Termowizja C-AllView

Komentarze

Transkrypt

Termowizja C-AllView
Kamera C-Allview Thermal jest to połączenie
dwóch uzupełniających się kamer: kamery
termowizyjnej z 7-krotnym zoomem cyfrowym,
której zadaniem jest wykryć zagrożenie
w obszarze do 1000 m nawet przy skrajnych
warunkach atmosferycznych i oświetleniowych,
oraz kamery z torem optycznym wyposażonej
w 36-krotny zoom optyczny, służącej do
weryfikacji ewentualnego zagrożenia.
Zasada działania kamery termowizyjnej
Działanie kamery termowizyjnej opiera się na detekcji energii fal
elektromagnetycznych w zakresie 7-14 µm (daleka podczerwień).
Jest to poziom promieniowania emitowany przez każde ciało fizyczne w zakresie temperatur od ok. 0 do 600o C. Podstawowym elementem każdej kamery termowizyjnej jest detektor promieniowania
podczerwonego. Ten element odróżnia te kamery od „zwykłych”
kamer wideo. Otóż przetworniki CMOS czy CCD stosowane w kamerach wideo wykrywają fotony promieniowania widzialnego (lub
też bliskiej podczerwieni, pochodzącej z oświetlaczy IR), które po
odbiciu od obserwowanego przedmiotu docierają do detektora,
16 twierdza 5/2008
Kamera C-allview
Widzieć tam,
gdzie wzrok nie sięga
Robert Mędrzycki
CBC Poland
natomiast kamera termowizyjna jest wyposażona w detektor mikrobolometryczny, którego zadaniem jest wykrycie temperatury docierającego do kamery promieniowania cieplnego. Jest ono emitowane przez każde ciało fizyczne o temperaturze większej od 0O
K, czyli praktycznie wszystko, co znajduje się na Ziemi (człowiek:
ok. 300 O K). Jak wynika z doświadczenia Herschela, promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem „cieplejszym” niż promieniowanie widzialne (patrz rysunek na sąsiedniej stronie), czyli ma
większą energię i można je wykrywać z większych odległości niż
promieniowanie widzialne.
Ze względu na właściwości transmisyjne fal elektromagnetycznych, w kamerach termowizyjnych zwykle znajdują zastosowanie
Detektor promieniowania podczerwonego.
Widmo promieniowania elektromagnetycznego.
dowolnie regulować przedziały temperatur
odwzorowywanych przez poszczególne barwy. Jest również możliwość pomiaru temperatury w danym obszarze. Oprócz tego,
dzięki zastosowaniu dwóch torów wizyjnych
mamy możliwość jednoczesnej obserwacji
obrazu z kamery termowizyjnej i kamery z torem optycznym. C-Allview oferuje możliwość
dowolnego przełączania pomiędzy obserwowanymi kanałami wizyjnymi oraz wyborem
kamery (głównej), która ma być sterowana
przez operatora.
Oprócz opisanych już cech, kamera ta
jest wyposażona w wandaloodporną obudowę wykonaną z silnie anodowanego,
Temperatura promieniowania elektromagnetycznego. Temperatura promieniowania
podczerwonego jest wyższa od temperatury promieniowania widzialnego.
obiektywy germanowe. Dzieje się tak, ponieważ german bardzo dobrze transmituje promieniowanie cieplne, zarazem filtrując zakres
widzialny promieniowania. Kamery termowizyjne oferowane przez
CBC możemy sklasyfikować pod względem zastosowanych obiektywów. Znajdują się tam trzy rodzaje kamery C-Allview Thermal:
• o poziomym kącie widzenia 12o – zasięg ok. 1000 m (ogniskowa 75 mm)
• o poziomym kącie widzenia 25o – zasięg ok. 300 m
• o poziomym kącie widzenia 50o – zasięg ok. 100 m
Parametry kamery z torem optycznym pozostają niezmienne
w wyżej wymienionych modelach kamery C-Allview Thermal.
C-Allview Thermal
Każda kamera ma rozbudowane, niemniej intuicyjne menu.
Wykorzystując zaimplementowane funkcje można m.in. włączyć/
wyłączyć koloryzację obrazu termicznego. Co więcej, można
R
E
Promieniowanie cieplne jest emitowane przez każde ciało fizyczne o
temperaturze większej od 0° K.
K
L
A
M
A
twierdza 5/2008
17
Kamera standardowa
Kamera termowizyjna
Porównanie kamery termowizyjnej i kamery standardowej przy obserwacji
w ograniczonej widoczności spowodowanej przez trudne warunki
atmosferyczne.
Kamera standardowa
Temperatura promieniowania cieplnego człowieka wynosi ok. 300° K.
proszkowanego aluminium w celu uodpornienia na zadrapania,
utlenianie oraz kontakt z rozpuszczalnikami. Użycie tych materiałów sprawia, iż kamera jest przystosowana do pracy w nieprzyjaznym środowisku. Wymienna frontowa szyba jest wykonana
z hartowanego szkła i ma fabrycznie zainstalowaną wycieraczkę,
która usuwa zanieczyszczenia oraz zgromadzoną wodę. Szyba jest
odporna zarówno na fizyczny atak rzuconym przedmiotem, jak również na atak militarny.
Bardzo istotną zaletą kamery jest moduł PTZ. Można nią precyzyjnie sterować nawet przy maksymalnym zoomie. Ma również
możliwość pochylenia głowicy, co całkowicie niweluje strefę
martwą obserwacji przy montażu np. na słupie.
Zastosowanie
Opisane cechy powodują, że kamera ma
bardzo szerokie zastosowanie nie tylko w systemach bezpieczeństwa, jednak ze względu
na wandaloodporną budowę, kamera
C-Allview jest przeznaczona
głównie do instalacji w systemach ochrony życia i mienia. Można ją stosować
do monitoringu rozległych
terenów, obszarów o słabej
widoczności lub o całkowitym jej braku dla tradycyjnych kamer, w terenach
zalesionych, w transporcie,
w przemyśle itd. Istnieje
również możliwość sprzężenia kamery C-Allview
Rys. 9. Kamera C-Allview
z systemem radarowym,
zintegrowana z systemem
tworząc inteligentny system
radarowym.
detekcji i śledzenia obiektu, działającym w każdych warunkach
atmosferycznych.
18 twierdza 5/2008
Kamera termowizyjna
Porównanie kamery termowizyjnej i kamery standardowej przy obserwacji
obszarów zadrzewionych.
Kamera standardowa
Kamera termowizyjna
Porównanie kamery termowizyjnej i kamery standardowej przy obserwacji
obszarów przy dużym oświetleniu.
Kamera standardowa
Kamera termowizyjna
Porównanie kamery termowizyjnej i kamery standardowej przy obserwacji
obszarów przy braku oświetlenia.
Kamera standardowa
Kamera termowizyjna
Porównanie kamery termowizyjnej i kamery standardowej w sytuacji
dużego zadymienia obserwowanego obszaru.

Podobne dokumenty