1 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO TECHNIKUM ROLNICZEGO NA

Transkrypt

1 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO TECHNIKUM ROLNICZEGO NA
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
DO TECHNIKUM ROLNICZEGO
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Klasa I
Lp.
Przedmiot
Klasa
I
Nazwa podręcznika
Wydawnictwo
Nr
dopuszczenia
Nowa Era
425/1/2012
425/2/2012
Oxford
361/2/2011
1
Język polski
X
„Ponad słowami” podręcznik do języka
polskiego dla liceum i technikum, kl. 1
cz. 1 i 2 zakres podstawowy i rozszerzony.
Autorzy: cz. 1 M. Chmiel, E. Kostrzewa
Cz. 2 M. Chmiel, A. Równy
2
Język angielski
X
New Matura Solutions Pre-Intermediate
Tim Falla i Paul A. Davies Konsultacja:
Małgorzata Wieruszewska
Nowyje wstrieczi 1
Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych
Kurs dla początkujących
Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
„Poznać przeszłość. Wiek XX” zakres
podstawowy. Podręcznik do historii dla szkół
ponadgimnazjalnych. Klasa 1
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał;” Krok
w przedsiębiorczość „Podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości dla szkół
ponadgimnazjalnych
WSiP
344/1/2011
Nowa era
525/2012
Nowa era
467/2012
3
Język rosyjski
X
4
Historia
X
5
Podstawy
przedsiębiorczości
X
6
Geografia
X
Uliszak R.,Widermann K.; Oblicza geografii,
podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,
zakres podstawowy
Nowa Era
433/2012
Nowa era
450/2012
7
Biologia
X
E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, S.
Czachorowski; „Biologia na czasie”.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych –
zakres podstwowy
8
Chemia
X
R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod ;,,To jest
chemia” – podr. dla szkół
ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy
Nowa Era
428/2012
9
Fizyka
X
Pod. Red. Marii Fiałkowskiej ,,Świat fizyki”.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy
ZamKor
394/2011
X
Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwa
Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie
Szkolne i
582/1/2012
w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Pedagogiczne Sp.
Podręcznik do liceum i technikum. Klasa 1
z o.o.
10
Matematyka
1
11
Informatyka
X
Jarosław Skłodowski
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA –
szkoła ponadgimnazjalna
zakres podstawowy
12
Wychowanie
fizyczne
X
Brak
-
-
OPERON
MEN
411/2012
-
-
Rubikon
270/01
WAM
Pallottinum
AZ-4-01/1
13
Edukacja dla
bezpieczeństwa
X
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Odkrywamy na nowo
Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal,
Zbigniew Smutek
14
Godzina z
wychowawcą
X
Brak
15
Wychowanie do
życia w rodzinie
X
16
Religia
X
Król T., Ryś M. (red.) Wędrując ku
dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Pismo Święte Nowego Testamentu
Helion
MEN
556/2012
Eksploatacja
17 maszyn i urządzeń
rolniczych
X
Danuta Kozłowska
Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne
HORTPRESS
5/94
18 Produkcja roślinna
X
,,Produkcja roslinna,,praca zbiorowa,pod
redakcją prof.dr hab. Alicji Gawrońskiej Kuleszy
REA
10/2008
19
Produkcja
zwierzęca
X
Produkcja zwierzęca, Ewa Marciniak-Kulka
REA
16/2007
20
Pracownia
produkcji
rolniczej
X
Brak
-
-
2

Podobne dokumenty