Co nowego? - Rockwell Automation

Transkrypt

Co nowego? - Rockwell Automation
Co nowego?
Trendy rozwoju w Zintegrowanej Architekturze
Andrzej Skowronek
Rev 5058-CO900B
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Obecna sytuacja w przemyśle
$65B
~ 75%
Wartość systemów
automatyki
osiągających
końca życia
Zakładów
produkcyjnych
starszych niż 20
lat
SOURCE: ARC
SOURCE: Industry Week
$20B
$30M
Koszty
Koszt
wycofywania
nieplanowanych
produktów z rynku
przestojów
SOURCE: ARC
SOURCE: GMA
<14 %
21%
W pełni
zintegrowane
zakłady
Doświadczyło start
z powodów utraty
własności
intelektualnych w
ostatnich latach
SOURCE: Industry Week
SOURCE: Kapersky (2014)
Realizacja koncepcji Smart Manufacturing jest koniecznością
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Wyzwania i trendy rynkowe
• Osiągnąć założone
cele OEE
• Zwiększenie
przepustowości
• Poprawa
bezpieczeństwa
produktów
• Ochrona praw
intelektualnych
• Poprawa
bezpieczeństwa
warunków pracy
Lepsze
wykorzystanie
zasobów
Ograniczenie
ryzyka
• Łatwe wprowadzanie
nowych produktów
• Zwiększenie
wydajności
• Skrócenia czasu
przezbrojenia linii,
maszyn
• Ograniczenie
zużycia energii i
mediów
Szybka adaptacja
do zmian
rynkowsych
Niższe koszty
działalności
$
“Ochrona marki jest mniej kosztowna niż utrata rynku”
– GMA Capturing Recall Cost survey respondent
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Connected Enterprise
Koncepcja Rockwell Automation
Przepływ informacji pomiędzy wszystkimi obszarami
przedsiębiorstwa
aby podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje
$
Lepsze
Lepsze
koszty wykorzystanie
Adaptacja
do Niższe
Adaptacja do
Niższe koszty
Ograniczenie
Ograniczenie
wykorzystanie
zmianrynkowych
rynkowych
działalności
ryzyka
działalności
zmian
ryzyka
zasobów
zasobów
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Connected Enterprise
Elementy składowe
Analiza i zarządzanie informacją
Skalowalne centra obliczeniowe
Prezentacja danych i mobilność
Wydajna i bezpieczna infrastruktura sieciowa
Zintegrowany system sterowania i danych
Inteligentne urządzenia
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Connected Enterprise
Odpowiedź na standardy
Inteligentnie
Wydajnie
Bezpiecznie
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Ewolucja Zintegrowanej Architektury
Baza koncepcji Connected Enterprise
Ewolucja
2010 - 2020
Rozwój podstaw koncepcji
2000 - 2010
Wielozadaniowość
Rozwój nastawiony na zwiększanie wydajności systemów automatyki
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
7
Zintegrowana Architektura
Optymalny system automatyzacji

Wielofunkcyjne i szybkie kontrolery

Wydajne środowisko pracy dla inżynierów i
obsługi

Bezpieczny system zapewniający ochronę
PRODUCTIVE
zasobów oraz własności intelektualnych
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
8
Compact GuardLogix 5370
Rev 5058-CO900B
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
CompactGuardLogix 5370S
Pełna wielozadaniowość w rozwiązaniach Midrange
Zintegrowane bezpieczeństwo w platformie 5370

wsparcie CIP Safety




wsparcie CIP Motion


dowolna topologia linia gwiazda, ring
programowany od wersji Studio 500 V28
3 wersje CPU




do 16 osi serwo
Podwójny port EtherNet/IP



Sieciowe urządzenia bezpieczeństwa
Ekonomiczna platforma, ponad 30% tańsza od poprzednich rozwiązań
Realizacja aplikacji z poziomem bezpieczeństwa SIL2/SIL3, PLd/Ple
L30ERMS, L33ERMS, L36ERMS
do 1,5 MB pamięci dla zadania bezpieczeństwa
Super łatwe programowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem bloków
Narzędzia wspierające dobór
- SAB
- IAB
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
10
Midrange
Pełna Zintegrowana Architektura w oparciu o CompactLogix
SAB:
Narzędzie do budowy
systemy bezpieczeństwa
w języku polskim
Stratix 5100:
Safety w/WIFI
Configurable Relay: ArmorBlock Point Guard I/O
PF527:
Easy to use
Enet STO VFD
Enet safety I/O Enet safety I/O
and ultra flexible
w/ CIP Motion
PLe / SIL3
PL e / SIL3
IP67
Light Curtain:
Patented
Single Stick
Technology
TLS-Z:
RFID
within
Traditional
housing
440G-LZ:
Ultra compact
RFID Locking
Technology
MobileView:
Tethered HMI
with E-Stop
Kinetix 5000-Series:
Enet STO with Industry
Leading Small Footprint
MAB:
Single access
solution
Safezone
Scanner:
Ethernet/IP
PVP7-Series:
Pre-Developed
Safety Screens
Future:
Ethernet/IP
Access
Future:
Ethernet/IP
Light Curtain
Safety
E-Stop:
Contactors.
Unique Self Monitoring
Positively guided
Contact Block
contacts
Next Gen Lifeline:
Industry first solid
state rope pull
440-MZ:
RFID Medium lock.
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
11
CompactLogix 5380
Rev 5058-CO900B
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
CompactLogix 5380
Nowa generacja wydajnych kontrolerów
Ultra szybkie kontrolery





10 razy szybsze od serii 5370
Wielordzeniowa jednostka
Obsługa do 20 osi w czasie 1 ms (CUP)
Czas reakcji pin->pin na poziomie 0.5 ms
Do 4MB pamięci
Zaawansowana komunikacja


1 Gigabitowy port komunikacyjny + USB
Zdwojony Port EtherNet/IP



DLR
Dwa adresy IP
Obsługa do 55 urządzeń w sieci
Nowa konstrukcja



Nowa platforma we/wy serii 5069
Do 31 kart lokalnie
Zintegrowany zasilacz, dystrybucja zasilania
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
13
Porównanie funkcji i wydajności
5370 vs 5380
Cechy
Overall performance
5370 L3
5380 L3
1x
5x-20x
Memory
1-3 MB
Axis per controller
16
Axis per ms (50% CPU loading)
2
Number of I/O (Class 0&1) connections
512*
Number of message (Class 3) connections
Number of unconnected buffers
40
Cached Message Buffers
32
Simultaneous Messages
16
Embedded Ethernet port
10/100Mb
Ethernet I/O (Class 0/1) Packets/Sec
10,000
Ethernet Messaging (Class 3) MSG/Sec
400
Integrated Motion on EtherNet/IP
Yes
Analog motion
No
Integrated safety (SIL2 PLd / SIL3 PLe)
Yes
Logix Designer
V20+
× Data size = 32-bits / 1-DINT
0.6-4 MB
20
32
256
256
256
10/100/1000Mb
128,000
2000×
Yes
Future
Future
V28+
Pamięć
Ilość węzłów w sieci
5069-L306ER/ERM
(July 2016)
0.6 MB
16
5069-L310ER/ERM
(July 2016)
1 MB
24
5069-L320ER
5069-L320ERM
(July2016)
2 MB
40
5069-L330ER/ERM
(July 2016)
3 MB
50
5069-L340ER
(July 2016)
5069-L340ERM
4 MB
55
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Konfigurowalny port Ethernet/IP
Możliwości
Logiczna speracja
Sprzętowa separacja
Plant Network
Plant Network
5380 CompactLogix Controller ™
5380 CompactLogix Controller ™
PowerFlex® Drives
PowerFlex® Drives
Stratix 5700™
Kinetix® Drives
1734 Point I/O™
PanelView™ Plus
Stratix 5700™
Kinetix® Drives
1734 Point I/O™
PanelView™ Plus
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
ControlLogix 5580
Nowy kontroler z nowymi możliwościami
Rev 5058-CO900B
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
ControlLogix 5580
Nowa generacja wydajnych kontrolerów
Ultra szybkie kontrolery






4 rdzeniowy procesor
Funkcje przydzielone do rdzeni
Brak wpływu komunikacji na czas realizacji zadania
Obsługa do 20 osi w czasie 1 ms (CUP)
Do 20 razy szybszy od L7
Do 40MB pamięci
Zaawansowana komunikacja



1 Gigabitowy port komunikacyjny + USB
Obsługa do 300 urządzeń w sieci
Do 256 osi
Diagnostyka


Nowy wyświetlacz
Diagnostyka poprzez przeglądarkę
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
17
ControlLogix 5580
Nowe możliwości
Cechy
Overall performance
Memory
Axis per controller
Axis per ms (50% CPU loading)
Number of I/O (Class 0&1) connections
Number of message (Class 3) connections
5570
5580
1x
5x-20x
2-32 MB
3-40 MB
100
256
6
32
512
Number of unconnected buffers
40
256
Cached Message Buffers
32
256
Simultaneous Messages
16
256
Embedded Ethernet port
No
1 GB
Ethernet I/O (Class 0/1) Packets/Sec
N/A
128,000
Ethernet Messaging (Class 3) MSG/Sec
N/A
2000
Integrated Motion on EtherNet/IP
Yes
Yes
SERCOS motion
Yes
No
Analog motion
Yes
Future
Integrated safety (SIL2 PLd / SIL3 PLe)
Yes
Future
Redundancy
Yes
Future
Memory Size
Total # of Controller
EtherNet/IP nodes
1756-L81E
(Future)
3 MB
60
1756-L82E
(Future)
5 MB
80
1756-L83E
10 MB
100
1756-L84E
(Future)
20 MB
150
1756-L85E
40 MB
300
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Przetestowany system
Niespotykana wydajność
•1x 5580 Controller on (1) gigabit (Gb) Ethernet
(port)
•1x 5570 GuardLogix® controller
•175x Servo drives on EtherNet/IP
•Drive multiplexing
•25 @ 2 ms CUR
•75 @ 8 ms CUR
•75 @ 20 ms CUR
•16 virtual axes
•5 MAOC
Zadanie Motion absorbuje tylko 47% zasobów !
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowana Architektura : Serwonapędy
Inteligentne urządzenia
Kinetix 5500 S1/S2
Pełne zintegrowanie z PAC Logix


Sterowanie poprzez Ethernet/IP CIP Motion
Wbudowane funkcje bezpieczeństwa Safe Torque Off




Sprzętowe
Sieciowe CIP Safety SIL3/Ple
Zakres mocy od 0.6 do 15 kW
Uniwersalne zasilanie 195-528VAC
Zaawansowana funkcje





Wbudowany port Ethernet DLR
Funkcje auto strojenia Load observer
Enkoder sieciowy CIP Motion
Innowacyjny system zasilania
Technologia jednego kabla
Kinetix 5700
Pełne zintegrowanie z PAC Logix

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa Safe Torque Off





Sprzętowe
Sieciowe CIP Safety SIL3/PLe
Wspólna szyna zasilania, brak kastety
Moduły dwuosiowe
Zakres mocy od 1.6 do 60kW
Zaawansowane funkcje


Dedykowany do aplikacji wieloosiowych
Load observer
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
20
Zintegrowana Architektura : Panele
Inteligentne urządzenia
PanelViewPlus 7
Nowa generacja paneli


Rozszerzenie oferty paneli

Wersja Standard

Wersja Performance
Nowa rozdzielczość





1280 x 1024
Nowe rozmiary od 4.5” do 19”
Zaawansowane funkcje (VNC)
Pełna integracja ( Zmienne, kontrolki )
Komunikacja (DLR)
MobileView
Rozwiązania mobilne






Łatwa obsługa
system połączenia 5, 10, 15m “quick
connect”
Szybki start systemu 20-30s
Ekran 10” 1280x800, FTView ME
Karta SD Card, USB Port
Odporny na warunki pracy
 testowany na upadek z 1m
- Allows More Customer Possibilities
- Allows Reach to Tablets via VNC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
21
Zintegrowana Architektura : Infrastruktura
Inteligentne urządzenia
Dynamix 1444
Rozwiązanie do monitoringu wibracji maszyn


Pełna integracja z systemem sterowania
 Profile AOP
 Zmienne dostępne bezpośrednio w Logix
 Przeznaczone do prostych i zaawansowanych
systemów
 Konkurencyjny cenowo 900€ za oś
Dedykowany do pomp i wentylatorów
Stratix
Przełączniki sieciowe

Stratix 5400






Gigabit Switch
Montaż w szafie sterowniczej
Prędkość 1 Gigabit
Zaawansowane funkcje
NAT Integrated, Layer 3 Routing
ArmorStratix 5700




złącza M12 Ethernet
Layer 2 Switch
wersje 10 i 18 portowe
2 porty Gigowe
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
22
Wydajność
Wspólne środowisko pracy
Rev 5058-CO900B
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowana Architektura : Wydajność
Poziomy integracji
Optimal Integration
Funkcje automatyzujące proces tworzenia
aplikacji
Premier Integration
Gotowe profile Add-On dla urządzeń
Rockwell Automation i firm
Partnerskich
Standardowa integracja
Urządzenia firm 3rd z
otwartymi profilami
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
24
Zintegrowane środowisko pracy
Studio 5000
PDM/PLM
mCAD
eCAD
System
P&ID
Simulation
OTS
Modeling
Sterowanie
Projekt wstępny
Dobór systemu
Prezentacja
Wizualizacja
Konfiguracja i
kodowanie
Uruchomienie i test
Eksploatacja i serwis
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowane Architektura: Studio 5000
Intuicyjne środowisko - elementy systemu
Logix Designer
Architect
View Designer
Application Code Manager
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Studio 5000 Architect
Stwórz i zarządzaj systemem
Projekt
Konfiguracja
Zarządzanie
• Skraca czas poprzez integrację z
innym narzędziami projektowymi
• Import urządzeń EPLAN i
Integrated Architecture Builder
• Budowa systemu w oparciu o
graficzny interfejs
• Konfiguracja urządzeń z jednego
centralnego miejsca
• Porządkuje komunikację systemu,
definiuje sieci, zmienne typu produceconsume
• Tworzy projekty dla poszczególnych
kontrolerów
• Tworzy szablony dla HMI
• Centralne miejsce do zarzadzania
systemem
• Uruchamia poszczególne projekty
• Integruje sterowanie wizualizację
• Wyszukiwanie zmiennych
• Wspólna biblioteka instrukcji Add-On,
UDT
Centralne miejsce do konfiguracji i zarządzania systemem
upraszczające konfigurację we/O, HMI i komunikację
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Studio 5000 Architect
Przyspiesza proces tworzenia aplikacji
SI
OEM
Architect
Koncepcja
Wycena
Projekt
28
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Studio 5000 Architect
End
User
Centralny punkt wejścia do systemu
!
!
Architect
!
!
Eksploatacja i serwis
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
29
Studio 5000 Architect
Centralny punkt wejścia do systemu
 Uruchamiaj aplikację Studio 5000
End
User
Logix
Designer
FactoryTalk
View Studio
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowane Architektura: Studio 5000
Intuicyjne środowisko - elementy systemu
Architect
Logix Designer
View Designer
Application Code Manager
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Studio 5000 View Designer
Pełna integracja projektów HMI
 Nowe środowisko
ukierunkowane na
wydajność i szybkość
tworzenia aplikacji HMI.
Studio 5000 View Designer
Project
Explorer to
Organize
Project
Graphical Design of
Screens
Property pane to
configure objects
 Wspólna baza danych
 Alarmowanie
Explorer to find and
select elements
Searchable toolbox
for all project
elements
32
Jeden pakiet oprogramowania Studio 5000
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowane Architektura: Studio 5000
Intuicyjne środowisko - elementy systemu
Logix Designer
Architect
View Designer
Application Code Manager
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Studio 5000 Logix Designer
Programy i parametry
 Program Parameters
Addition

Parameters
Code
Routines
Local Tags
Czytelnie i jasno zdefiniowany interfejs dla
programów
Bezpośrednia komunikacja między programami
 Brak potrzeby korzystania ze zmiennych
globalnych (controller tags)

Zwiększona modułowość
 Dzięki temu rozwiązaniu Program stał się
jednostka mogącą reprezentować obiekt, element
procesu… z możliwością prostego i szybkiego
powielania / mnożenia

Mixer 1
Parameters
Local Tags
Code
Routines

Alternatywa dla parametryzowanych
podprogramów a przede wszystkim instrukcji AddOn, gdzie chociażby ilość kodu jest znacząca
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
34
Studio 5000 Logix Designer
Logical Organizer
Mixer 1
Addition
Parameters
Code
Routines
Agitate
Local Tags
Parameters
Press Cntrl
Local Parameters
Tags
Local Tags
Parameters
Local Tags
Code
Routines
Code
Routines
Code
Routines
 Logical Organizer View
 Logiczna organizacja projektu Logix
 Spojrzenie na projekt / programu od
strony logicznej / procesowej /
funkcjonalnej
 Możliwość tworzenia katalogów i
hierarchizowania na zasadzie drzewa
 Możliwość szybkiej lokalizacji
właściwego kodu
 Tworzenie własnej struktury niezależnej
od sprzętu -> czyli zadań procesora
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
35
Studio 5000 Logix Designer
Sequence Manager
Czym jest Sequence Manager



Sequence Manager to nowa
funkcjonalność (tak jak
Phase Manager) do
niezależnego zarządzania
sekwencjami w kontrolerach
Logix
Umożliwia modelowanie
procesów, które są
wykonywane w sposób
proceduralny
Jest kolejnym krokiem w
kierunku programowania
modularnego
zapoczątkowanego przez
Phase Manager
Editor & Viewer – Logix Designer
HMI View/Control - FTViewSE
Definiuj sekwencje w Logix Define a
procedural sequence that coordinates the
execution of equipment phases
Podgląd i interakcja poprzez
gotowe elementy do HMI
Analiza i Raportowanie
Wykonanie sekwencji
Wykonywanie procedur sekwencji
w jądrze Logix
Generacja zdarzeń i
poszczególnych szarż w bazie
danych
36
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowane Architektura: Studio 5000
Intuicyjne środowisko - elementy systemu
Architect
Logix Designer
View Designer
Application Code Manager
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Studio 5000 Application Code Manager
Zarządzaj kodem źródłowym
Projektuj
Udostępniaj
Twórz aplikacje
• Tworzenie kodu biblioteki kodu
do wielokrotnego użycia w Logix
Designer
• Tworzy i przechowuje elementy
projektów w centralnie dostępnym
miejscu
• Automatyczne generowanie
kodu dla Logix, View, Alarm
and Events oraz Historiana
• Elastyczne jej wykorzystanie
• Łatwe panowanie nad wersjami
poszczególnych elementów
• Programowanie na bazie
gotowych bloków z bibliotek z
uwzględnieniem konfiguracji
sprzętowej
• Proste mechanizmy powielania
używanych obiektów (Excell)
Efektywnie wykorzystuj stworzony kod
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Studio 5000 Application Code Manager
Efektywne zarządzanie kodem źródłowym
Library Management
Library
Repository
Logix
View
A&E
Historian
Object Grouping
Object Decoration
Object Extraction
Object
Object
Object
Project Execution
Logix
View
A&E
Historian
Object Select & Config.
Object Instantiation
Object Replacement
Project
Repository
Versioning
System
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
39
Studio 5000 Application Code Manager
Zarządzaj kodem źródłowym
Dostęna biblioteka
Konfiguracja obiektów
Drzewo projketu
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
40
Zintegrowane Architektura: Studio 5000
Intuicyjne środowisko
Architect
Logix Designer
View Designer
Application Code Manager
Wspólne środowisko narzędziowe dla całego systemu
Konfiguracja wszystkich rodzajów sterowania
Narzędzie intuicyjne i wspierające prace inżynierskie
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Bezpieczeństwo
Rev 5058-CO900B
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowana Architektura
Jak rozumiane jest bezpieczeństwo ?
OEM
• Ochrona własności
intelektualnej
• Zdalne bezpieczny dostęp
oraz wsparcie
• Konfigurowalny poziom
dostępu do
poszczególnych części
kodu
System Integratorzy
• Zdalne bezpieczny dostęp
oraz wsparcie
• Konfigurowalny poziom
dostępu do
poszczególnych części
kodu
Użytkownicy
• Ograniczenie
nieplanowanych przestojów
• Ochrona praw
intelektualnych
• Poprawa bezpieczeństwa
warunków pracy
• Konfigurowalny poziom
dostępu do poszczególnych
części kodu
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowana Architektura
Bezpieczne środowisko twego zakładu
Infrastruktura
Sieć i urządzenia
zapewniające światowej
klasy bezpieczeństwo i
wydajność. Integracja z
pozostałą częścią
infrastruktury IT
przedsiębiorstwa.
Połączona technologia
Cisco i Rockwell
Automation w oparciu o
Ethernet/IP
Polityka weryfikacji i
autentykacji
Kto, kiedy, skąd i gdzie może
uzyskać dostęp. Dostęp do
urządzenia, obszaru czy
części aplikacji
Factory Talk SecurityGlobalne rozwiązanie dla
zakładu
Wykrywanie
naruszeń polityki
bezpieczeństwa
Wykrywanie
nieautoryzowanych wejść
do systemu i dokonywanych
zmian w aplikacji.
Realizacja poprzez cyfrowe
certyfikaty firmwaru,
logowanie zmian w
kontrolerach, AssetCentre
Ochrona danych i
kodu
Ochrona dostępu do
zmiennych w kontrolerach,
Ochrona poszczególnych
sekcji programu. Systemy
przywracania po awarii
AssetCentre
Ogranicz ryzyko stosując systemowe rozwiązania RA
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Zintegrowana Architektura
Światowej klasy system automatyzacji zakładu
 Niesamowita swoboda i prostota programowania


Intuicyjne środowisko pracy
Bogata biblioteka dedykowanych do wielu zastosowań funkcji i bloków
 Stabilność i wieloletnie wsparcie dla systemu


Gwarancja stabilności i dostępności
Usługi i programy migracyjne
 Jedna sieć EtherNet/IP do wszystkich zadań


Pełna integracja wszystkich rodzajów funkcji CIP SYNC, SAFETY, MOTION
Łatwa integracja z pozostałą częścią zakładu
 Zintegrowane sterowanie aplikacjami procesowymi

Rozwiązania programowe i sprzętowe
 Integracja układów pozycjonowania i bezpieczeństwa



Super wydajna i prosta koordynacja wielu osi
Liczne i bogate instrukcje zintegrowane w tym samym edytorze
Zaawansowane funkcje jak kinematyka i krzywki
 Integracja urządzeń


Integracja IO Link :
 Diagnostyka w czasie rzeczywistym
 Automatyczna konfiguracja
 Trendy, charakterystyki
 Rozpoznawanie nr katalogowego
 Brak dodatkowego kosztu
Współpraca z wieloma partnerami
Otwartość komunikacyjna
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
45
Dziękuję za uwagę
Copyright
© 2016
Rockwell
Automation,
Inc.Inc.
All rights
reserved.
Copyright
© 2016
Rockwell
Automation,
All rights
reserved.

Podobne dokumenty