Informacja o dzialalnosci B iblioteki Publicznej

Komentarze

Transkrypt

Informacja o dzialalnosci B iblioteki Publicznej
1
Informacja o działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w roku 2015.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie jest samodzielną
placówką, jedyną, działającą na terenie miasta i gminy, mającą status
samorządowej instytucji kultury. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji
przyznanej przez tutejszą Radę Miejską, której wysokość w omawianym okresie
sprawozdawczym to kwota 600 000,00 zł.
Rok 2015 to drugi pełny rok działalności biblioteki w siedzibie na Palcu
Farnym 3, w
budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo. Jest dogodny wjazd do biblioteki od strony parkingu, szerokie przejścia
i winda. W we wschowskiej bibliotece funkcjonuje czytelnia, wypożyczalnia dla
dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży i punkt informacji turystycznej. Ten
ostatni prowadzony przez placówkę w związku z realizacją inwestycji gminnej
„Odbudowa budynku Kolegium Jezuickiego we Wschowie na siedzibę Muzeum
Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa i Punktu
Informacji Turystycznej w ramach projektu „Rewitalizacja starego miasta we
Wschowie.
Rok 2015 to także drugi rok osiągania przez bibliotekę wskaźników
wynikających z projektu „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby”, który w latach 2012 - 2013
zrealizowany został z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+
Infrastruktura Bibliotek.
Od dnia zakończenia zadania tj. 31 grudnia 2013 r. nasza instytucja musi
przez 5 lat spełniać standardy wynikające z Certyfikatu Biblioteka+ (jest nich
2
34, m.in. zakup w ciągu roku odpowiedniej ilości książek w stosunku do liczby
mieszkańców miasta i gminy (ponad 2600 egz.), liczba prenumerowanych
czasopism, odpowiedni sprzęt, komputerowy system biblioteczny, udział
pracowników w szkoleniach itd.). Ponadto co roku zadaniem placówki jest
uzyskać odpowiedni wskaźnik ilości osób – użytkowników biblioteki. Za rok 2015
była to liczba 8253, natomiast w 2016 roku musimy uzyskać wskaźnik
w wysokości 8418 osób co powoduje, że pracownicy biblioteki
muszą
wykazywać bardzo dużą aktywność i wykonać dużo pracy, aby osiągnąć
wymagane wielkości, a co za tym idzie biblioteka powinna posiadać
odpowiedni budżet.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie czynna jest przez 6 dni
w tygodniu (od 2015 roku 42 godz. w tygodniu) w następujących godzinach:
- poniedziałek, środa, piątek: 9.00 – 18.00
- wtorek, czwartek: 9.00 – 15.00
- sobota: 10.00 – 13.00
W
bibliotece
użytkowany
jest
program
biblioteczny
Prolib,
który
wykorzystywany jest w pełnym zakresie tj. do opracowywania, wypożyczania
książek, drukowania deklaracji i kart czytelnika, prowadzenia statystyki,
a także do zdalnego dostępu do zbiorów biblioteki. Czytelnicy coraz chętniej
logują się poprzez stronę internetową biblioteki na swoje konta i korzystają
z możliwości prolongaty czy rezerwacji książek. Ponadto poprzez stronę
internetową biblioteki każdy może zaproponować tytuł książki, który należałoby
zakupić do zbiorów.
W placówce zatrudnionych jest 9 pracowników merytorycznych, w tym
8 osób z wykształceniem bibliotekarskim, jedna osoba kontynuuje studia
3
podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
Pracownicy licznie wzięli udział w szkoleniach, których organizatorem była
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze - w seminarium
powiatowym i w szkoleniach dwudniowych:
- Bibliotekarz kompetentny, niezawodny, nowoczesny (autoprezentacja) – 2 os.
- Kompetencje coachingowe bibliotekarza pracującego z dziećmi i młodzieżą –
2 os.
- Biblioteka w chmurze. Narzędzia sieciowe w pracy bibliotekarzy – 2 os.
- Kurs biblioterapii II stopnia – 1 os.
- Dobre spotkania dla dzieci najmłodszych i ich opiekunów. Jak to zrobić? - 2 os.
W bibliotece zatrudnionych jest 4 pracowników administracji i obsługi.
Łącznie na 1,75 etatu pracują
– księgowa ¼ etatu, 3 sprzątaczki, każda
zatrudniona na ½ etatu.
W roku sprawozdawczym w bibliotece przeprowadzono różne formy
promocji czytelnictwa i biblioteki. Przeprowadzono lekcje biblioteczne,
zorganizowano spotkania autorskie, spotkania DKK, konkursy, imprezy
skierowane do całych rodzin, kursy komputerowe i inne. Przeprowadzono m. in.
15 stycznia odbyły się warsztaty psychologiczne prowadzone przez
studentów
i absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.
Na spotkaniach z uczniami klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego we
Wschowie radzono jak pokonać stres egzaminacyjny, a także przeprowadzono
warsztaty autoprezentacji.
29 stycznia w naszej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie studentów
i absolwentów SWPS w Poznaniu. Tym razem gimnazjaliści mieli możliwość
rozszerzenia swojej wiedzy nt. „Cyberprzemoc – trolling, hejting, seksting.
Profilaktyka niebezpiecznych zachowań w sieci”.
4
Ferie zimowe 2015 - zorganizowano dwa cykle spotkań dla dzieci
w wieku 6 - 10 lat.
Pierwszy tydzień upłynął pod hasłem „Kocie historie”, a drugim tygodniu
tematyka spotkań nawiązywała do historyjek o sympatycznym wróbelku
Elemelku. Dzieci uczestniczące w zajęciach
słuchały ciekawych opowiadań
o kotach i ptakach wykonywały prace plastyczne tematycznie związane z tymi
sympatycznymi zwierzakami, a ponadto kolorowe papugi, ziejące ogniem smoki,
ciasteczkowe potwory czy wesołe sówki.
Nie zabrakło również zabaw
ruchowych i zręcznościowych, podczas których co chwilę rozbrzmiewały salwy
śmiechu. Po zajęciach dzieci trenowały swoją pamięć i wzbogacały słownictwo
za sprawą gier planszowych.
Dwa razy w tygodniu mali kinomaniacy mogli też obejrzeć film
w technologii 3D. Na pozostałych użytkowników czekały komputery
i PlayStation, cieszące się niezmienną popularnością, ponieważ oblegane były już
od samego rana. Najmłodsi korzystali z podłogi interaktywnej, której barwne
aplikacje zachęcały do zabawy.
5 marca w Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie konkursu
plastycznego „Kocury, kotki i kociaki”, zorganizowanego dla klas II i III szkół
podstawowych miasta i gminy Wschowa. Uczestnicy wykazali się ogromną
wyobraźnią, nadesłano bowiem aż 64 ilustracje. Prace nawiązywały do takich
utworów jak „ArysKOTraci” Walta Disneya, „Kto ukradł Prążka” Holly Webb,
„Urodziny strojnisi” Nicole Baxter czy „Przygody kota Filemona” Sławomira
Grabowskiego. Dzieci użyły wielu różnych technik: były koty z filcu, wyklejone
kolorowymi papierami, namalowane ołówkiem, kredkami, z plasteliny oraz
włóczki. Jury nie miało łatwego wyboru, ostatecznie nagrody zdobyły jednak
prace Krzysztofa Dobrzyńskiego z kl. III Szkoły Podstawowej nr 2, Natalii
Hochmańskiej z kl. II SOSW i Marcina Krauze z kl. III Szkoły Podstawowej
5
w Przyczynie Górnej. Przyznano również wyróżnienia Marcelowi Górskiemu
z kl. III Szkoły Podstawowej nr 2, Julii Śliwińskiej i Robertowi Gulce z kl. III SP
w Osowej Sieni, Mikołajowi Zadwornemu z kl. II SP w Przyczynie Górnej i Julii
Pechacz z kl. II Szkoły Podstawowej nr 1. Prace można było podziwiać na
wystawie, oraz na tablicy interaktywnej w holu biblioteki.
W piątek, 20 marca, odbyły się kolejne zajęcia dla najmłodszych. Tym
razem wspólnie z dziećmi witaliśmy nadchodzącą wiosnę. Rozpoczęliśmy
tradycyjnie od
przeczytania ciekawej historii, nawiązującej do tematyki
spotkania. Dzieci nie tylko wysłuchały opowiadania Marii Kownackiej
„O wiosennym słonku, niedźwiedziej pałce i pliszki ogonku”, ale i same z chęcią
odczytywały fragmenty tekstu. Następnie nadszedł czas na wykonanie pracy
plastycznej – zielonych żabek. Uczestnicy z zapałem wycinali papierowe kółeczka
i wyklejali z nich kształty tych zabawnych stworzeń. Na koniec to, co zawsze
wywołuje najwięcej śmiechu – zabawa! Dzieci przemieniły się w długiego węża,
który gonił swój własny ogon. Potem jeszcze słodki poczęstunek dla każdego
i okazało się, że czas szybko płynie i pora się rozstać.
16 kwietnia 2015 r, odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego
„Oko obiektywu na tropie interesujących detali architektonicznych Wschowy
i okolic”, do udziału w którym biblioteka zaprosiła uczniów gimnazjów i szkół
średnich miasta
i gminy Wschowa. Konkurs został zorganizowany w związku
z obchodzonym 18 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków i miał
na celu zainteresowanie młodzieży architekturą regionu oraz rozwijanie
spostrzegawczości. W tegorocznej edycji konkursu wygrał Krzysztof Wilk, uczeń
Gimnazjum OSW we Wschowie, który sfotografował herb właścicieli kamienicy
przy ulicy Niepodległości 23 we Wschowie. Laureat otrzymał bon o wartości 100
zł do realizacji w sklepie komputerowym. Pozostali uczestnicy za udział
6
w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez firmę
Marmorin ze Wschowy.
24 kwietnia w bibliotece otwarto wystawę prac modelarzy Tadeusza
Chudzika i Janusza Naskręta. Podczas wernisażu panowie zaprezentowali swoje
modele, które zostały nagrodzone na wystawach w kraju i za granicą. Ponadto,
co zaciekawiło młode osoby, ciekawie opowiadali jak powstają ich modele. Prace
można było oglądać do 23 maja.
28 kwietnia odbył się konkurs ortograficzny „Złapać byka za rogi”,
w którym wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych ze Wschowy,
Siedlnicy, Osowej Sieni, Lginia, Łysin i Konradowa. Do rywalizacji przystąpiło
szesnaście osób. Wszyscy otrzymali dwa teksty, zadaniem było uzupełnienie luk
w wyrazach. Na uczestników czyhały aż 132 pułapki ortograficzne, na
rozwiązanie których przeznaczono 15 minut. Najlepiej poradzili sobie Nikola
Brychcy, uczennica kl. VI z Osowej Sieni i Bruno Dębicki – uczeń kl. VI z SP nr 2 we
Wschowie, którzy zajęli ex aequo pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyła
Izabela Józefiak, uczennica kl. VI w Łysinach, a trzecie Justyna Czyż, uczennica kl.
VI z Osowej Sieni. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe dyplomy.
8 maja 28. gimnazjalistów wzięło udział w Nocy Detektywów prowadzonej
przez Krzysztofa Petka. Spotkanie rozpoczęły opowieści pisarza o książkach
i wyprawach. O 20.00 młodzi detektywi zapoznali się z pracą policjanta. Po
wieczornym posiłku odbyło się krótkie szkolenie samoobrony. Autor pokazał
gimnazjalistom różne chwyty. Następnie został dokonany podział na grupy
i rozpoczęła się główna atrakcja wieczoru – nocne poszukiwanie skarbu. Przez
trzy godziny każdy zespół pokonywał wybrane trasy, rozwiązując przy tym
zagadki logiczne, które prowadziły nas od krypty przy klasztorze, poprzez zamek,
park, wieżę ciśnień aż do biblioteki. Zwycięzcy odnaleźli skrzynię, a w niej złote
7
sztaby. Po nocnej eskapadzie wszyscy rozłożyli się wygodnie, śpiewali przy
akompaniamencie gitary i słuchali dalszych opowieści. O 3.00 najwytrwalsi raz
jeszcze wzięli udział w szkoleniu samoobrony. Bladym świtem pisarz wyruszył
w drogę do domu, ale rozmowy i śpiewy młodzieży było słychać do rana.
13 maja dorośli mieszkańcy Wschowy uczestniczyli w spotkaniu
z dziennikarzem, autorem książek Michałem Ogórkiem.
14 maja odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem,
w którym udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych. Spotkanie było
finansowane z projektu Dyskusyjne Kluby Książki.
Majowe spotkania z przedszkolakami są już we wschowskiej bibliotece
tradycją. W tym roku przebiegały pod hasłem „Lubię bibliotekę” i zapoznawały
dzieci z bogatą ofertą naszej placówki. Zaczynaliśmy od rozmowy o książkach –
pięknie ilustrowanych
bajkach dla najmłodszych, takich z pacynkami
i dźwiękami, przestrzennych z ruchomymi elementami i tych, które „same się
czytają”. Dzieci z radością opowiadały o swoich ulubionych bohaterach: żółwiu
Franklinie, królewnach, wróżkach, szybkich samochodach, groźnych dinozaurach
i mądrej myszy, oswajającej maluchy z trudną codziennością. Dyskusję
o literaturze kończyły popisy pięknego czytania oraz inscenizacje fragmentów
znanych bajek i piosenek, którymi rozbrzmiewała cała biblioteka. Od czasu do
czasu słychać też było wesołe dźwięki podrywające do tańca.
interaktywna zapraszała do zabawy.
To podłoga
Dzieci początkowo nieśmiało i ostrożnie
stąpały po barwnym ekranie, ale już po chwili nabierały wprawy i doskonale
radziły sobie z szybko zmieniającymi się aplikacjami. Zwolennikom gier
i rywalizacji proponowaliśmy tradycyjne planszówki oraz PlayStation zestawem
wielu konkurencji sportowych.
Można było np. pograć
w siatkówkę lub
spróbować sił na stoku narciarskim. Wielka niespodzianka czekała też
miłośników filmu, bowiem jedno z bibliotecznych pomieszczeń zamieniliśmy na
8
salę kinową z możliwością projekcji bajek w systemie 3D. Trójwymiarowe efekty
oglądane przez specjalne okulary zachwyciły wszystkich. Na zakończenie każdy
otrzymał zakładkę do książki i zadanie do wykonania. Zakładkę – wizytówkę
Biblioteki należało ozdobić rysunkiem, będącym odpowiedzią na pytanie „co
najbardziej lubię w bibliotece?”. Niezmiernie ucieszyły nas te prace, na których
oprócz multimediów znalazły się też regały
z książkami. Rozstawaliśmy się
w radosnych nastrojach i z obietnicami częstych odwiedzin. Dzieci zapewniały
również, że będą
„wybierać bibliotekę” zamiast komputera i telewizora.
W ramach tej akcji bibliotekę odwiedziło łącznie 328 dzieci. Były to przedszkolaki
z
Samorządowego Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” i „Słonecznego
Przedszkola nr 5 we Wschowie oraz uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej nr 1
i nr 2 we Wschowie, a także Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach i Siedlnicy.
28 maja odbył się konkurs recytatorski
„Wierszyki łamiące języki”.
Uczestnicy stanęli przed trudnym wyzwaniem. Musieli zmierzyć się z tekstami
Agnieszki Frączek, Małgorzaty Strzałkowskiej i Łukasza Dębskiego, mogącymi
z całą pewnością prowadzić do „złamania, zwichnięcia, a w najlepszym razie
zasupłania języka”. Nagromadzone w wierszach trudne do wymówienia
wyrażenia i zwroty, takie jak „Suszy szympans szarawary. –Susz, susz – szepcze
do suszary” czy „Czyżyk żuł rzemyk, gdy przeżuł – mżyło. Żuczek pszenżyto
przerzynał piłą” nie odstraszyły dzieci. Chętnych było wielu, do udziału zgłosili
się uczniowie klas IV i V z SP nr 1, SP nr 2 we Wschowie oraz Lginia, Łysin, Osowej
Sieni i Przyczyny Górnej. Jury najwyżej oceniło recytację
Wiktorii Pietraszko
z SP-1 i Bruna Dębickiego z SP-2 i przyznało im ex aequo I miejsce. Drugą nagrodę
zdobyła Julia Wolak z SP w Łysinach. Wyróżniono też Maję Piechotę z SP-1
i Gabrielę Słożyńską z SP w Łysinach.
27 czerwca
biblioteka zorganizowała II Owocowy Piknik z Książką
i Zabawą skierowany do dzieci. W trakcie spotkania zaproponowałyśmy szczyptę
9
witaminy „L”, owocowe zagadki, kiermasz książek, koktajle i owocowe szaszłyki,
sesję fotograficzną „zabawne portrety”, dzieci wykonywały „owocowe talerzyki”.
Atrakcją było rozbijanie piniaty pełnej owocowych cukierków.
W sierpniu, dzieci w wieku 7 – 10 lat uczestniczyły w cyklu zajęć pt.
„W podróży z Bolkiem i Lolkiem”. Wspólnie z sympatycznymi braćmi odwiedziły
Kraków, Warszawę, słoneczną Hiszpanię oraz afrykańską wioskę Pigmejów. Na
podstawie opowiadań i krótkich filmików o Bolku i Lolku poznawały zabytki
i zwyczaje mieszkańców, a następnie z ochotą tworzyły pomysłowe prace
plastyczne. Powstał np. kolorowy Lajkonik, delikatny wachlarzyk, groźny
bazyliszek. Dużą atrakcją były też zabawy ruchowe związane z treścią zajęć:
udawanie smoka, „walka na pomidory”, poszukiwanie
Sprzyjająca aura pozwoliła także
zaginionej trąbki.
na przeprowadzenie zajęć na dziedzińcu
biblioteki, atrakcją było dmuchanie dużych mydlanych baniek. Dzieci rozstawały
się w wesołych nastrojach, snując plany wakacyjne już na przyszły rok.
1 października w naszej bibliotece miejsce mały 2 spotkania autorskie dla
uczniów szkół podstawowych. Gościliśmy w bibliotece autorów: Pawła Wakułę i
Marcina Brykczyńskiego.
3 października odbył się na wschowskim rynku finał imprezy czytelniczej
„Z książką na walizkach. X lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami”,
której organizatorami jest od kilku lat na terenie całej Polski Wydawnictwo
Literatura z Łodzi, lokalnie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej
Górze i w 2015 roku nasza biblioteka. Tego dnia gościliśmy pisarzy : Zuzannę
Orlińską, Małgorzatę Strękowską-Zarembę, Marcina Brykczyńskiego, Pawła
Wakułę, którzy przemaszerowali
wraz z barwnym korowodem postaci
bajkowych, Mażoretek i Młodzieżowej Orkiestry Dętej z placu obok biblioteki,
ulicami Starego Miasta na Rynek. Na Rynku odbyły się występy przygotowane
przez uczniów SP nr 2 we Wschowie, podsumowanie konkursu ogłoszonego
10
przez Wydawnictwo Literatura z Łodzi, kiermasz książek, konkurs przygotowany
przez wschowską bibliotekę „Tajemnice Wschowy i okolic”. W imprezie udział
wzięli przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych i dorośli.
5 października odbyło się spotkanie autorskie z p. Katarzyną Enerlich
w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.
22 października w bibliotece odbyło się podsumowanie konkursu
plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”. Na konkurs wpłynęły prace,
wykonane przez uczniów klas II i III szkół podstawowych ze Wschowy, Osowej
Sieni, Konradowa, Siedlnicy i Lginia. Stosując wyszukane techniki plastyczne
dzieci wykonały portrety m.in. Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Roszpunki,
Elzy z „Krainy Lodu”, a także złotej rybki, jelonka Bambiego, brzydkiego kaczątka
i innych popularnych ulubieńców. Laureatami konkursu zostali:
ucz. kl. III ze Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni, Piotr Grys
Oliwia Pytel
ucz. kl. II ze Szkoły
Podstawowej nr 2 we Wschowie oraz Anastazja Cholewa ucz. II klasy
z Konradowa. Przyznano też trzy wyróżnienia: Aleksandrze Pazyko z kl. II Szkoły
Podstawowej nr 2, Wiktorowi Poszelężnemu ucz. kl. II z Osowej Sieni i Wiktorii
Wudarczyk ucz. klasy II z Konradowa.
Nasza biblioteka wzięła udział w projekcie organizowanym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej ph. „Czytam sobie w bibliotece”. W jego ramach,
na podstawie otrzymanych materiałów, przeprowadziliśmy dwa zajęcia dla
uczniów klasy 2f ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.
Pierwsze warsztaty odbyły się w piątek, 23 października 2015 r. Spotkanie nosiło
tytuł „Zabawa w maga” i nawiązywało do książki Wojciecha Widłaka pt. „Syrop
maga Abrakabry”. Rozpoczęliśmy oczywiście od historii o sułtanie Abdulli
i przebiegłym magu Abrakabrze. Uczniowie po kolei odczytywali fragmenty
opowieści, a potem streścili ją własnymi słowami. Wyjaśniliśmy sobie też
11
znaczenie trudniejszych słów, dobierając do nich odpowiednie ilustracje.
Następnie stworzyliśmy magiczny „literkowy syrop”, z którego powstało wiele
interesujących i trudno brzmiących zaklęć. Przy dźwiękach arabskiej muzyki,
w parach, uczniowie prezentowali swoje pomysły, wywołując przy tym co chwilę
wybuchy śmiechu. Na koniec podzieliliśmy się na grupy
z książki. Wrażeń przy tym było co nie miara: a to
i odgrywaliśmy scenki
sułtan zaplątał się we własne
szaty, a to magowi spadała czapka… . Wszyscy jednak poradzili sobie świetnie
i stworzyli krótkie przedstawienie, które zostało nagrodzone głośnymi brawami.
Drugie spotkanie ph. „Księżyc na tapetę” miało miejsce we wtorek,
27 października 2015 r. Tym razem uczniowie zamienili się w astronautów
i razem z załogą Apollo 11 odbyliśmy fascynującą wyprawę na księżyc. Najpierw
myśleliśmy, co w ogóle można na księżycu zobaczyć. Uczniowie prześcigali się
w pomysłach: wymienili m.in. kratery, skały i kamienie, ufoludki, statki i inne
pojazdy kosmiczne. Następnie wszyscy mieli okazję posłuchać
dźwięków
z kosmosu. Potem rozpoczęło się odliczanie i nasza rakieta wystartowała.
Uczniowie zostali podzieleni na grupy i dostali do przeczytania fragmenty książki
Ewy Nowak „Apollo 11” mówiące o tym, co astronauci musieli zrobić, gdy po raz
pierwszy stanęli na księżycu. Wszystkie te czynności następnie narysowaliśmy na
tablicy. Potem przyszła kolej na zobaczenie księżyca z bliska – prezentację zdjęć
z jego powierzchni. Wśród fotografii znalazł się też słynny odcisk buta astronauty.
Następnie uczniowie sami udali się na spacer po księżycu. Ich zadaniem było
stworzenie obrazów różnych powierzchni i faktur techniką frottage, które potem
naklejaliśmy na duży arkusz papieru
z konturem księżyca. Efektem końcowym
był księżycowy krajobraz. Na znak, że wyprawa się powiodła, zostawiliśmy obok
odciski naszych butów. Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów dostał
teczkę „Czytam sobie w bibliotece” wraz z dyplomem. Młodzi odkrywcy zostali
uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.
12
6 listopada odbyła się promocja książki „Kalendarium powstania powiatu
wschowskiego 2002”, którą opracował p. Zbigniew Semeniuk.
24 listopada 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie zamieniła się
w Szkołę Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Magiczny nastrój wprowadzały
zwisające z sufitu pajęczyny, szklana kula, w której można było ujrzeć przyszłość
czy też przerażające nietoperze, które przysiadły na kotarze. Wszystko to
za sprawą konkursu „W świecie czarodziejów i mugoli”, zorganizowanego
we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy e Wschowie w ramach
projektu „Książki naszych marzeń”. Do udziału w rywalizacji stanęły cztery
zespoły: dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni i po jednej
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 ze Wschowy. Każda
z nich za zadanie miała zaprezentować scenkę z wybranej książki J. K. Rowling
o przygodach Harrego Pottera. Poziom występów był bardzo wysoki.
Uczniowie przygotowali się starannie, wymyślili ciekawe rekwizyty i przebrania,
które urozmaiciły odgrywane scenki. Wybrane fragmenty książek podobały się
publiczności
– były momenty zabawne, wywołujące uśmiech na twarzach
widzów, ale też i zaskakujące, jak na przykład rzucanie zaklęcia w pociągu, gdzie
chyba wszyscy podskoczyli na krzesłach ze strachu. Na zakończenie, poza
konkursem, wystąpili także uczniowie klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej
nr 2. Jury miało twardy orzech do zgryzienia podczas podejmowania decyzji,
ostatecznie jednak pierwsze miejsce przyznano zespołowi nr 1 z Osowej Sieni w
składzie: Martyna Nowak, Maja Trzciołek, Marcelina Walczak, Dominika Pihil
i Aleksandra Kij. Drugie miejsce zdobyła drużyna nr 2 z tej samej szkoły: Roksana
Jeziorska, Julia Ścisłowska, Emilia Krzysiek, Adrian Kokociński i Arkadiusz
Pawłowski. Trzecie miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 2:
Wiktorii Gęsiorek, Anastazji Suchaneckiej, Kai Kłudkowskiej, Norbertowi Wronce
i Piotrowi Nowakowi. Komisja konkursowa postanowiła także wyróżnić za
13
występ jedną osobę z zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 – Michaelę Jarosz.
Nagrodzone osoby otrzymały książki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
W ten oto sposób magiczne popołudnie dobiegło końca, ale na pewno na długo
zostanie jeszcze w naszej pamięci.
W tym roku, po raz trzeci już, w czytelni naszej biblioteki stanęła ogromna
choinka,
od wejścia roztaczająca zapach lasu i mrugająca do czytelników
kolorowymi światełkami. 12 grudnia zaprosiliśmy dzieci i dorosłych na wielkie
strojenie naszego drzewka, połączone ze wspólnym kolędowaniem wraz
z uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie. Przy nastrojowych
dźwiękach znanych utworów bożonarodzeniowych wszyscy z zapałem zabrali się
do wykonywania papierowych ozdób. Już po chwili
dzieci z dumą wieszały na
choince samodzielnie zrobione aniołki, ptaszki, gwiazdy czy kolorowe bombki.
Każde z nich otrzymało też zaszczytny tytuł stroiciela choinki, potwierdzony
certyfikatem. W pewnym momencie z oddali dobiegł nas dźwięk dzwonka.
Okazało się, że to Święty Mikołaj! Nie tylko odwiedził naszą bibliotekę, ale jeszcze
obdarował najmłodszych cukierkami. Został z nami do końca imprezy, a potem
wyruszył w dalszą drogę, obiecując jednak, że za rok też będzie o nas pamiętać.
15 grudnia w bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na stroik
bożonarodzeniowy. Mogli wziąć w nim udział uczniowie klas V-VI szkół
podstawowych oraz gimnazjum. Otrzymaliśmy łącznie 26 prac - ze wschowskich
podstawówek, z Lginia, Konradowa, Przyczyny Górnej i Osowej Sieni oraz
z Gimnazjum nr 2 we Wschowie.
Uczniowie wykazali się talentem
i przygotowali wspaniałe ozdoby. Stroiki są kolorowe oraz bardzo pomysłowe.
Wybór, jak zawsze był bardzo trudny, ostatecznie więc postanowiliśmy nagrodzić
osiem osób. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli: Zuzanna Porańska z kl.
V Szkoły Podstawowej nr 1, Miłosz Apolinarski i Alicja Muzyka z kl. V Szkoły
14
Podstawowej w Konradowie, Patrycja Pacukiewicz z kl. V Szkoły Podstawowej
w Lginiu oraz Hanna Dobrzyńska i Franciszek Dobrzyński
Podstawowej w Przyczynie Górnej.
z kl. V Szkoły
W kategorii gimnazjum nagrodzono prace
Wiktorii Sidorowicz z kl. I oraz Dominiki Żaglewskiej z kl. III Gimnazjum nr 2.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkie
stroiki zaś zdobią naszą placówkę, bowiem można je oglądać na wystawie w holu
biblioteki.
17 grudnia
odbył się powiatowy konkurs recytatorski ph. „Zimowy
pejzaż”. Uczniowie gimnazjów mieli za zadanie przygotować recytację dowolnie
wybranego wiersza o podanej tematyce. I chociaż aura za oknem nie jest ani
trochę zimowa, to dzięki występom uczestników mogliśmy przenieść się w ten
zimowy magiczny czas, kiedy to puchowa kołdra okrywa ziemię, a nosy i policzki
czerwienieją od mrozu. Gimnazjaliści wybrali między innymi wiersze Leopolda
Staffa „Zima”, Jana Twardowskiego „Dawna wigilia”, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego
„Powrót”,
Emilii
Waśniowskiej
„Wieczór
wigilijny”
czy
Mieczysława Góry „Kiedy zima zaskakuje”. Najbardziej oczarował jury występ
Martyny Raczyckiej z kl. I Gimnazjum w Szlichtyngowej i to ona zdobyła
pierwsze miejsce. Drugie i trzecie miejsce wywalczyli uczniowie wschowskiego
Gimnazjum Językowego – Jakub Krawczak z kl. I oraz Noemi Kopaczyńska z kl. II.
Przyznano również wyróżnienie Martynie Kuppe z kl. III Gimnazjum nr 2 we
Wschowie. Osoby nagrodzone otrzymały książki, a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe dyplomy.
Odbyły się także zajęcia tematyczne dla przedszkolaków i uczniów:
Pocztówka dla autora, Bezpieczne wakacje, Dzień Dziecka w bibliotece,
Odjazdowe pojazdy i inne.
Tematyka i formy zajęć prowadzonych przez bibliotekę dla dzieci
i młodzieży są dostosowane do potrzeb uczestników. Zabawy dydaktyczne
15
i ruchowe, zajęcia plastyczne, inscenizowanie fragmentów książek to metody,
które aktywizują dzieci i rozwijają ich kreatywność. Podejmowane treści uczą
m.in. współdziałania w grupie, koleżeńskości i tolerancji.
W 2015 roku kontynuujemy
nauczanie seniorów korzystania
z komputera i Internetu. Są to cotygodniowe godzinne spotkania 2 grup (każda
6-8 osób), w trakcie których chętni uczą się podstaw obsługi komputera, poznają
programy komputerowe, a także tajniki korzystania z Internetu. Od września
spotkania organizowane są dwa razy w tygodniu gdyż osoby, które brały już
udział w szkoleniach wyraziły chęć dalszej nauki, natomiast od września zebrała
się nowa grupa chętnych do zaznajomienia się
z komputerem. Odbyły się
łącznie 44 spotkania, a prowadzi je pracownik biblioteki.
W 2015 roku odbyło się 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu dla Dorosłych
i 9 spotkań klubu dla dzieci.
W 2015 roku biblioteka realizowała projekty.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie otrzymała od Fundacji
Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona dofinansowanie w kwocie 1200
zł na realizację projektu pt. Misia Tulisia i jej przyjaciele – kolorowy świat teatru.
Projekt ten był adresowany do dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka we Wschowie i trwał od października do grudnia 2015 roku.
W ramach tego wydarzenia dzieci uczestniczyły
w czterech spotkaniach
z teatrem.
Pierwsze odbyło się w bibliotece dnia 15 października. Nasi goście obejrzeli
spektakl pt. „Moc dobrego wychowania” w wykonaniu aktorów teatru „Maska”
z Krakowa. Dzięki przedstawieniu dzieci mogły utrwalić sobie zasady dobrego
wychowania, słowa ,,proszę’’, ,,dziękuję’’, ,,przepraszam’’ i otrzymać zachętę do
bycia dobrym i miłym dla innych. 5 listopada zawitały do nas dzieci z klas I-III na
zajęcia pt. ,,W świecie kotków i myszek’’. Oprócz teatrzyku kamishibai Kotka
16
Milusia
było też dużo zabawy. Kolejne, trzecie
spotkanie odbyło się
19 listopada. Tym razem uczniowie mieli okazję zobaczyć przedstawienie
,,Troskliwe Misie’’ zaprezentowane przez teatr ,,Fantazja’’ z Krakowa. Ostanie
teatralne wydarzenie miało miejsce 11 grudnia. W tym dniu teatr ,,Duet’’
z Krakowa wystawił dla nas przedstawienie pt. ,,Regsio’’, o wesołych przygodach
sympatycznego pieska.
Wszystkie spotkania teatralne promowały i wpajały ważne, ponadczasowe
wartości oraz dostarczyły dzieciom dużo uśmiechu, radości oraz zadowolenia.
Natomiast w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja
dla Demokracji otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 750 zł na realizację
projektu pt. Kolory i smaki egzotycznego Tadżykistanu. Zadanie miało na celu
promowanie wiedzy o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej,
a także współpracy międzynarodowej w Polsce. Nasza biblioteka wybrała do
promocji Tadżykistan, w związku z tym upowszechnialiśmy wsród mieszkańców
Wschowy i powiatu wschowskiego wiedzę o jego geografii, kulturze, ludności
i gospodarce. Realizowaliśmy ten cel poprzez zorganizowanie kilku wydarzeń,
które trwały od września do grudnia 2015 roku.
Realizację naszego projektu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia konkursu
literacko-plastycznego pt. Malujemy rubajjaty, skierowanego do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wschowskiego. Konkurs trwał od
23 września do 23 października. Jego celami były : promocja i popularyzacja
poetów tadżyckich - Omara Chajjama i Rudakiego, rozwijanie zainteresowań
literaturą tadżycką i Tadżykistanem, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie
wyobraźni i kreatywności, a także rozwój zdolności plastycznych. Zadaniem
uczestników konkursu było zilustrowanie jednego utworu literackiego
17
wybranego poety tadżyckiego,
za pomocą dowolnej techniki plastycznej.
Do naszej biblioteki wpłynęły 54 prace. W konkursie tym I miejsce zdobyła Nikol
Bielak z I Zespołu Szkół we Wschowie, II miejsce ex aequo zdobyły Nicola
Włodarczak i Alicja Hajduk z Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie, natomiast
na III miejscu znalazła się Julia Kamyszek z Gimnazjum Językowego we
Wschowie. W nagrodę laureatki konkursu otrzymały talony o wartości od 60
do 100 zł do realizacji w sklepie komputerowym.
Natomiast dnia 20 listopada 2015 roku odbyło się w naszej siedzibie spotkanie
edukacyjno-kulinarne pt. Smakowita podróż do Tadżykistanu dla mieszkańców
Wschowy i okolic. Zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć prezentację
multimedialną o Tadżykistanie, wziąć udział w konkursie krzyżówkowym oraz
spróbować przysmaków charakterystycznych dla kuchni tadżyckiej. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się, że jest to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie
oraz poznali wielobarwną kulturę mieszkańców tego kraju – zawsze
uśmiechniętych i bardzo gościnnych. Zainteresowanie wzbudziły: ludowe
nakrycie głowy Tadżyków zwane tiubietiejką, okrągły chleb ze wzorem o nazwie
lepioszka, czy też tandyr, czyli gliniany piec chlebowy. W konkursie
krzyżówkowym o republice Tadżykistanu najwięcej szczęścia miała Agata
Kryściak, która otrzymała w nagrodę talon w wysokości 50 zł do realizacji
w sklepie komputerowym. Po konkursie nastapiła degustacja szaszłyków lulakebab oraz napoju jogurtowego ayran, natomiast na pamiatkę goście otrzymali
zestaw przepisów na kilka potraw tadżyckich do wypróbowania w domu.
Zadanie
zakończyły
dwa
grudniowe
spotkania
dla
przedszkolaków
z Samorządowego Przedszkola nr 3 oraz z Samorządowego Przedszkola nr 5. Na
początku dzieci bawiły się wesoło przy muzyce, jadąc pociągiem na wycieczkę do
dalekiego Tadżykistanu. Nauczyły się również śpiewać piosenkę ,,Rożne dzieci są
na
świecie’’.
Następnie
przedszkolaki
wykonały
kolorowe
maski
18
w charakterystycznych czapeczkach ludowych, a na koniec obejrzały baśń
tadżycką pt. ,,Chciwy sędzia’’, w formie teatrzyku kamishibai.
Naszemu projektowi towarzyszyła wystawa literatury o Tadżykistanie,
ekspozycja ceramiki tadżyckiej oraz prezentacja strojów tadżyckich.
Projekt dostarczył nam wszystkich nowych wrażeń i wzbogacił naszą wiedzę
o tym
mniej znanym, ale ciekawym i egzotycznym kraju. Kolory i smaki
egzotycznego
Tadżykistanu
pozostaną
na
długo
w naszych
miłych
wspomnieniach.
Ponadto w 2015 roku biblioteka pozyskała dodatkowe środki na prowadzenie
działalności:
- z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
przyznano nam dofinansowanie w wysokości 15 701 zł.
- Dyskusyjne Kluby Książki,
Źródło finansowania: Instytut Książki Kraków/WiMBP Zielona Góra
Kwota: 360,00 zł
- „Noc w bibliotece”
Źródło finansowania: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Kwota: 1000,00 zł
- Konkurs fotograficzny – nagrody
Źródło finansowania: Firma Marmorin Sp. z o.o Wschowa
Kwota: 400,00 zł
Ponadto od sponsorów otrzymaliśmy słodycze, napoje, prażynki (chrupki) na
organizację zajęć podczas ferii zimowych i II Owocowego Pikniku. Są to Apteka
pod Wagą, Intermarche, Spółdzielnia Jedność we Wschowie.
Nasza placówka udostępniła swoje pomieszczenia do realizacji przedsięwzięć
skierowanych do mieszkańców:
19
- Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” na
organizację wystawy i kiermaszu,
- Stowarzyszeniu „Huta Pieniacka” – organizacja spotkania „Zlot Motocyklowy
Huta Pieniacka”.
Łącznie w 2015 roku zorganizowaliśmy 220 zajęć - literackich, edukacyjnych,
wystaw, lekcji bibliotecznych w których wzięło udział 3751 osób.
Dane statystyczne obrazujące podstawową działalność placówki w 2015 r.
* użytkownicy zarejestrowani -
4570 osoby
w tym wg wieku:
- do lat 5
-
205
- 6-12 lat
-
743
- 13-15 lat
-
472
- 16-19 lat
-
582
- 20-24 lata
-
434
- 25-44 lata
-
1 055
- 45-60 lat
-
580
- powyżej 60 lat
-
499
- uczniowie
-
1 699
- studenci
-
321
- pracownicy umysłowi -
762
- robotnicy
-
279
- rolnicy
-
24
- inni zatrudnieni
-
112
- pozostali
-
1 373
-
59617 egz.
w tym wg zajęcia:
Wielkość księgozbioru
- książki
20
- materiały audiowizualne
-
1061 egz.
- zbiory elektroniczne
-
21 egz.
- liczba bieżących czasopism
-
28 tytułów
Wypożyczenia księgozbioru
* książki
-
64 906 egz.
* czasopisma
-
684 egz.
* zbiory audiowizualne i elektroniczne
-
1 539 egz.
* książki
-
3 385 egz.
* czasopisma
-
3 719egz.
* zbiory audiowizualne i elektroniczne
-
1 605 egz.
Liczba odwiedzin w bibliotece
-
42 150 osób
Udostępnienia księgozbioru na miejscu
W 2015 na materiały biblioteczne wydano:
- zakup książek 49 094 zł, z czego:
- 33 393 zł z budżetu Biblioteki (zakupiono 1746 egz.)
- 15 701 zł z dotacji Biblioteki Narodowej (zakupiono 1023 egz.)
(łącznie zakupiono 2769 egzemplarzy)
- prenumerata czasopism – 6 106 zł - 28 tytułów
- zakup zbiorów audiowizualnych i elektronicznych – 4 014 zł - 174 egz.
W formie darów (od instytucji, czytelników) otrzymano książek 231 książek.
Bardzo dużym powodzeniem wśród odwiedzających naszą bibliotekę
cieszyła się podłoga interaktywna – dzieci, stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu – dzieci, młodzież, dorosłe osoby niepracujące, grupa
osób starszych, fontanna z dotykowymi grami m.in. warcaby – młodzież, dorośli,
turyści, tablica interaktywna – dzieci, turyści. Odwiedzający wykorzystuję
możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego i co raz częściej
przychodzą ze swoimi laptopami.
21
Zainteresowaniem cieszy się też e-galeria, w których prezentujemy ofertę
biblioteki, co działo się w bibliotece, film o bibliotece, materiały edukacyjne,
nowości książkowe itd.
W 2015 r. za wkład w rozwój bibliotek w regionie lubuskim odznaką
przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony dla kultury polskiej” zostały
odznaczone – Dorota Szczerbowicz i Elżbieta Miśkiewicz. Natomiast Dyplom
Ministra Kultury otrzymały Irena Cyrulewska i Danuta Ratuszniak.
O swoich działaniach biblioteka zamieszcza informacje na swojej stronie
internetowej www.biblioteka.wschowa.com.pl i facebooku
www.facebook.com/bibliotekawschowa.
Wschowa 12.05.2016 r.
Informację przygotowała Ilona Ratajczak

Podobne dokumenty