Sterowanie ruchem

Transkrypt

Sterowanie ruchem
Sterowanie ruchem
Spis treści
Strona
Wszystko z jednego źródła – kompletne podzespoły . . . . . . . . . . . . . 3
Systemy sterowania dla świata napędów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Decyduje zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dowolny wybór: sterowanie centralne lub rozproszone . . . . . . . . . . . 8
Sterowanie ruchem w procesach montażu i paletyzacji . . . . . . . . . . 10
Sterowanie ruchem w procesach klejenia i cięcia . . . . . . . . . . . . . . . 11
Systemy sterowania i ich funkcjonalność
System sterowania FED-CEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sterownik CPX-CEC w terminalu CPX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sterownik CECX i CMXR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Układy sterowania systemów wieloosiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Systemy sterowania programowane w CoDeSys
System sterowania FED-CEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sterownik CPX-CEC w terminalu CPX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sterownik CECX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sterowanie ruchem układów wieloosiowych
Moduł CPX-CM-HPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Moduł sterowania wieloosiowego CPX-CMXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sterownik robotów CMXR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Oprogramowanie narzędziowe – szybsze projektowanie,
i uruchamianie
FCT – Festo Configuration Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FHPP – Festo Handling and Positioning Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PositioningDrives – program do doboru napędów elektrycznych . . 20
Platforma programowa CoDeSys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FTL – Festo Teach Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Manipulatory dostosowane do potrzeb klientów . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kompaktowe systemy wizyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2
Wszystko z jednego źródła – kompletne podzespoły
Festo oferuje Państwu kompletne
podsystemy do automatyzacji
całych łańcuchów procesów
i sterowania.
W Festo znajdą Państwo również
odpowiedni układ sterowania,
dostosowany do Państwa aplikacji: pneumatycznej, serwopneumatycznej, elektrycznej lub
mechatronicznej. W ten sposób
realizujemy swoją misję, by
dostarczać Państwu więcej, niż
tylko komponenty.
Mechatroniczne rozwiązania
kompleksowe
Modułowy System Mechatroniczny to wyjątkowy na skalę
światową system, złożony
z komponentów, podzespołów,
systemów i oprogramowania
Festo. System ten integruje
wszystkie rodzaje pneumatycznych, serwopneumatycznych
i (elektro)mechanicznych
ruchów automatyki i łączy je
w zależności od zadania. Niezależnie od rodzaju systemu sterowania Modułowy System Mechatroniczny zawsze dysponuje
odpowiednimi interfejsami.
Programowanie według
standardu
Standaryzowane środowisko
programistyczne sprawi, że
Państwa zadania staną się łatwiejsze, ich realizacja szybsza
a wyniki pewniejsze. Dlatego
Festo oferuje Państwu oprogramowanie CoDeSys wg normy
IEC 61131-3.
Dzięki temu zaprogramują
Państwo swoją aplikację tak, jak
są Państwo przyzwyczajeni
i zgodnie ze swoimi preferencjami. Nie ma potrzeby uczenia
się dodatkowego języka programowania.
W pierwszym rzędzie znajdą
Państwo właściwe i pasujące
rozwiązanie – my zaś poprzez
programy narzędziowe ułatwimy
Państwu projektowanie, konfigurację, parametryzację i uruchomienie aplikacji.
Integracja z systemem
zarządzania
Łatwa integracja z Państwa
systemem zarządzania: architektura systemów sterowania Festo
oferuje wiele typowych przemysłowych protokołów komunikacyjnych.
3
Systemy sterowania dla świata napędów
Poziom zarządzania
Sy
Poziom sterowania
Sterowniki PLC
(ABB, Allen-Bradley,
Rockwell, Siemens,
itp.)
Sterowanie
Obsługa
Wizualizacja
Monitor CPX-Web
Sterowniki
Systemy instalacji elektrycznej
• centralne
• rozproszone
• lokalne
• hybrydowe
Poziom wykonawczy
Panele operatorskie
Wizualizacja
Systemy instalacji
CPI
Zawory
Sterownik modułowy
CECX
Rozproszone wyspy
zaworowe
Moduły sterowania
lokalnego
Lokalne wyspy
zaworowe
Pozycjoner
SPC200
Pozycjoner
„Soft Stop”
SPC11
Interfejs osi
SPC-AIF
Wysterowanie
Zawór proporcjonalny
MPYE
Napędy
Siłowniki znormalizowane Siłowniki krótkoskokowe
Moduły we/wy
DNC
ADN/P
kompaktowe
DNCB
ADVC
wzmocnione
ADVU
ekonomiczne
Napędy wysięgnikowe
Napędy liniowe
z układem pomiarowym
HMP-B
DNCI
Siłowniki okrągłe
HMPL
DSNU
DGCI
Napędy miniaturowe
Napędy beztłoczyskowe
DGSL
DGC
pneumatyczne
4
serwopneu
ystem zarządzania
Diagnostyka
Pozycjoner Pozycjoner
CPX-CMAX „Soft Stop”
CPX-CMPX
Sterownik CPX-CEC
Monitor CPX-Web
Pozycjoner
silnika serwo
SFC-DC
SFC-LAC
SFC-LACI
Wizualizacja
Diagnostyka
i sygnalizacja
Diagnostyka
lokalna
Pozycjoner
Pozycjoner
Pozycjoner silnisilników serwo silników serwo ków skokowych
CMMP-AS
CMMS-AS
CMMS-ST
Zawór proporcjonalny
VPWP
Silniki serwo
EMMS-AS
Silniki skokowe
EMMS-ST
Ethernet
Sterownik robotów
CMXR
Ethernet
(Profinet,
Ethernet/IP,
EtherCat)
Feldbus
Sterownik zintegrowany
FED-CEC
Feldbus
(Profibus,
Interbus,
DeviceNet,
CANopen,
CC-Link)
Silnik serwo
MTR-DCI
Interfejs pomiarowy
CASM
Moduł manipulacyjny Napęd z silnikiem
liniowym
HME z silnikiem
Napęd wysięgnikowy
EGC
EGSA
DGE
DGEA
DGE-ZR-RF
DNCE
ELGL-LAS
Napęd miniaturowy
Napędy obrotowe
z układem
pomiarowym
SLTE z silnikiem
prądu stałego
DNCE-LAS
AS-Interface
liniowym
Napęd liniowy
DSMI-B
DFME-LAS
matyczne
EGSK/EGSP
elektryczne
5
Decyduje zastosowanie
Festo – Państwa partner
w całym procesie automatyzacji
Państwa aplikacja decyduje
o rozwiązaniu – także w odniesieniu do techniki sterowania,
ponieważ architektura sterowania Festo kształtowana jest indywidualnie, stosownie do Państwa
potrzeb:
• przejrzyście dobierana
do Państwa aplikacji
• doskonale zintegrowana
z Państwa systemami
zarządzania
• optymalnie dobrana do układów sterowania napędami
elektrycznymi, serwopneumatycznymi czy też pneumatycznymi.
Konsultacja
Oferta
Proszę określić swoje wymagania, a otrzymają Państwo koncepcję sterowania Festo dopasowaną do Państwa aplikacji.
Wczesna współpraca
to większy sukces
Im wcześniej się Państwo z nami
skontaktują, tym lepiej! Najlepsze efekty osiąga się wówczas, gdy nasi eksperci będą
wspierać Państwa od samego
początku w pracach nad projektem i jak najlepiej dostosują założenia rozwiązania do Państwa
indywidualnych potrzeb.
Prosimy również od początku
korzystać z naszych kompetencji
w redukcji całkowitych kosztów
projektu.
Zamówienie
Prace projektowe
Montaż
Większe zyski osiągną Państwo
korzystając z rozwiązania całościowego, które po dopasowaniu
i zoptymalizowaniu do Państwa
maszyny lub aplikacji – pozwoli
uzyskać
oszczędności w zakładzie przez
zwiększenie wydajności lub
zmaksymalizowanie bezpieczeństwa procesu.
Uruchomienie
Utrzymanie ruchu
Oszczędność kosztów
Oszczędność czasu
Bezpieczeństwo procesu
Prace projektowe
6
Zakupy
Montaż
Użytkowanie
Przykład zastosowania: automatyzacja ręcznych stanowisk
montażowych
Podczas automatyzacji stanowisk pracy, np. ręcznych
stanowisk spawalniczych,
pojawiają się szczególne wyzwania dla techniki sterowania:
• Kompaktowe urządzenia
obróbcze wymagają rozwiązań
oszczędzających miejsce
• Komponenty znajdujące się
bezpośrednio w przestrzeni
roboczej muszą być trwałe
i odporne na zakłócenia
• Uruchomienie powinno być
proste i szybkie
• Łatwe połączenie zaworów
i układów wejść/wyjść
• Zintegrowane funkcje łatwej
i szybkiej diagnostyki oraz
usuwania awarii bez pomocy
sterowania nadrzędnego
• Prosta komunikacja z nadrzędnymi układami sterowania.
Wyspa zaworowa CPX ze zintegrowanym sterownikiem CPX-CEC jest
w stanie sprostać temu i wielu
podobnym zadaniom. CPX-CEC
jest idealny do Państwa aplikacji,
jeżeli poszukują Państwo kompaktowego rozwiązania zawierającego:
• bezpośrednio sterowane
zawory,
• cyfrowe wejścia/wyjścia,
• szybką i pewną diagnostykę
błędów.
Jeśli dodatkowo, oprócz sterowania potrzebują Państwo wizualizacji stanowiska, to najlepszym
wyborem jest zajmująca niewiele
miejsca koncepcja sterowania
zintegrowanego FED-CEC:
• Integruje wizualizację i sterowanie w jednym panelu operatorskim FED
• Ekonomiczne rozwiązanie
oszczędzające miejsce
• Proste sterowanie wyspami
zaworowymi i napędami
elektrycznymi
• Brak dodatkowych przycisków
sterujących – cała obsługa
poprzez panel operatorski.
7
Dowolny wybór: sterowanie centralne lub rozproszone
Rozwiązania centralne
Poszukują Państwo rozwiązania
z centralnym sterowaniem?
Na przykład do instalacji
w jednej szafie sterowniczej?
Wobec tego oczekują Państwo
następujących cech:
• Prosta struktura z łatwym
programowaniem i uruchomieniem dzięki rezygnacji
z węzłów podrzędnych
• Duża i atrakcyjna oferta
komponentów sterowniczych
• Ochrona przed manipulacją
8
Jeżeli chcą Państwo połączyć te
cechy z modułowym układem
sterowania, zapewniającym
dodatkowe zalety, to polecamy
rodzinę układów sterowania
serii CECX:
• Proste i wydajne środowisko
programistyczne wg standardu
IEC 61131-3
• Biblioteki standardowych
funkcji, narzędzia konfiguracyjne i sterowniki
• Liczne dodatkowe interfejsy,
jak magistrala Profibus,
CANopen oraz Ethernet
Zależnie od aplikacji CECX
stosuje się jako klasyczny
sterownik PLC lub w połączeniu
z funkcjami sterowania ruchem
do kontroli napędów elektrycznych.
Wszystko z jednego źródła:
w przypadku szafy sterowniczej
jak na poniższym szkicu zredukują Państwo całkowite koszty
projektu, jeśli powierzą Festo
budowę szaf sterowniczych.
W ten sposób obniżą Państwo
koszty w obszarach, w których
są one największe (choć naj-
częściej niewidoczne): w pracach projektowych, zakupach,
montażu i uruchomieniu. Same
koszty elementów najczęściej
stanowią jedynie niewielką
część kosztów łącznych. Koszty
te można zredukować poprzez
zdecydowanie się na kompleksowe rozwiązanie szafy sterowniczej: zmontowanej, wykalibrowanej, zaprogramowanej,
a także sprawdzonej i udokumentowanej.
Rozwiązania rozproszone
Decydując się na sterowanie
rozproszone uzyskuje się
• Oszczędności na długościach
przewodów na poziomie
do 65%
• Poprawę wydajności energetycznej
• 35% wzrost taktowania przy
jednoczesnym
• 50% zmniejszeniu przepływu
Platforma wysp zaworowych ze
zintegrowanymi układami sterowania CPX jest tutaj optymalnym rozwiązaniem.
Dzięki zintegrowanemu z platformą CoDeSys sterownikowi
CPX-CEC uzyskuje się zalety,
jakie daje samodzielna, lokalna
jednostka sterująca i dający się
indywidualnie adaptować
system o szerokim spektrum
modułów wykonujących wielorakie zadania.
• Autonomiczne sterowanie
podsystemu – odchodzą
koszty szafy sterowniczej
• Zintegrowane funkcje
diagnostyczne
• Łatwa rozbudowa architektury
systemu poprzez możliwości
przyłączania dowolnych
magistrali komunikacyjnych
• Elastyczność rozbudowy układów we/wy poprzez CANopen
Państwa aplikacja decyduje
o rozwiązaniu!
9
Sterowanie ruchem w procesach montażu i paletyzacji
w pozycji oczekiwania, do
momentu pojawienia się kolejnej tabliczki, wówczas oś Z
chwyta ją i odkłada do kartonu.
Szybkość, precyzja,
koordynacja
Podczas produkcji wyrobów
elektronicznych napędy elektryczne muszą pracować z najwyższą dokładnością i prędkością. Aby zmaksymalizować
prędkość ruchu, osie pozycjonujące są wzajemnie koordynowane a trajektoria ruchu
Synchronizacja, szybkość,
prostota
Jeżeli chcą Państwo wykorzystać
zalety platformy CPX z synchronizacją ruchów osi elektrycznych
bez interpolacji, to najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie
!
h!!
h
k
o
o
h!!
!
o
k
m
h
k
o
...m
Sc
h
o
...m
!
o
h!!
o
k
m
...m
Sc
h
o
!
k
o
h!!
m
h
o
Sc
h
o
k
!
o
...m
Sc
h!!
m
...m
o
k
k
o
h
o
o
m
o
m
k
o
o
Sc
h
!
o
k
h!!
m
Sc
h
o
m
...m
10
Sc
h
h!!
!
...m
...m
h!!
!
k
o
Sc
h
...m
h!!
!
k
o
Sc
m
...m
h!!
!
m
Sc
h
...m
h!!
!
o
h!!
m
Sc
h
...m
o
k
!
o
h!!
!
o
k
m
Sc
h
...m
m
h!!
!
k
o
h!!
!
o
m
...m
Sc
h
Sc
m
...m
Sc
h
h!!
!
o
h!!
m
...m
Sc
h
o
!
k
o
m
Doskonałe dopasowanie dzięki
partnerstwu
Proszę się z nami skontaktować!
Wspólnie określimy architekturę
sterowania odpowiednią dla
Państwa aplikacji.
Sc
...m
wygładzana. Powyższe wymagania doskonale spełnia platforma
sterowania CECX.
modułu sterowania wieloosiowego CPX-CMXX.
o
k
o
Procesy asynchroniczne
Jeżeli proces Pick&Place jest
asynchroniczny i mniej kompleksowy – jak na przykład w przypadku paletyzacji tabliczek
czekolady, to z reguły wystarczającym jest zastosowanie
sterowania wieloosiowego
modułem CPX-CM-HPP. Przekładanie tabliczek wychodzących
z procesu pakowania następują
w nieregularnych odstępach
czasu. Osie X i Y znajdują się
Sterowanie ruchem w procesach klejenia i cięcia
Cięcie na płaszczyźnie
Podczas cięcia płytek ceramicznych, kartonów, tekstyliów lub
innych płyt produkt jest cięty na
poruszającej się taśmie transportera. W tym celu proces
wymaga kontrolowanego przebiegu klejenia lub cięcia.
Ten ciągły przepływ materiału
pod żadnym pozorem nie może
zostać przerwany podczas
obróbki materiału. Dlatego niezbędny jest specjalny przebieg
ruchów: oś obrabiająca musi być
zsynchronizowana z prędkością
poruszania się materiału. Rozwiązaniem dla tego rodzaju
złożonych ruchów wieloosiowych jest CECX. Dzięki bibliotekom funkcji CoDeSys SoftMotion
(PLCopen) można w bardzo
prosty sposób zrealizować także
skomplikowane aplikacje wieloosiowe w środowisku programowania PLC. Jeśli oś przepływu
materiału nie jest sterowana
przez CECX, to prędkość taśmy
transportera można wczytać
do układu sterowania poprzez
wejście enkodera.
Proces klejenia w przestrzeni
Gdy na powierzchnię obrabianą
ma być nakładana zawsze dokładnie taka sama ilość kleju,
niezbędne jest zapewnienie najwyższej precyzji i kontroli sterowanie ruchem.
Dzięki funkcjom synchronizacji
trajektorii - sterownik CMXR
zdobywa zastosowanie w aplikacjach, które dotychczas zastrzeżone były tylko dla robotów.
Sterownik CMXR umożliwia
pracę zarówno na równi pochyłej
jak i z dowolnie ułożonymi
elementami. System koordynacji
narzędzi zapewnia łatwe
przygotowanie aplikacji, także
z pochylonymi narzędziami.
Dzięki sterowaniu ręcznemu
poprzez panel CDSA pozycje
dają się łatwo definiować
i szybko wprowadzać do
programu.
Proszę się z nami
skontaktować!!
Wspólnie ustalimy odpowiednią
architekturę sterowania.
Otrzymają Państwo tylko te
funkcje, które są faktycznie
wymagane. Zadanie decyduje
o rozwiązaniu!
11
Systemy sterowania i ich funkcjonalność
Sterowanie ruchem i sterowanie
wieloosiowe – ogólny przegląd
całego systemu i możliwości
jego stosowania. Szczegóły
znajdują się na kolejnych stronach.
12
System sterowania FED-CEC
Integracja funkcji sterowania
i wizualizacji w panelu operatorskim FED umożliwia oszczędność miejsce w szafie sterującej,
zwiększając przy tym kompaktowość i niezawodność systemu.
Cechy
• mały
• kompaktowy
• zintegrowana wizualizacja
Sterownik CPX-CEC
w terminalu CPX
Sterownik lokalny CPX-CEC
o klasie ochrony IP65/IP67,
który można instalować bezpośrednio przy maszynie obniża
koszty całego systemu sterowania. Sterownik CPX-CEC jest idealnie dopasowany do terminala
CPX i aplikacji sterowania
ruchem, obsługujących do
31 napędów elektrycznych. Jest
także idealny do najprostszego
sterowania za pomocą wysp
zaworowych typu MPA lub VTSA.
Cechy
• instalacja lokalna
• klasa ochrony IP65
• integracja z wyspą zaworową
Sterownik CECX i CMXR
Sterownik modułowy CECX do
napędów elektrycznych i pneumatycznych udostępnia możliwości komunikacji sieciowej
oraz elektryczne opcje regulacji.
Sterownik CMXR wyposażony
w funkcje z zakresu robotyki
zapewnia najkrótsze czasy procesów technologicznych i umożliwia sterowanie systemami
nawet o 6 stopniach swobody.
Cechy
• kompaktowy sterownik
wieloosiowy
Układy sterowania systemów wieloosiowych
FED-CEC
Terminal CPX
Zintegrowany
sterownik
FED-CEC
Sterownik progra- Moduł interfejsu
mowany w CoDeSys FHPP –
CPX-CM-HPP
CPX-CEC
FED-CEC
CAN-Bus
SFC-DC MTR-DCI CMMx
Sterowniki modułowe
Interfejs
wieloosiowy
CPX-CMMX
FED-CEC
CAN-Bus
SFC-DC MTR-DCI CMMx
Sterownik
modułowy
CECX-X-C1
FED
CAN-Bus
SFC-DC MTR-DCI CMMx
CAN-Bus
SFC-DC MTR-DCI CMMx
CAN-Bus
SFC-DC MTR-DCI CMMx
Sterowanie
ruchem
CECX-X-M1
FED
CAN-Bus
CMMx
Sterowanie
robotami
CMXR
Teach-Panel
CAN-Bus
CMMx
Sterowanie asynchro- Sterowanie asynchro- Sterowanie asynchro- Sterowanie synchro- Sterowanie asynchro- Sterowanie wieloo- Sterowanie wieloosiowe z funkcjami
siowe z interponiczne, wieloosiowe niczne jedną osią
niczne jedną osią
niczne jedną osią
niczne jedną osią
robotyki (3D)
z punktu do punktu z punktu do punktu z punktu do punktu z punktu do punktu z punktu do punktu lacją (2.5D)
Maksymalna
ilość osi
Maks. 8 osi.
Wskazówka: oś traktowana jest
jak moduł CANopen.
Łącznie możliwych jest 128 modułów
(specyfikacja wg CANopen)
Maks. 4 osie
Typ sterowania • Sterowanie asynchroniczne z punktu do punktu
ruchem
• Każda oś porusza się według własnych zadanych
parametrów
• Osie osiągają położenie końcowe w różnym czasie,
a trajektoria nie jest zdefiniowana
Obszar
stosowania
Konfiguracja
przez FCT
Programowanie
w CoDeSys
Maks. 8 osi
Maks. 16 osi.
(2 grupy po 4 osie) Wskazówka: oś
traktowana jest jak
moduł CANopen.
Łącznie możliwych
jest 128 modułów
(specyfikacja wg
CANopen)
• Sterowanie
synchroniczne
z punktu do
punktu
• Osie osiągają
położenie
końcowe w tym
samym czasie
• Funkcja
wygładzania
trajektorii ruchu
• Sterowanie asynchroniczne
z punktu do
punktu
• Każda oś porusza
się według własnych zadanych
parametrów
• Osie osiągają położenie końcowe
w różnym czasie,
a trajektoria nie
jest zdefiniowana
• Manipulatory
• Systemy Pick&Place, paletyzacja
Maks. 16 osi
• Maks. 6 osi interpolowanych, z tego maks.
4 osie kinematyczne
i 3 pomocnicze
• Umożliwia sterowanie różnymi układami kinematycznymi
(od portali 2-osiowych do układów
typu Tripod)
Interpolacja 2.5D
• Interpolacja 3D
• Sterowanie synchroniczne z punktu do
punktu
• Definicja trajektorii
ruchu 2D i 3D
• Osie pomocnicze
(osie orientacyjne
na ramieniu manipulatora)
• Definicja narzędzi
• Funkcja uczenia
• Proste programowanie
poprzez FTL (Festo
Teach Language)
• Ruch według zadanej trajektorii
• Manipulatory,
• Aplikacje typu
latająca piła,
• Nakładanie kleju
• Funkcja elektronicznych krzywek
• Manipulatory,
• Systemy Pick&Place,
paletyzacja
• Nakładanie kleju, dozowanie, lakierowanie
• Cięcie
• Montaż
(+ SoftMotion)
13
Systemy sterowania programowane w CoDeSys
System sterowania
FED-CEC
Prosty i kompaktowy system
sterowania FED-CEC łączy zalety
układu sterowania i panelu
operatorskiego FED. Dzięki
standaryzacji wg IEC 61131-3
i programowaniu w CoDeSys
– FED-CEC daje się łatwo
i szybko uruchomić. Dzięki
zintegrowanemu interfejsowi
CANopen Master łatwo steruje
się wyspami zaworowymi oraz
napędami elektrycznymi.
Opcjonalne moduły rozszerzające FED-UIM udostępniają
zintegrowane układy we/wy
cyfrowych i analogowych.
Zalety
• W projekcie wystarczy
uwzględnić tylko jeden układ
sterujący
• Niezależna od sterownika
platforma programowania
CoDeSys umożliwiająca szybką
i łatwą konfigurację, programowanie i uruchomienie pneumatycznych i elektrycznych
układów automatyki
• Obszerne biblioteki funkcji
CoDeSys do jedno- i wieloosiowych układów sterowania
ruchem
• Dzięki standardowi programowania wg IEC 61131-3
elastyczność i otwartość na
wszystkie rodzaje zadań
związanych ze sterowaniem
• Najwyższa elastyczność
i modułowość, standardowa
parametryzacja sterownika
oraz funkcje wizualizacji.
• Wprowadzanie parametrów
bezpośrednio do układu sterowania maszyną, np. parametryzacja zadania pozycjonowania
z punktu do punktu
Właściwości FED-CEC
• 32 bitowy procesor MIPS RISC
• Czas skanowania programu
350 µs
• Ethernet 10 Base-T
• Zintegrowana diagnostyka:
– detekcja modułów
sterownika
– sygnalizacja zwarcia na
wyjściach
– sygnalizacja braku zasilania
24 V DC
Właściwości FED-UIM
• 20 wejść cyfrowych, 24 V DC
• 12 wyjść cyfrowych 24 V
DC/0.5A
• 8 wejść analogowych,
12 bitów,
napięciowe/prądowe/Pt100
• 4 wyjścia analogowe,
12 bitów, napięciowe lub
prądowe (wybór za pomocą
przełącznika)
Zintegrowane sterowanie
Panel operatorski FED ze zintegrowanym sterownikiem CEC
FED-CEC
14
FED-UIM
Sterownik CPX-CEC
w terminalu CPX
Sterownik lokalny CPX-CEC
o klasie ochrony IP65/IP67,
który można instalować bezpośrednio przy maszynie obniża
koszty całego systemu sterowania. Sterownik CPX-CEC jest
idealnie dopasowany do terminala CPX i aplikacji sterowania
ruchem, obsługujących do
31 napędów elektrycznych. Jest
także idealny do najprostszego
sterowania za pomocą wysp
zaworowych typu MPA lub VTSA.
Sterownik dysponuje zintegrowanym modułem CANopen
Master, za pomocą którego
można inteligentnie sterować
napędami pneumatycznymi
i elektrycznymi. Opcje diagnostyczne i monitorujące zapewnia
specjalna biblioteka funkcji
CoDeSys. Zależnie od aplikacji
sterownik może być wyposażony
w interfejs R232 lub CANopen
Master.
Zalety
• Pełna elastyczność dzięki
modułowemu systemowi
wejść/wyjść, do 512 wejść
i wyjść
• Ekonomiczny: np. umożliwia
autonomicznie sterowanie
i regulowanie stanowisk
montażowych
• Zdalny sterownik lokalny sterowny przez wiele typów magistrali komunikacyjnych
• Funkcje diagnostyki z elastycznymi możliwościami nadzorowania ciśnienia, przepływu,
czasu cyklu, zużycia powietrza,
oraz możliwości wizualizacji
• Sterowanie rozproszonymi
układami we/wy typu CPI, proporcjonalnymi układami pneumatycznymi oraz napędami
serwopneumatycznymi
• Komunikacja z układami AS-i
Właściwości
• Warianty:
– RS232: CPX-CEC
– CANopen master: CPX-CEC-C1
• Wydajny 32-bitowy procesor,
20 MB flash, 8 MB RAM
• Pamięć danych 32 MB flash /
32 MB RAM
• Komunikacja Ethernet
10/100 base-T
• CANopen opcjonalnie, tylko
w CPX-CEC-C1
• Panel operatorski do terminala
CPX
• Opcjonalny interfejs RS 232,
tylko w CPX-CEC
• Serwer OPC do połączenia
z dowolnym pakietem SCADA
• Przełącznik RUN/STOP
• Sygnalizacja diodami LED
15
Sterownik
CECX
Sterownik modułowy CECX udostępnia możliwości komunikacji
sieciowej oraz elektryczne opcje
regulacji.
Bardzo proste programowanie,
uruchomienie i serwisowanie:
do sterowania wszystkimi napędami elektrycznymi połączonymi
magistralą CANopen oprogramowanie CoDeSys z modułem
SoftMotion oferuje wydajne
środowisko programistyczne.
Dodatkowo dostępne są biblioteki
standardowych funkcji, narzędzia
konfiguracyjne i sterowniki.
Dzięki standardowi programowania wg IEC 61131-3 – CECX jest
elastyczny i otwarty oraz kompatybilny ze wszystkimi rodzajami
2 wersje produktu
CECX-X-C1
CECX-X-M1
16
sterownik modułowy programowany w CoDeSys
sterownik ruchu
programowany
w CoDeSys
z SoftMotion
sterowań. Czy to niezależne sterowanie napędami elektrycznymi czy też sterowanie ruchem
z interpolacją z 2.5D: CECX
idealnie łączy sterowanie
i ruch!
Zalety
• Sterowanie napędami
elektrycznymi połączonymi
magistralą CANopen
• Certyfikat CE, UL/CSA
• Nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie techniczne poparte
wieloletnim doświadczeniem
w dziedzinie sterowania ruchem
• Standardowe programowanie
w CoDeSys
• Standardowe funkcje sterownika PLC oraz sterowanie
ruchem w wielu osiach z interpolacją
• Pełna kompatybilność dzięki
modułom Profibus DP,
CANopen i Ethernet
• Kompaktowość
• Montaż na szynie
Właściwości
• Automatyczna identyfikacja
modułów
• Protokół DHCP
Moduły podstawowe
Jednostka CPU
• Power PC 400 MHz
• Ethernet
• CAN-bus
• RS 485
• USB
• Pamięć wymienna: karta CF
• Gniazda na moduły opcjonalne
Moduły opcjonalne
• Moduł Ethernet
• Moduł CAN-bus
• Moduł komunikacji szeregowej
RS232
• Moduł komunikacji szeregowej
RS485/422
Moduły wejść/wyjść
• Moduły cyfrowe
• Moduły analogowe napięciowe
i prądowe
• Moduły analogowe temperaturowe (Pt100, NiCrNi, FeCuNi)
• Moduły liczników
(Enkoder, SSI)
Moduły komunikacyjne
• Profibus Master DP V1
• Profibus Slave DP V1
Sterowanie ruchem układów wieloosiowych
Moduł
CPX-CM-HPP
Standardowy układ sterowania
maksymalnie czterema napędami elektrycznymi Festo
z wykorzystaniem protokołu
FHPP.
Moduł optymalnie nadaje się
do integracji aplikacji jednoosiowych (sterowanie asynchroniczne z punktu do punktu)
z magistralą komunikacyjną lub
Ethernetem.
Ponadto zapewnia szybkie
uruchomienie i minimalne czasy
serwisowania.
Zalety
• Duża elastyczność: kompatybilny ze wszystkimi napędami
elektrycznymi Festo
• Łatwiejsze uruchomienie – nie
jest wymagane programowanie
modułu CPX-CM-HPP
• Szybkie uruchomienie
i minimalne czasy serwisowania dzięki ulepszonej diagnostyce z tekstowymi komunikatami o błędach
• Uproszczone prace projektowe
dzięki standardowemu
i identycznemu interfejsowi ze
wszystkimi napędami elektrycznymi Festo
• Wysoka ekonomiczność:
w ramach systemu sterowania
można kontrolować 8 osi
Właściwości
• Brak interpolacji
• Konfiguracja poprzez panel
operatorski CPX-MMI
17
Moduł sterowania
wieloosiowego
CPX-CMXX
Moduł CPX-CMXX umożliwia
sterowanie maksymalnie 8 napędami elektrycznymi podzielonymi w 2 grupy.
Jako moduł w terminalu CPX
oferuje kompatybilny ze sterownikiem PLC interfejs FHHP-Max
dla wieloosiowego sterowania
ruchem. Poprzez jego interfejs
CAN-bus można wykonywać
zarówno pojedyncze ruchy
osiami, jak i ruchy skoordynowane.
18
Jedyny interfejs wieloosiowy
o klasie ochrony IP65 do rozproszonego sterowania ruchem,
wyróżnia się także szybką
i łatwą instalacją oraz parametryzacją za pomocą programu
FCT (Festo Configuration Tool).
Zalety
• Oszczędność czasu dzięki
łatwej parametryzacji lub uczeniu – programowanie nie jest
potrzebne
• Możliwa jest wcześniejsza
kompletna parametryzacja
• Sterowanie kinematyką
kartezjańską
• Rozproszone sterowanie ruchu
odciąża sterownik nadrzędny
• Skrócenie czasów cykli dzięki
wygładzaniu trajektorii ruchu
w sterowaniu wieloosiowym
• Zintegrowany system diagnostyki i monitoringu dla zapewnienia najwyższego poziomu
bezpieczeństwa procesu
• Możliwość konfiguracji 2 grup
po 4 osie
• Konfiguracja za pomocą FCT
(Festo Configuration Tool)
• Możliwość synchronicznego
sterowania ruchem
Właściwości
• Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
• Przełącznik dla trybów pracy
oraz RUN/STOP
• Złącze serwisowe (M12)
do podłączenia panelu
operatorskiego CPX-MMI
• 1024 rekordy pozycji
• Interfejs CAN-bus
• Kompatybilność z modułami
komunikacyjnymi Ethernet/IP,
EtherCAT, DeviceNet, ProfiNet,
Profibus-DP, CC-Link
Sterownik robotów
CMXR
Sterownik wieloosiowy CMXR
z funkcjami z zakresu robotyki
zapewnia najkrótsze czasy ruchu
i umożliwia definiowanie trajektorii ruchu w układach do
6 stopni swobody, takich jak
nakładanie kleju, wykonywanie
napisów lub spawanie laserowe.
Inteligentny moduł sterujący
nadzoruje przy tym skrajne wartości dynamiki silników i napędów – przez co z efektywnością
100% odwzorowywana jest
zadana trajektoria ruchu.
Kolejną zaletą jest szybkie tworzenie aplikacji dzięki efektywności, jaką zapewnia użycie programu Festo Configuration Tool
(FCT) oraz intuicyjnego języka
programowania Festo Teach
Language (FTL).
Zalety
• Sterowanie prostymi i skomplikowanymi układami kinematycznymi: swobodne definiowanie trajektorii przestrzeni
trójwymiarowej
• Szybkie uruchomienie dzięki
standardowym modułom
komunikacyjnym
• Skrócone czasy cyklu dzięki funkcji wygładzania trajektorii ruchu
oraz możliwości definicji profilu
prędkości i dynamiki ruchu.
Właściwości
• Sterownik modułowy z szeregiem opcjonalnych modułów
z serii CECX, np. moduły
wejść/wyjść cyfrowych,
moduły analogowe, itd.
• Wydajniejszy procesor
sterowania ruchem
– sterowanie synchroniczne
z punktu do punktu
– kartezjańska interpolacja
liniowa i kołowa
• Opcjonalne osie pomocnicze
do orientowania narzędzi
• Niezależne programowanie
prędkości, przyspieszenia
i dynamiki ruchu powrotnego
• Definiowanie centralnego
punktu (TCP) i układu współrzędnych narzędzi dla ułatwienia programowania
Rozwiązanie opcjonalne:
programowanie w trybie nauki
przez panel operatorski CDSA
• Dwukanałowy przycisk zatwierdzający i wyłącznik awaryjny
• Funkcje nauki i tekstowe
funkcje pozycjonowania
• Możliwość optymalizacji
programu przemieszczeń
z wykorzystaniem graficznego
systemu dialogowego
19
Oprogramowanie narzędziowe – szybsze projektowanie i uruchamianie
Inteligentna automatyzacja
Zawsze tam, gdzie dzięki
programom narzędziowym
postawione zadania można
zrealizować szybciej, lepiej
i dokładniej, Festo konsekwentnie stawia na ciągłą analizę
i rozpoznawanie potencjałów.
FCT – Festo Configuration Tool
• Wszystkie napędy urządzenia
są zarządzane i archiwizowane
w ramach jednego projektu
• Zarządzanie projektem i parametrami wszystkich napędów
elektrycznych Festo
• Prosty w użyciu graficzny
system definicji parametrów
• Jednolity sposób konfiguracji
i uruchamiania wszystkich
napędów Festo
Festo Handling
and Positioning Profile
• Zoptymalizowany protokół
sterowania ruchem
• Sterowanie manipulatorami
i układami pozycjonowania
• Jednolity system sterowania
i monitoringu wszystkimi
pozycjonerami silników Festo
PositioningDrives – program do
doboru napędów elektrycznych
• Prosty i szybki dobór napędu,
silnka i pozycjonera wraz
z osprzętem
• Optymalizacja doboru napędu
elektrycznego wg ustalonego
kryterium
• Wskazania parametrów
obciążenia
20
Platforma programowa
CoDeSys
Platforma programowa CoDeSys
umożliwia programowanie
zgodne z normą IEC 61131-3
i jest optymalnym narzędziem
do konfiguracji, programowania,
uruchamiania i nadzorowania
pneumatycznych i elektrycznych
układów automatyki.
FTL – Festo Teach Language
służy do definiowania trajektorii
ruchu dla układów kinematycznych.
Język programowania FTL nie
wymaga obszernego wykształcenia programistycznego. Jest
intuicyjny i całkowicie skoncentrowany na aplikacji.
• Intuicyjny język programowania z obsługą makr
• Zapisane w formacie tekstowym programy FTL mogą być
z taką samą łatwością edyto-
Wielofunkcyjne zastosowanie
• Elastyczny i uniwersalny
w zakresie sterowania dzięki
standardowi IEC 61131-3
• Najprostsze programowanie,
uruchomienie i serwis: biblioteki standardowych funkcji,
narzędzia konfiguracyjne
wane, jak i generowane za
pomocą istniejącego systemu
programowania
• Przejrzysty katalog projektu
dzięki klarownym strukturom
• Dowolnie wybrane projekty
i programy można bezproblemowo importować i eksportować przez FCT lub kartę
pamięci USB Stick.
• Pozycje można szybko skorygować za pomocą ręcznego
panelu operatorskiego CDSA,
albo za pomocą trybu nauki
przejąć do programu FTL.
i sterowniki napędów elektrycznych z magistralą sieciową
• Szybka parametryzacja i programowanie urządzeń wskaźnikowych i paneli operatorskich
FED za pomocą Designer Tool
• Standardowy interfejs do
systemu wizualizacji VipWin
• Komunikacja Ethernet dla
łatwego programowania
Wiele języków i funkcji
• Schemat drabinkowy
• Tekst strukturalny
• Sekwencyjny schemat
funkcjonalny
• Bloki funkcyjne
• Biblioteka bloków funkcyjnych
do wszystkich napędów Festo:
Festo_Motion_Lib
• Możliwość stosowania
kombinacji wszystkich języków
programowania
• Przetwarzanie predykcyjne:
Sterownik CMXR i programy FTL
wyznaczają przewidywaną
trajektorię ruchu w celu ewentu-
alnego zredukowania dynamiki
napędów w przypadku wystąpienia przeciążenia.
Makra
makra sterowania
ruchem i dynamiką
Zmienne
logiczne, całkowite,
zmiennoprzecinkowe,
tekstowe
Funkcje logiczne
IF .. THEN .. ELSE
WHILE .. DO
LOOP
Przykład programu FTL
21
Manipulatory dostosowane do potrzeb klientów
Kompetencje Festo w zakresie
rozwiązań znaczą więcej,
niż sam produkt
Niezależnie od tego, czy zamierzają Państwo „tylko” zastosować nasze komponenty, czy też
otrzymać kompleksowe rozwiązania automatyki, nasi specjaliści z pomocą odpowiednich programów narzędziowych, zadbają
o to, aby rozwiązanie zastosowane u Państwa było optymalne.
Festo oferuje swą pomoc
począwszy od doradztwa technicznego, poprzez prace
projektowe nad całymi układami
manipulacyjnymi aż po oprogramowanie i uruchomienie
gotowych do zamontowania podsystemów.
22
Komponenty do manipulatorów
Kompletna oferta dla całego
systemu manipulacyjnego.
• Przemieszczenia liniowe: za
pomocą obszernej oferty napędów liniowych, jak np. wydajnego i wytrzymałego napędu
z paskiem zębatym typu
EGC-TB.
• Obracanie i chwytanie: na
przykład za pomocą modułowego układu podciśnieniowego OVEM lub chwytaka
równoległego typu HGPT-B
oraz kompaktowego modułu
obrotowego DSM-B o ekstremalnej precyzji.
• Ekonomiczne, kompaktowe
systemy wizyjne SBOx-M lub
SBOx-Q do kontroli przebiegu
procesów technologicznych,
zapewnienia jakości oraz diagnozowanie i nadzorowanie
działania szybkich ruchów.
Manipulatory gotowe
do zamontowania
Szeroka oferta manipulatorów
wykorzystuje wieloletnie
doświadczenie Festo w zakresie
technik napędowych. Czy to pneumatyczne, serwopneumatyczne,
elektryczne czy też ich kombinacje
– wszystkie systemy są sprawdzone i gotowe do przyłączenia:
• Pick&Place
• Portale liniowe
• Wysięgniki
• Manipulatory trójwymiarowe
• Tripody
Proszę skorzystać z naszego
doświadczenia!
Nasi eksperci skonstruują
kompletne rozwiązania w oparciu o Państwa założenia
i zatroszczą się o testy i uruchomienie. Ponadto zintegrują
zaproponowane rozwiązanie
(z odpowiednim układem sterującym) z Państwa systemem
komunikacyjnym i systemem
zarządzania.
Kompaktowe systemy wizyjne
Innowacyjne i inteligentne
kompaktowe systemy wizyjne
mają uniwersalne zastosowanie
dzięki zwartej, przyjaznej dla
przemysłu konstrukcji.
Systemy te można też łatwo
integrować dzięki standardowym
złączom i otwartemu protokołowi komunikacji.
Kompaktowy system wizyjny
SBO..-Q z CoDeSys 2.3
Inteligentne kamery o szerokim
spektrum zastosowań: od kontroli jakości i mierzenia elementów, poprzez rozpoznawanie
pozycji i położenia aż po odczytywanie kodów kreskowych 1D
i 2D oraz rozpoznawania
tekstów. Programy kontroli jakości parametryzuje się łatwo bez
znajomości zasad programowania za pomocą programów
konfiguracyjnych CheckKon oraz
CheckOpti.
Kompleksowe procedury kontrolne można łatwo sporządzić za
pomocą zintegrowanego sterownika PLC programowanego
w CoDeSys wg normy
IEC 61131-3. Niewielkie, autonomiczne stanowiska produkcyjne
można też sterować za pomocą
kamer: dzięki funkcji CANopen
Master można bezpośrednio
podłączać pozycjonery serwo
oraz rozproszone moduły
wejść/wyjść.
Kolejną zaletą jest optymalne
połączenie kamery z wieloma
układami sterującymi Festo
poprzez standardowe złącza
Ethernet (TCP-IP, Easy IP, Telnet,
ModbusTCP) CAN lub zintegrowane układy wejść/wyjść
24 VDC.
23
Festo na świecie
Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87
E-mail: [email protected]
Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/910 75-0, Fax 910 75-250
E-mail: [email protected]
Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00
E-mail: [email protected]
Latvia
Festo SIA
A. Deglava iela 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46
E-mail: [email protected]
France
Festo E.U.R.L.
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Numéro Indigo Tel. 0820/20 46 40, Fax 20 46 41
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01
E-mail: [email protected]
Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindaugo pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15
E-mail: [email protected]
Germany
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/34 70, Fax 347 21 44
E-mail: [email protected]
Belarus
IP Festo
220035 Minsk
Prospekt Masherova , 78
Belarus
Tel. +375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59
E-mail: [email protected]
Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.,
P.C. 11853 Athens
Tel. +30 210/341 29 00, Fax 341 29 05
E-mail: [email protected]
Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09
E-mail: [email protected]
Hong Kong
Festo Ltd.
6/F New Timely Factory Building,
497 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73
E-mail: [email protected]
Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68
E-mail: [email protected]
Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: [email protected]
Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
Bul. Christophor Kolumb 9
Tel. +359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13
E-mail: [email protected]
Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01
E-mail: [email protected]
Chile
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio 760,
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 690 28 00, Fax +56 2 690 28 60
E-mail: [email protected]
China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone, Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. +86 (0)21/60 81 51 00, Fax 58 54 03 00
E-mail: [email protected]
India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58
E-mail: [email protected]
Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98
E-mail: [email protected]
Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Teheran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road,
P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09,
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: [email protected]
Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11
E-mail: [email protected]
Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55
E-mail: [email protected]
Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 251 88 67
E-mail: [email protected]
New Zealand
Festo Limited
20 Fisher Crescent
Mt. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99
E-mail: [email protected]
Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94
E-mail: [email protected]
Spain
Festo Pneumatic, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L'H
08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. 901243660, Fax 902243660
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20
E-mail: [email protected]
Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, Box 21038
200 21 Malmö
Tel. ++46 (0)20/38 38 40, Fax 38 38 10
E-mail: [email protected]
Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00
E-mail: [email protected]
Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road,
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien,
Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01-92 81,
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: [email protected]
Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33
E-mail: [email protected]
Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480
San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95
E-mail: [email protected]
Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi 6/18
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50
E-mail: [email protected]
Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19
E-mail: [email protected]
Ukraine
Festo Ukraina
DP Festo
ul. Borisoglebskaya, 11
Kiev, 04070, Ukrainia
Tel. +380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96
E-mail: [email protected]
Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02
E-mail: [email protected]
Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77
E-mail: [email protected]
Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09
E-mail: [email protected]
Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modranská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11,
Fax ++420 241 77 33 84
E-mail: [email protected]
Italy
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. +39 02/45 78 81, Fax 488 06 20
E-mail: [email protected]
Russia
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. +7 495/737 34 00, Fax 737 34 01
E-mail: [email protected]
Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10
E-mail: [email protected]
Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78
E-mail: [email protected]
Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26
E-mail: [email protected]
Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61
E-mail: [email protected]
Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40
E-mail: [email protected]
Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11
E-mail: [email protected]
Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18
E-mail: [email protected]
South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57
E-mail: [email protected]
Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51
E-mail: [email protected]
Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80
E-mail: [email protected]
Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01
E-mail: [email protected]
Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25
E-mail: info[email protected]
United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01
E-mail: [email protected]
United States
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road, P.O. Box 18023
Hauppauge, NY 11788
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84
E-mail: [email protected]
Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55
E-mail: [email protected]
Vietnam
Festo Co., Ltd (Cong Ty Tnhh Festo)
No. 206 Tran Nao Street
Ward Binh An, District 2
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. +84 (0)8/740 69 09, Fax 740 69 10
E-mail: [email protected]
06/2010
Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82
E-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

Partner dla przemysłu spożywczego i maszyn pakujących

Partner dla przemysłu spożywczego i maszyn pakujących Odporne na działanie środków czyszczących, o wysokim stopniu odporności na korozję. Złącza polipropylenowe NPQP są zatwierdzone przez Agencję FDA do użytku z żywnością, a przewody PLN zgodne z dyre...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji pneumatycznych systemów

Podręcznik konfiguracji pneumatycznych systemów a połączenie między sterownikiem PLC i urządzeniami zdal-

Bardziej szczegółowo