Deklaracja o znajomości regulaminu

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja o znajomości regulaminu
LUBARTOWSKA LIGA KOSZYKÓWKI – A L W E R N I A
Deklaracja Potwierdzająca Zapoznanie się z Regulaminem
LUBARTOWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI – ALWERNIA
Lubartów 2015/2016
Nazwa drużyny:
Oświadczamy, zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia regulaminu
LUBARTOWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI - ALWERNIA.
Oświadczamy także, że dane podane w Karcie Zgłoszeniowej są prawdziwe,
a zawodnicy nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach
LLK – ALWERNIA.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez
organizatora LLK - ALWERNIA do celów organizacyjnych imprezy.
…………………………………………………………………………………….
Data i podpis przedstawiciela drużyny (kapitan, trener)
www.alwernia.org.pl

Podobne dokumenty