Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej

Komentarze

Transkrypt

Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 55/2007
Data sporządzenia: 29.06.2007
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - informacje o nowych członkach Rady
Nadzorczej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2007 r., powołało w skład Rady
Nadzorczej nowych
Członków, którymi będą pan Jarosław Tomczyk oraz Michał Dworzyński .
Pan Jarosław Tomczyk
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Obecnie - Członek Zarządu Skyline Investment S.A
2006 – 2007 - Wicedyrektor Biura Inwestycji PTE Bankowy S.A
2000- 2006 - Specjalista ds. rynków kapitałowych PTE Bankowy S.A
1999-2000 – Analityk w Arka- Invesco PTE S.A
1997- 1999 – Analityk Finansowy w Departamencie zarządzania aktywami Domu
Maklerskiego BMT S.A
1996 -1997 – Analityk Finansowy w Dziale doradztwa i analiz Biura Maklerskiego BRE
Brokers
1994 -1996 – Makler w BRE Brokers
OBECNE CZŁONKOSTWO W RADACH NADZORCZYCH:
Konsorcjum Stali SA – wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Skyline Teleinfo SA - członek rady nadzorczej
WYKSZTAŁCENIE:
Absolwent Wydziału Organizacji i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, specjalność:
Zarządzanie i marketing
KWALIFIKACJE
Ukończony kurs dla kandydatów na Doradców Inwestycyjnych
Licencja Maklera Papierów Wartościowych (nr 817)
Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO
Nowy Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do
pełnionej funkcji w Polskim Koncernie Mięsnym DUDA S.A. oraz nie jest wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Michał Dworzyński
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
obecnie - Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej Banku BPH S.A w
Poznaniu
09/2003- 06/2005 - Dyrektor ds. Inwestycji Prywatnych w Banku BPH S.A
04/2004 – 08/2003 –Dyrektor ds. Inwestycji Prywatnych w BRE Bank S.A Oddział
Regionalny w Poznaniu
04/2002- 03/2003 – Private Account Manager – BRE Bank S.A Oddział Regionalny w
Poznaniu
09/1996- 03/2004 -szereg stanowisk od aplikanta do Doradcy w Banku Handlowym w
Warszawie S.A
WYKSZTAŁCENIE:
Wyższe magisterskie – absolwent Wyższej Szkoły Zrządzania i Bankowości w Poznaniu
kierunek: administracja , specjalność: prawo Gospodarcze i Handlowe
Nowy Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do
pełnionej funkcji w Polskim Koncernie Mięsnym DUDA S.A. oraz nie jest wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.