PipeLine

Komentarze

Transkrypt

PipeLine
Wrzesień 2011
PipeLine
Spis treści
1 | Polska kontynuuje budowę drogi ku przyszłości
3 | Zupełnie nowa strona internetowa www.hobas.com!
Polska kontynuuje budowę drogi ku przyszłości
Rury h BridgeLiner
Strategicznym celem dla Polski przy budowie 48-kilometrowego odcinka autostrady Sośnica-Gorzyczki, a w szczególności jej skrzyżowania z autostradą A4 na węźle Sośnica
w Gliwicach, było stworzenie dogodnej komunikacji pomiędzy Południem, Zachodem i Wschodem Europy. Połączenie dwóch autostrad wpływa korzystnie
na rozwój i ożywienie gospodarcze pobliskich obszarów oraz integrację
poszczególnych regionów przechodzących proces reorganizacji. Budowa węzła, w tym głównie estakady WA 470 o długości 842 metrów,
okazała się niezwykle trudnym wyzwaniem ze względu na położenie
na obszarze czynnej eksploatacji górniczej.
Odcinek autosrady Sośnica-Bełk ma 3 pasy ruchu w każdym
kierunku, przebiega przez obszary czynnej eksploatacji górniczej z osiadającym gruntem i dlatego też należało zwrócić
szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenia całej jego
konstrukcji. Na trasie autostrady zostały wybudowane trzy
węzły autostradowe: w Knurowie, Dębieńsku i Bełku, oraz
Plac Poboru Opłat w Gliwicach i dwa Miejsca Obsługi
Podróżnych w Knurowie. Na szczególną uwagę zasługuje
estakada WA 470 o długości 842 metrów przebiegająca
nad stawem Moczury, bocznicą kolejową kopalni węgla
i ulicą Dworcową w Knurowie. Roboty budowlane
o wartości ponad 213 mln euro od stycznia 2007 roku realizowała grecka spółka J&P AVAX S.A., natomiast prace
nad kolejnymi odcinkami autostrady A1 trwają w dalszym
ciągu.
Estakada WA 470 została zaprojektowana jako konstrukcja
płytowo-belkowa o konstrukcji zespolonej (dźwigar stalowy
i współpracująca płyta żelbetowa), opartej na żelbetowych
podporach słupowych i przyczółkach pełnościennych. Wiadukt posiadający dwie odrębne jezdnie prowadzące w kierunku
wschodnim i zachodnim, składa się z 15 ustrojów wolnopodpartych
i ustroju ciągłego 4-przęsłowego. Część etakady podzielona jest na
niezależne segmenty z powodu położenia na obszarze czynnej eksploatacji górniczej (konstrukcja posiada III kategorię geotechniczną). Podzielenie budowli na dwie odrębne części wiązało się z kilkoma niedogodnościami,
na przykład dużą liczbą łączeń, koniecznością zastosowania specjalnych rozwiązań
systemów odwadniania, barier dźwiękochłonnych, itp.
E Engineering GmbH | Pischeldorfer Str. 128 | 9020 Klagenfurt | Austria
T +43.463.48 24 24 | F +43.463.48 21 21 | [email protected] | www.hobas.com
h PipeLine | Wrzesień 2011 | Strona 02
Dodatkowym wyzwaniem było usytuowanie obiektu nad
stawem Moczury, który spełnia rolę odwodnienia,
a powstał przez obniżenie terenu na skutek eksploatacji
górniczej w tym rejonie. Ostatecznie podjęto decyzję
o wyborze wariantu, który zakładał wybudowanie grobli
przecinającej staw, a w miejscach wykonania podpór
wiaduktu usypanie pryzm ziemi.
Rok budowy
Zastosowanie
2008 – 2009
Odwodnienie mostu
Produkty
Klient
1400 m rur,
J&P AVAX S.A.
1100 kształtek
Wykonawca
Średnica
AHIS S.A.
DN 150 – 500
Zalety
Klasa ciśnienia
Wsparcie techniczne,
PN 1
łatwa i szybka instalacja,
Do odwodnienia obiektu zastosowano system BrigdeLine ®
HOBAS. Zarówno rury, jak i kształtki dostosowane zostały
do kolorystyki obiektu – RAL 1014. Dzięki większym średnicom wewnętrznym odlewanych odśrodkowo rur CC-GRP
oraz bardzo gładkiej powierzchni wewnętrznej (współczynnik
hydrauliczny k=0,01 mm) do odwodnienia obiektu zastosowano
rury w zakresie średnic nominalnych DN 200-500 o sztywności
SN 5 000 i 10 000 N/m2, natomiast do przykanalików zastosowano
rury DN 150 SN 10 000 N/m2. Ponieważ obiekt podlega wpływowi
deformacji terenu związanej z eksploatacją górniczą należało zastosować podwójny system kompensacji (poziomej oraz wzdłużnej).
W tym przypadku zastosowano dwa typy kompensatorów;
kielichowy i harmonijkowy.
„W celu odwodnienia tego obiektu wykorzystano około
1100 szt. kształtek oraz 1400 m rur wszystkich średnic.
Wsparcie techniczne ze strony dostawcy, łatwa i szybka
instalacja systemu, jak również jego kompleksowość
umożliwiły bezproblemową i stosunkowo szybką realizacje
projektu. Dzięki ścisłej współpracy z HOBAS udało się
zrealizować kontrakt w terminie, pomimo krótkiego czasu
wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę. Warto
było podjąć to trudne wyzwanie z takim partnerem!” podsumował Robert Ziernicki z AHIS S.A. – Wykonawca
odwodnienia mostowego na powyższym obiekcie.
Klasa sztywności
SN 5000 – 10000
Metoda instalacji
BridgeLine ®
Fmd: [email protected]
h PipeLine | Wrzesień 2011 | Strona 03
Zupełnie nowa strona internetowa www.hobas.com!
Całkowicie odnowiona szata graficzna, przyjazna dla użytkownika nawigacja, obfitująca
w informacje zakładka o produktach oraz bogata
baza referencyjna – to tylko niektóre z wielu
innowacji, jakie odnajdą Państwo na nowej
stronie internetowej grupy HOBAS.
Proponujemy trzy sposoby wyszukiwania odpowiednich informacji na naszej nowej stronie
internetowej. Zakładka Zastosowania zawiera
szeroką gamę możliwych obszarów zastosowań
oraz odpowiadających im produktów HOBAS.
W zakładce Produkty znaleźć można pełną
listę produktów HOBAS, od rur i łączników, po
kształtki, studzienki i wyposażenie zakładów
przemysłowych. Zakładka Przewodnik Inżyniera przeznaczona jest przede wszystkim dla
planistów oraz inżynierów i zawiera wsparcie
techniczne do projektowania rurociągów, studzienek i innych konstrukcji. Ponadto, zamieszczono w niej również charakterystykę i zalety
różnych metod instalacji oraz informację o standardach i wytycznych dla produktów HOBAS.
Uzupełnieniem nowej strony internetowej
HOBAS jest bogata sekcja Do Pobrania z możliwością przeglądania i pobierania katalogów
oraz wyszukiwania referencji HOBAS z całego
świata. Sekcja ta zawiera również zakładki
z najnowszymi wydarzeniami, formularzami
przydatnymi dla Klienta, a także dokumentację
fotograficzną i multimedialną wielu projektów
HOBAS.
Pomysły, prośby i sugestie dotyczące usprawnienia strony internetowej prosimy kierować na
adres [email protected]
Z radością poznamy Państwa opinie.
HOBAS System Polska Sp. z o.o.
ul. Koksownicza 11 • PL 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: +48.32. 639 04 50 • fax: +48.32. 639 04 53
[email protected] • www.hobas.pl
Produkty HOBAS są opracowywane i wytwarzane z zachowaniem
dbałości o ochronę środowiska i zasobów naturalnych.
Aby dowiedzieć się więcej na temat Polityki Ochrony Środowiska
HOBAS, odwiedź naszą stronę internetową.