Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Mszana 22 listopada

Komentarze

Transkrypt

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Mszana 22 listopada
Mszana, dnia 14.11.2016 r.
Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 13.30 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mszana.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Mszana
w dniu 27.10.2016 r.
2. Omówienie spraw związanych z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana.
Przewodniczący
Rady Gminy Mszana
/-/ mgr inż. Andrzej Kaperczak

Podobne dokumenty