Odstapienie od umowy HAPPY SURFER

Komentarze

Transkrypt

Odstapienie od umowy HAPPY SURFER
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
–
Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………….…Data:……………………...
–
Adres konsumenta: ……………………………………….…………………………………………………..........
–
Numer telefonu:………………………………………….. – Adres e-mail: ………………………………….
–
Nazwa banku ………………………………….………….………….. oraz numer konta bankowego:
☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐
☐ ☐☐☐☐
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)
Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać
zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych)
produktu (-ów).
Lp.
Nazwa produktu
Cena brutto
Ilość
produktu
sztuk
1.
2.
3.
4.
Data odbioru produktu …………...............................................................................................................
Numer zamówienia/wysyłki .................................................................................................................
Data i podpis ................................................................................................................................................
________________________________________________________________
HAPPY SURFER
ul. Zamiejska 5A/8, 30-382 Kraków
http://happy-surfer.com/
Tel. +48 506445277
E-mail: [email protected]

Podobne dokumenty