Załącznik nr 1 do Regulaminu

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Krosno, dnia 27.07.2011r.
BFP.042.26.14.2011.G
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 14 tys. euro
GMINA KROSNO, 38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28a tel. (13) 43 675 43,
faks (13) 43 628 65; NIP 684 - 00 - 13 - 798; REGON 000526989
OGŁASZA
że udzieli zamówienia na dostawę dwóch komputerów przenośnych oraz dwóch rzutników
w ramach projektu pn. ”PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM – świadomość ekologiczna
mieszkańców Krosna i Svidnika”.
1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Komputer przenośny – 2 sztuki.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Nazwa i model
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta
Typ
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o
rozdzielczości: WXGA (1366x768)
Zastosowanie
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, prezentacji, dostępu do sieci internet oraz poczty
elektronicznej
Procesor
Procesor klasy x86, dwu-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,20
GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 2MB lub
równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Pamięć operacyjna
RAM
min 2 GB z możliwością rozbudowy do 4GB
Parametry pamieci
masowej
Min. 250 GB Serial ATA, 5400 obr/min
Karta graficzna
Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do min.
512MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader 4.0
posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD
HW Decode
Wyposażenie
multimedialne
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja
sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy,
głośniki stereo.
Wymagania dotyczące
baterii i zasilania
Min. 6-cell, Li-Ion, czas pracy na bateriach min. 3,5 godziny
Zasilacz
Zasilacz min. 65W,
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
Zgodność z 32-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft
Windows 7 Home Premium PL, zainstalowany system operacyjny
nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w
firmie Microsoft + nośnik.
Zainstalowany Microsoft Office Home&Business 2010 OEM PL
Bezpieczeństwo
Złącze typu Kensington Lock
Certyfikaty i standardy
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć
do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty)
Gwarancja
2 lata w następnym dniu roboczym (dotyczy sprzętu oraz
fabrycznie zainstalowanego oprogramowania)
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane
dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego
przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
Wymagania dodatkowe
Wbudowane porty i złącza: 4x USB 2.0, złącze
słuchawek, złącze mikrofonu, FireWire IEEE 1394, RJ45, RJ-11, VGA, czytnik kart 5 w 1 (obsługiwane karty:
SD, SDIO, MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO),
ExpressCard 34mm, kamera 2Mpix + mikrofon,
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n,
zintegrowany z płytą główną lub w postaci
wewnętrznego modułu mini-PCI Express z
dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu
WLAN umieszczonym z przodu obudowy komputera.
Klawiatura (układ US -QWERTY), min 87 klawiszy
Touchpad 240 CPI
Wbudowany moduł Bluetooth
Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny.
Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
Dedykowane przyciski, umożliwiające:
odtwarzanie/pauza, odtwarzanie poprzedniego utworu,
odtwarzanie następnego utworu, stop, zwiększenie siły
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
dźwięku, zmniejszenie siły dźwięku.
Projektor multimedialny- 2 sztuki.
Parametr
Wymagane minimalne parametry techniczne
Nazwa i model
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta
Jasność
2700 lumenów (wg standardu ANSI)
Kontrast
Kontrast standardowy 2200:1 (całkowicie włączony/całkowicie
wyłączony)
Typ lampy
Moc min. 200 W, możliwość wymiany przez użytkownika
Rozdzielczość
Rozdzielczość macierzysta XGA (1024x768)
Równomierność:
90% (wg standardu JBMA)
Rozmiar obrazu
22,9–303 cali (przekątna)
Odległość
wyświetlania
1 m ~ 12 m
Zgodność sygnału
wideo
Kompozytowy sygnał wideo/S-Video: NTSC (M, 3,58, 4,43),
PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4,43), SECAM (B, D, G, K, K1, L,
4,25/4,4). Komponentowy sygnał wideo VGA: 1080i/p, 720p,
576i/p, 480i/p
Zasilanie
Sieć prądu przemiennego 90–264 V, 50–60 Hz
Zużycie energii
podczas pracy
Tryb normalny: 252 W, Tryb ekonomiczny: 226 W, Tryb
oszczędzania energii: mniej niż 16 W (minimalna prędkość
wentylatora), Tryb gotowości: mniej niż 1 W
Audio
Dźwięk do obsługi multimediów: głośnik 2 W
Soczewki projektora: Przysłona: F/2,41 do 2,55, Ogniskowa f=21,8 do 24 mm,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Obiektyw zmiennoogniskowy: ręczny 1,1x Stosunek odległości
od ekranu do szerokości obrazu: 1,95 (tryb szerokokątny) do 2,15
(tryb teleobiektywu).
Korekcja
zniekształceń
trapezowych:
W pionie: +40°/-35°
Żywotność lampy:
Standardowo do 3000 godzin. Do 4000 godzin w trybie
ekonomicznym
Złącza I/O
Jedno gniazdo zasilania (3-stykowe, typu C14); Wejście VGA:
dwa 15-stykowe złącza D-sub (niebieskie), VGA-A oraz VGA-B
— obsługujące analogowe sygnały wejściowe RGB/Component.
Wyjście VGA: jedno 15-stykowe złącze D-sub (czarne) do
łączenia z gniazdem VGA-A . Wejście S-Video: jedno
standardowe, 4-stykowe złącze min-DIN S-Video do sygnału Y/C.
Kompozytowe wejście wideo: jedno żółte gniazdo RCA do
sygnału CVBS. Analogowe wejście audio: jedno stereofoniczne
gniazdo mini jack 3,5 mm (zielone). Wyjście audio: jedno
stereofoniczne gniazdo mini jack 3,5 mm (niebieskie).Port USB:
jedno złącze typu slave na potrzeby zdalnego sterowania.
Elementy w zestawie
Kabel zasilający; Kabel VGA; Pilot zdalnego sterowania + Baterie
AAA; Podręcznik użytkownika i dokumentacja na dysku CD
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument
potwierdzający spełnianie wymogu)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty)
Gwarancja i
certyfikaty
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
2-letnia gwarancja producenta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że
serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 26.08.2011 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
4.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dołączą
wykaz sprzętu – opis parametrów technicznych zgodnie z załącznikiem nr 2.
4.2. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie formuły spełnia/nie
spełnia na podstawie dołączonego załącznika nr 2.
5. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (zał. nr 1)
2) Wykaz sprzętu – opis parametrów technicznych odpowiadający minimalnym wymogom
Zamawiającego, wg dołączonego formularza (zał. nr 2).
3) Certyfikaty producenta dla oferowanego sprzętu:
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu – wymagane dla komputerów
przenośnych oraz projektorów,
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – wymagane dla komputerów
przenośnych oraz projektorów,
Deklaracja zgodności CE – wymagane dla projektorów.
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto
podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
b) Na okoliczność odbioru dostaw zostanie sporządzony protokół odbioru, który zostanie
podpisany przez przedstawicieli stron.
7. Kryterium oceny ofert :
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w rozdziale
4 niniejszego ogłoszenia, czy została prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna
z wymaganiami zawartymi w materiałach dotyczących niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych
wyjaśnień dotyczących jej treści.
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy
ulicy Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – Zamówienie na
dostawę komputerów przenośnych oraz projektorów w ramach projektu „Porządkujmy
wspólny dom – świadomość ekologiczna mieszkańców Krosna i Svidnika”.
Nie otwierać przed dniem 16.08.2011 r. przed godz. 11:30
9. Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2011r. o godz. 15:30.
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a
w Krośnie, pokój nr 304 w dniu 16.08.2011r. o godz. 11:30.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją
przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie,
w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub
w innym dokumencie.
11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) Pani Izabela Urbanek – Biuro Funduszy Pomocowych, 38-400 Krosno, ul. Lwowska
28a, w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 304 – sprawy formalne.
2) Pan Wojciech Samborowski – Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. kontaktowy 13 47 43
317 – sprawy merytoryczne.
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie:
e-mail [email protected]
e-mail [email protected]
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do
zawarcia umowy.