Karta usług GOSPODARKA GRUNTAMI Urząd Gminy Mszana Dolna

Transkrypt

Karta usług GOSPODARKA GRUNTAMI Urząd Gminy Mszana Dolna
Karta usług
GOSPODARKA GRUNTAMI
Urząd Gminy Mszana Dolna
Gmina
Mszana Dolna
POSTEPOWANIE ROZGRANICZENIOWE
Wersja
Kategoria spraw
4
Osoba
odpowiedzialna/
kontakt telefoniczny
Kogo dotyczy
Anna Czyrnek – Inspektor,
pok. Nr 26 I Piętro, wew. 614,
Tel: 18 3310009
Wymagane
dokumenty
Gospodarka Gruntami
Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna, pok. Nr 32.
ul. Spadochroniarzy 6
tel: 183310 009
fax: 185417 187
e-mail: [email protected]
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30
Ø wypełniony wniosek,
Økopia mapy własności nieruchomości dla których będzie prowadzone
postępowanie rozgraniczeniowe,
Ø odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości które są przedmiotem
rozgraniczenia,
Ø pisemna zgoda geodety, który będzie wykonywał te czynności.
Informacje o opłatach
brak
Obowiązujące terminy
Do 30 dni
Tryb odwoławczy
Brak
Podstawa prawna/
procedury
Art.29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193 , poz. 1287 j.t)
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).
Sporządził/a; Marta Wcisło, Podinspektor ds. obsługi klienta
Zatwierdził/a: Anna Czyrnek , Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Podobne dokumenty