IV konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną

Komentarze

Transkrypt

IV konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną
IV konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży
 Organizatorem konkursu jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.
 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
 Opis: Przedmiotem konkursu jest utwór literacki przeznaczony dla dzieci i młodzieży.
Może to być bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań.
 Objętość pracy od 1 do 8 arkuszy wydawniczych.
 Tematyka współczesna.
 Utwór napisany prozą.
 Do tekstu nie należy dołączać ilustracji.
 Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
• książka dla dzieci w wieku do 6 lat,
• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat,
• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat.
Nagrody
W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I nagroda – 15 000 zł
• II nagroda – 10 000 zł
• III nagroda – 5 000 zł
www.calapolskaczytadzieciom.pl/xiv-spotkania-targowe-ksiazka-dla-dzieci-i-mlodziezy
V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Radość pisania”
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
Adresaci konkursu: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju.
Opis: Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
1. Wiersz o Agnieszce Osieckiej.
2. Esej inspirowany myślą Osieckiej: Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest, czasem
zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies.
3. Interpretacja dowolnie wybranego wiersza A. Osieckiej.
Prace należy przesyłać w trzech egzemplarzach na adres Organizatora podany w regulaminie
konkursu.
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Data zakończenia konkursu 2015-04-15
www.kcecak.krakow.pl/index.php/radosc-pisania
VIII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2015
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy.
Konkurs ma charakter otwarty.
Opis: Każdy autor może przesłać na konkurs jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku
autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np.
tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym
wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. Gatunek literacki i
tematyka utworu mogą być dowolne. Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz
wydrukować w 4 egzemplarzach.
Nagroda
Nadesłane prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego.
Nagrodą jest profesjonalne wydanie książki w nakładzie 500 egz. (150 egz. otrzyma autor)
oraz 3.000 zł.
Data zakończenia konkursu 2015-07-31
Strona konkursu / regulamin www.mbp.swidnica.pl/276-viii-ogolnopolski-konkurs-naautorska-ksiazke-literacka-swidnica-2015
Przeciągi Literackie 2015
Organizator: Dom Kultury SCK w Mielcu
Uczestnicy: osoby w wieku 15-20 lat.
Opis
Praca konkursowa:
• trzy utwory liryczne (wiersze, limeryki) – traktowane jako jedna praca,
• jedno opowiadanie,
• jeden monodram,
• jeden skecz kabaretowy.
Objętość pracy nie może przekraczać 3 stron wydruku komputerowego.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Nadesłane teksty oceni jury w składzie: Józef Baran – poeta, Adam Ziemianin – poeta, Piotr
Durak – prozaik.
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wybrane utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.
Data zakończenia konkursu 2015-04-10
Strona konkursu / regulamin www.kultura.mielec.pl/aktualnosci/a/1243
XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha
Organizator: Burmistrz Miasta Zakopane
Konkurs ma charakter otwarty.
Opis: Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie trzy wiersze o tematyce
górskiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.
Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach:
• poezja pisana gwarą góralską,
• poezja pisana językiem literackim.
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
Data zakończenia konkursu 2015-05-31
Strona konkursu / regulamin www.zakopane.eu/aktualnosci-specjalne/xliv-ogolnopolskikonkurs-literacki-im-tadeusza-staicha-na-wiersz-o-tematyce-gorskiej
Fantazje Zielonogórskie 2015
Organizator: Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
Konkurs ma charakter otwarty.
Opis: „Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra ogłasza V edycję otwartego konkursu
literackiego Fantazje Zielonogórskie na opowiadanie fantastyczne inspirowane przeszłością,
teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry.
Prace powinny być osadzone w konwencji szeroko pojmowanej fantastyki (sci-fi, fantasy,
horror, legendy miejskie, realizm magiczny, itp.) splecionej z wątkami zielonogórskiej historii
lub codzienności.
Najlepsze konkursowe opowiadania zebrane zostaną w postaci antologii.
Sądzimy, że wiedzę o Zielonej Górze i jej bogatej historii można upowszechniać również za
pomocą fantastyki. Klimat i metafizykę miasta można budować także w świecie wyobraźni.
Chcielibyśmy aby co roku o kolejny tomik rozrastała się biblioteczka zielonogórskich fantazji,
marzeń i koszmarów”.
Objętość opowiadania: maksymalnie 35000 znaków (bez spacji).
Prace należy przesyłać e-mailem.
Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 złotych.
Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
Data zakończenia konkursu 2015-06-01
Strona konkursu / regulamin fantazje.adastra.zgora.pl/
XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”
Organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.
Opis
Na konkurs można przesyłać:
• poezję – maksymalnie 5 wierszy,
• prozę – maksymalnie 10 stron (na stronie 1800 znaków ze spacjami).
Tematyka utworów może być dowolna.
Prace w formie wydruku lub maszynopisu należy przesyłać na adres Oświęcimskiego
Centrum Kultury (szczegóły w regulaminie).
Nagrody
Pula nagród wynosi 6 tysięcy złotych.
Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku
"Pisanie dobre na chandrę".
Data zakończenia konkursu 2015-06-05
Strona konkursu / regulamin ock.org.pl/strona.php?grupa=2501
Być jak Agatha Christie
Organizatorami konkursu są Miasto Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie oraz
Wydawnictwo EMG.
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.
Opis
Przedmiotem konkursu jest opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego „Być jak
Agatha Christie”.
Zgłaszane opowiadania muszą wykorzystywać schemat LOCKED ROOM i być osadzone w
czasach współczesnych.
Objętość opowiadania: maksymalnie 27 000 znaków ze spacjami.
Objętość szkicu opowiadania: 3600 - 9000 znaków ze spacjami. Szkic powinien zawierać
pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.
Prace należy przesyłać e-mailem.
Nagroda
Nagrodą jest udział w kryminalnych warsztatach literackich, które odbędą się we Wrocławiu
w dniach 27-30 maja 2015, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław
2015.
Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 24 uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji
opowiadań w zbiorze opowiadań.
Data zakończenia konkursu 2015-03-31
Strona konkursu / regulamin www.portalkryminalny.pl/content/view/6158/26/