OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 1. Płyta boiska

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 1. Płyta boiska
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1. Płyta boiska
1.1.Podbudowy pod trawy syntetyczne.
Ze względu na istniejące boisko o nawierzchni betonowej, projektuje się zmianę podbudowy z tradycyjnej
tłuczniowej z infrastrukturą sanitarną w postaci drenażu na betonową z warstwą syntetyczno-mineralną
pomiędzy trawą syntetyczna a podkładem betonowym. Przewiduje się dobudowanie pasów podbudowy w
miejscach brakujących. Dla powyższego boiska przewiduje się zastosowanie odwodnienia liniowego.
Podbudowa betonowa:
Na warstwę podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca się stosowanie betonu klasy B20 – B25.
Podłoże pod podbudowę powinno być ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniające tendencji do osiadania a
także pęcznienia lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Na podłożu należy wykonać
zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 10 cm i na podsypce warstwy podbudowy z betonu klasy B20 –
B25, gr. 15 – 20 cm – płytę betonową należy wykonać ze spadkami poprzecznymi, które pozwolą na
odprowadzenie wody opadowej w okresie używalności boiska sportowego. Woda będzie odprowadzana w
kierunku zamontowanych odwodnień liniowych z rusztem ze stali ocynkowanej.
Beton pod nawierzchnie sportowe musi być zatarty na gładko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany
zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi.
Spadki poprzeczne:
- na boiskach : 0,5 - 0,6 % w kierunku odwodnienia liniowego
Równość warstwy wierzchniej podbudowy : odchyłki nie mogą być większe niż ± 3 mm pod łatą krawędziową
o długości 5 m.
Warstwa podkładowa syntetyczno-mineralna
Ze wzgledów na właściwości trawy syntetycznej, na podkładzie nieprzepuszczalnym jakim jest beton
należy położyć warstwę syntetyczno –mineralną o grubości 2,5cm. warstwa ta pełni funkcję dylatacyjną i jest
przepuszczalna dla wody, która za pomocą nieznacznych spadków nawierzchni odprowadzana jest do
odwodnień liniowych. Szczegóły rozwiązań w części graficznej dokumentacji .
1.2. Trawa syntetyczna na boiska ogólno sportowe
-
Trawy syntetyczne przeznaczone są m.in. na boiska ogólnosportowe oraz korty tenisowe .
Wieloletnie doświadczenia w budowie obiektów sportowych pozwoliło na wyprodukowanie nawierzchni
spełniających wymogi wszystkich użytkowników.
Włókna polipropylenowe wetkane w powłokę lateksową tworzą nawierzchnię imitującą swoim wyglądem
trawę naturalną. W zależności od wymagań oraz przeznaczenia boiska stosuje się trawy o zróżnicowanej
wysokości oraz gęstości włosa. Trawy syntetyczne zasypywane są piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji
nawierzchni oraz zapewnienia odpowiednich walorów użytkowych.
Możliwości technologiczne pozwalają zaoferować trawy o zróżnicowanej grubości , gęstości oraz
ciężarze wypełnienia co zapewnia uzyskanie nawierzchni sportowej przeznaczonej dla graczy o najwyższych
umiejętnościach i wymaganiach. Otwory drenażowe w warstwie spodniej trawy syntetycznej odprowadzają
wodę z opadów atmosferycznych i pozwalają użytkować nawierzchnie w trudnych warunkach pogodowych.
Niskie koszty obsługi kortów i boisk wykonanych w technologii trawy syntetycznej, wytrzymałość i
odporność na zniszczenie oraz wysoka jakość są podstawowymi atutami tych nawierzchni.
Trawy syntetyczne charakteryzują się m.in. następującymi właściwościami:
wysoka estetyka oraz wytrzymałość
odporność na odbarwienia pod wpływem promieni słonecznych
możliwość długotrwałego użytkowania w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych
zapewnienie użytkownikom odpowiedniego komfortu gry
możliwość wyboru produktów o zróżnicowanej wysokości i gęstości włosa
Stosowane trawy syntetyczne powinny posiadać aprobatę ITB.
Płyta boiska ma charakter uniwersalny ze względu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie można na nim
uprawiać. Dlatego ważnym jest, aby pola gier były zróżnicowane poprzez zastosowanie odpowiedniej palety
barw na linie rozgraniczające pola gier. Dla dyscyplin wymienionych stosuje się:
Opis techniczny do projektu
L.p.
Dyscyplina
1
Koszykówka
2 Piłka ręczna
3 Piłka siatkowa
4 Tenis ziemny
Szer. w cm
5
5
5
5
Kolor
biały
biały
żółty
biały
Trawy przeznaczone na boiska ogólno sportowe.
Na boiska ogólnosportowe proponuje się trawy w kolorze zielonym. Można na nich uprawiać siatkówkę,
koszykówkę, piłkę ręczną, grę w kometkę. Pas trawy poza obrysem pola gry proponuje się w kolorze czerwonym.
Dane techniczne typoszeregu przykładowych traw syntetycznych ogólnosportowych
L.p. Wysokość włosa (mm)
Gęstość - ilość włókien/m2
15
22.700
1
2
25
21.450
3
20
20.200
4
25
20.200
PARAMATRY TECHNICZNE TRAWY SYNTETYCZNEJ WYBRANEJ DO PROJEKTU
1
Charakterystyka nawierzchni
wysokość włosa
całkowita długość włókna
metoda produkcji
ilość ściegów na 10 cm
gęstość
ciężar całkowity
średnica otworów perforacyjnych
ilość otworów perforacyjnych
przepuszczalność wody
2 Charakterystyka włókna
ciężar
budowa
grubość
rodzaj
kolor
3 Charakterystyka podkładu
podkład pierwszy podstawowy
ciężar podkładu podstawowego
podkład drugi
ciężar podkładu drugiego
4 Wymiary
długość rolek
szerokość rolek
Opis techniczny do projektu
1.1
mm
mm
szt
włókien/m2
włosów/m2
gr/m2
mm
szt/m2
dtx
mikron
15
46
tkane
18
22.700
45.400
1.870
3
90
184 l/h
Parametry
+-1mm
+- 2mm
+-1
+-5%
6.600
+-4%
100% polipropylen
60
+-4%
proste fibrylowane
zielony, ceglasty
gr/m2
100% polipropylen
120
+-8%
latex
950
+-10%
m
cm
36 lub na zamówienie
410
+-2cm
gr/m2
5
Zalecane wypełnienie
rodzaj wypełnienia
ciężar wypełnienia
kg/m2
piasek kwarcowy
20 - 22
2. Chodniki
Projektuje się chodnik wraz z krawężnikiem o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o gr.6
cm jako dojście do boiska, jak pokazano na planie zag. terenu.
Wykonanie warstw podbudowy oraz wymiary pokazano w części graficznej projektu (rys. D-2, D-3).
(Uwaga: chodnik z kostki brukowej betonowej jest kosztem niekwalifikowanym i nie dotyczy obecnej oferty
przetargowej).
3. Ogrodzenie - piłkochwyty
Projektuje się ogrodzenie wokół płyty boiska w sposób pokazany w części graficznej projektu. Ogrodzenie piłkochwyty zaprojektowano z siatki stalowej wykonanej z drutu ocynkowanego Ø 2.2mm, powlekanego PCV.
Siatka mocowana na słupach, odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, wytrzymała na przypadkowe
mechaniczne rozdarcia, rozcięcia itp. o wysokości min. 4m.
4. Zagospodarowanie terenu z wyposażeniem boiska
Nawierzchnie
- płyta boiska – trawa syntetyczna z zasypką i podbudową betonową: 44x22m = 1144m2.
- obrzeże betonowe płyty boiska L=140 mb.
- chodnik z kostki brukowej betonowej z podbudową i obrzeżem- ok. 50m2
(Uwaga: chodnik z kostki brukowej betonowej jest kosztem niekwalifikowanym i nie dotyczy obecnej
oferty przetargowej).
Urządzenia sportowe:
- bramki do piłki ręcznej stalowe, mocowane czteropunktowo do podłoża (3x2m), kompletne - 2szt.
- kosze do koszykówki mocowane na stałe do podłoża, kompletne - 4szt.
- komplet do siatkówki+ siatka zapas - 1kpl.
Mała architektura:
- ogrodzenie – piłkochwyty – L=132mb, h=4m
- kosze na śmieci
- 4 szt.
- tablica informacyjna
- 1 szt.
(Uwaga: kosze na śmieci oraz tablica informacyjna jest kosztem niekwalifikowanym i nie dotyczy obecnej
oferty przetargowej).
Oświetlenie
- słup stalowy z fundamentem typowym i wysięgnikiem
- 6 szt.
- oprawa oświetleniowa z żarnikiem metalhalogenkowym 400W – 6 szt.
(Uwaga: Oświetlenie jest kosztem niekwalifikowanym, projektuje się je do realizacji w drugim etapie
wykonawczym nie dotyczy obecnej oferty przetargowej)
OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. JOANNA GĄGAŁA
nr upr. 24/03/DOIA
Opis techniczny do projektu

Podobne dokumenty