Pobierz - plik PDF, rozmiar 34KB

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - plik PDF, rozmiar 34KB
specjalność(i)
specjalizacja / moduły
specjalizacyjne
WUJ
kierunek
forma
studiów
poziom
kształcenia
lp
A
Wydział Prawa i Administracji
1
administracja
1 st
s
1
2
prawo
j.m.
s
1
3
prawo własności
intelektualnej
1 st
s
2
B
Wydział Filozoficzny
5
etyka
1 st
s
5
10 filozofia
1 st
s
5
15 kognitywistyka
1 st
s
3
18 kulturoznawstwo
buddologia; porównawcze studia
cywilizacji
1 st
s
2
20 pedagogika
animacja społeczno-kulturowa
1 st
s
1
21 pedagogika
pedagogika społeczno-opiekuńcza
1 st
s
1
22 pedagogika specjalna
resocjalizacja
1 st
s
1
religioznawstwo –
interdyscyplinarne studia
23
nad religiami i kulturami
świata
1 st
s
2
25 socjologia
1 st
s
2
1 st
s
1
1 st
s
2
1 st
s
6
36 historia sztuki
1 st
s
2
38 judaistyka
1 st
s
1
39 muzykologia
1 st
s
1
40 ochrona dóbr kultury
1 st
s
2
1 st
s
1
C
Wydział Historyczny
27 archeologia
28
etnologia i antropologia
kulturowa
30 historia
D
antropologia historyczna
Wydział Filologiczny
42 filologia klasyczna
43 neofilologia
filologia francuska
1 st
s
3
46 neofilologia
filologia germańska
1 st
s
1
47 neofilologia
filologia hiszpańska
1 st
s
1
48 neofilologia
filologia orientalna – arabistyka
1 st
s
1
49 neofilologia
filologia orientalna – indologia
1 st
s
1
50 neofilologia
filologia orientalna – iranistyka
1 st
s
1
51 neofilologia
filologia orientalna – sinologia
1 st
s
1
52 neofilologia
filologia orientalna – turkologia
1 st
s
1
53 neofilologia
filologia portugalska
1 st
s
1
54 neofilologia
filologia rosyjska
1 st
s
1
55 neofilologia
filologia rumuńska
1 st
s
2
57 neofilologia
filologia słowiańska
1 st
s
1
58 neofilologia
filologia szwedzka
1 st
s
1
59 neofilologia
filologia ukraińska
1 st
s
1
60 neofilologia
filologia węgierska
1 st
s
1
61 neofilologia
filologia włoska
1 st
s
1
62 neofilologia
kultura Rosji i narodów sąsiednich
1 st
s
1
1 st
s
1
E
Wydział Polonistyki
63 edytorstwo
64 filologia polska
antropologiczno-kulturowa
1 st
s
3
67 filologia polska
nauczycielska
1 st
s
6
1 st
s
2
1 st
s
3
78 polonistyka-komparatystyka
1 st
s
1
79 wiedza o teatrze
1 st
s
3
1 st
s
1
1 st
s
1
1 st
s
1
1 st
s
1
73
język polski w komunikacji komunikacja w praktyce
społecznej
społecznej
75 kulturoznawstwo
F
teksty kultury
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
82 astronomia
83 biofizyka
84 fizyka
biofizyka molekularna; fizyka
medyczna
fizyka doświadczalna
i teoretyczna; fizyka stosowana
85 informatyka
G
Wydział Matematyki i Informatyki
86 informatyka
bioinformatyka
1 st
s
1
87 informatyka
informatyka stosowana; informatyka
teoretyczna; inżynieria
oprogramowania; modelowanie,
sztuczna inteligencja i sterowanie
1 st
s
2
1 st
s
1
1 st
s
2
1 st
s
1
93 chemia
1 st
s
3
96 chemia medyczna
1 st
s
1
97 ochrona środowiska
1 st
s
3
1 st
s
2
1 st
s
2
1 st
s
2
89 informatyka analityczna
90 matematyka
biomatematyka; matematyka
w ekonomii; ogólna; stosowana;
teoretyczna
92 matematyka komputerowa
H
I
Wydział Chemii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
100 biologia
102 geografia
104 geologia
geografia fizyczna; geografia
społeczno-ekonomiczna; gospodarka
przestrzenna
i rozwój regionalny; turystyka
J
Wydział Lekarski
106 dietetyka
Ł
1 st.
s
2
1 st
s
1
1 st
s
2
j.m.
s
1
1 st
s
1
1 st
s
2
1 st
s
2
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
108 ekonomia
109 polityka społeczna
111 psychologia
112 zarządzanie
113 zarządzanie
ekonomia międzynarodowa;
finanse, bankowość,
zarządzanie organizacjami
publicznymi i obywatelskimi
psychologia stosowana
zarządzanie firmą; zarządzanie
międzynarodowe; zarządzanie
zarządzanie w sektorze
publicznym i pozarządowym
115 zarądzanie informacją
zarządzanie kulturą i
117
mediami
zarządzanie kulturą i
118
mediami
zarządzanie kulturą
1 st
s
1
zarządzanie mediami
1 st
s
1
119 psychologia
neuropsychologia i
neurokognitywistyka
j.m.
s
1
1 st
s
2
1 st
s
2
1 st
s
2
1 st
s
1
1 st
s
1
128 migracje międzynarodowe
1 st
s
2
130 relacje międzykulturowe
1 st
s
2
M Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
120 amerykanistyka
122 europeistyka
niemcoznawstwo
124 europeistyka
126 kulturoznawstwo
127 kulturoznawstwo
kulturoznawstwo
międzynarodowe
ukrainoznawstwo
132 studia azjatyckie
studia bliskowschodnie
moduł: Izrael
1 st
s
1
133 studia azjatyckie
studia bliskowschodnie
moduł: Świat arabski
1 st
s
1
134 studia azjatyckie
studia dalekowschodnie
moduł: Chiny
1 st
s
1
135 studia azjatyckie
studia dalekowschodnie
moduł: Indie i Azja
Południowa
1 st
s
1
136 studia azjatyckie
studia dalekowschodnie
moduł: Japonia
1 st
s
1
137 studia azjatyckie
studia dalekowschodnie
moduł: Korea
1 st
s
1
1 st
s
2
j.m.
s
1
Suma:
140
138 studia eurazjatyckie
N
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
140 biofizyka
Poziom kształcenia:
j.m. – jednolite studia magisterskie, 1 st – studia pierwszego stopnia
Forma studiów:
s – stacjonarne, n – niestacjonarne, n-z – niestacjonarne (dawne zaoczne), n-w – niestacjonarne (dawne
wieczorowe)