Program wydarzenia - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Komentarze

Transkrypt

Program wydarzenia - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
PROGRAM WYDARZEŃ:
8 maja 2015r. godz. 10:00 – 16:00
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBER EXPO, Gdańsk, ul Żaglowa 11, sala 1C
KONFERENCJA „NOWA PERSPEKTYWA CZY OSTATNIA SZANSA?
JAK REALIZOWAĆ PROJEKTY ROZWOJOWE W BUDŻECIE UE 2014-2020"
09:45-10:00 –
10:00-10:10 –
10:10-10:30 –
10:30-10:50 –
10:50-11:10 –
11:10-11:30 –
Rejestracja, kawa
Otwarcie konferencji - dr Dariusz Wieczorek, Fundacja Instytut Rozwoju Projektów
Rola samorządu gospodarczego w rozwoju metropolii
Michał Glaser, Dyrektor Biura, Gdański Obszar Metropolitalny
Kooperacja jako warunek skutecznej realizacji projektów w nowym okresie programowania
dr Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Perspektywy rozwoju systemów IT w gminach w świetle nowego okresu programowania
Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu, Madkom SA
Warunki skuteczności w realizacji projektu
Krzysztof Rudziński, Prezes Zarządu, Pomorska Kolej Metropolitalna SA
11:30-11:40 –
Przerwa kawowa
11:40-12:00 –
Zarządzanie projektami w działalności Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarządu, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
Dworzec w Sopocie – Partnerstwo Publiczno-Prywatne – perspektywa partnera publicznego
Joanna Wiśniewska, Project Manager, Urząd Miasta Sopotu
Dworzec w Sopocie – Partnerstwo Publiczno-Prywatne – perspektywa partnera prywatnego Adam Meszczyński, prokurent Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej SA
Władza wykonawcza gminy w obliczu projektów
Jacek Kobiela, Fundacja Instytut Rozwoju Projektów
12:00-12:20 –
12:20-12:40 –
12:40-13:00 –
13:00-13:30 –
Briefing prasowy / Lunch
GALA III EDYCJI KONKURSU „GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM”
13:30-13:45 –
13:45-14:00 –
14:00-14:15 –
14:15-15:30 –
Otwarcie gali - Teresa Kamińska, Prezydent Rady, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wyzwania polskiej gospodarki
Janusz Lewandowski, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom – wyniki przeprowadzonych ankiet
Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wręczenie nagród „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”
Wystąpienia przedstawicieli Laureatów
Kategorie:
Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom
Aktywność na rzecz Przedsiębiorców
Najlepsza Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców
15:30-16:00 –
Symboliczna Lampka Szampana
PATRONI HONOROWI:
Janusz Lewandowski
Przewodniczący Rady
Gospodarczej przy Prezesie
Rady Ministrów
ORGANIZATORZY:
PARTNERZY:
PATRONI MEDIALNI:
PATRONI HONOROWI:
Janusz Lewandowski
Przewodniczący Rady
Gospodarczej przy Prezesie
Rady Ministrów
ORGANIZATORZY: