pobierz PDF - Anticorr Gdańsk

Komentarze

Transkrypt

pobierz PDF - Anticorr Gdańsk
Zlecenie wykonania usługi serwisowej
Formularz obowiązuje od 4 listopada 2016
Dane Klienta:
Adres wysyłki urządzenia:
Dane do faktury:
Proszę o przeprowadzenie czynności:
 Kalibracja
 Diagnoza i naprawa usterki
Urządzenie:…………………………………….
Nr seryjny……………………………………….
Wyposażenie dodatkowe:
 etui
 walizka
 folie kalibracyjne
 płytki wzorcowe
 zasilacz
 oprogramowanie
 …………………
 ………………...
Opis usterki wraz z zaobserwowanymi objawami:
Usterka występuje:
 Każdorazowo po włączeniu
 Po czasie …..min.
 Sporadycznie
Naprawy urządzenia:
 Zgoda na wysyłkę do producenta
 Brak zgody na wysyłkę do producenta
 Zgoda na naprawę
 Brak zgody na naprawę
Urządzenie po dokonanej naprawie proszę poddać WZORCOWANIU
(dodatkowo płatne):

 NIE
TAK
Urządzenie po dokonanej naprawie proszę PRZESŁAĆ PRZESYŁKĄ UBEZPIECZONĄ
(dodatkowo płatne):

TAK ( wartość urządzenia………………………)
 NIE
Data i podpis osoby upoważnionej………………………………………………




W przypadku rezygnacji z naprawy, koszt ekspertyzy urządzenia w siedzibie firmy Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. wynosi
100 zł netto (fakturowane tylko w przypadku rezygnacji z usług serwisu)
W przypadku rezygnacji z naprawy, koszt ekspertyzy urządzenia w siedzibie Producenta wynosi 150EUR netto (fakturowane
tylko w przypadku rezygnacji z usług serwisu).
Wysyłka urządzenia do Klienta, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.
Za uszkodzenia przesyłek wysłanych przesyłką zwykłą (nieubezpieczoną) Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności.
Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres [email protected]
Brak wypełnionego formularza w ciągu 14 dni, spowoduje odesłanie urządzenia do odbiorcy na jego koszt.