejestracja karty krycia pod nr .........................................................
KOCUR
Nr.
mikrochip
nr
rej.:
KR FPL*
KREx FPL*
pieczęć Klubu właściciela kocura
RASA - kod
właściciel:
adres:
Data, podpis:
Licencja
do:
data
krycia:
Podpis wł.
kocura_____________________________
* - niepotrzebne skreślić
3. DANE MIOTU - rejestracja karty miotu pod nr ..........................................................
NAZWA
HODOWLI
nr ew.
DATA URODZ.
MIOTU
płeć
imiona kociąt wraz z przydomkiem
Rasa, kolor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
pieczęć Klubu zgłaszającego miot, podpis
Data i podpis hodowcy
UWAGA - wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo. Za nieczytelność dokumentu odpowiada właściciel kotki.