the exaltation of the holy cross

Transkrypt

the exaltation of the holy cross
Święto Podwyższenia Krzyża
Exaltation of the Holy Cross
14 września / September, 2008
Pierwsze czytanie: Księga Liczb 21:4b-9
Drugie czytanie:
List do Filipian 2:6-11
Ewangelia:
Św. Jana 3:13-17
PSALM: Wszelkich dzieł Boga nie zapominajmy.
CZYTANIA
LITURGICZNE:
15-20 września 2008
- Pon.: 1 Kor 11:17-26,
33, Jn 19:25-27; Wt.: 1
Kor 12:12-14,27-31, Łk
7:11-17; Śr.: 1 Kor
12:31-13:13, Łk 7:3135; Czw.: 1 Kor 15:111, Łk 7:36-50; Pt.: 1
Kor 15:12-20, Łk 8:1-3;
Sob.: 1 Kor 15:3537,42-49, Łk 8:4-15.
SERDECZNIE WITAMY
Siostrę Leopoldę ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek,
która rozpoczyna posługę w naszej parafii. Siostra
będzie prowadziła katechizację i przygotowywała dzieci do
Pierwszej Komunii św.
Po każdej Mszy św. zapraszamy na kawę i pączka do sali
parafialnej. Będzie okazja, aby osobiście powitać Siostrę.
JUBILEUSZ ŚLUBÓW ZAKONNYCH SIOSTRY
LEOPOLDY – w tym roku Siostra obchodzi 50-lecie złożenia
ślubów zakonnych. Pragniemy dołączyć się do tej celebracji i
podziękować Siostrze za jej posługę w naszej parafii w latach
minionych i obecnie i życzyć obfitości Bożych łask na dalsze lata
służby Bogu. W niedzielę, 28 września zapraszamy do sali
parafialnej po Mszach św. na ciasto i kawę i na osobiste
spotkanie z Siostrą.
95-Lecie Towarzystwa Różańcowego
Jubileuszowa Msza św. będzie odprawiona w niedzielę, 5
października 2008 r. o godz. 11:00. Po Mszy św. odbędzie
się okolicznościowy bankiet w naszej sali parafialnej. Bilety
na bankiet w cenie $30 można nabyć dzisiaj w sali
parafialnej po Mszach św. lub w tygodniu w biurze
parafialnym. Panie pragnące wstąpić do Towarzystwa
Różańcowego i oddania się Matce Bożej w modlitwie
różańcowej prosimy o kontakt z prezeską panią Marią
Żmuda tel. 905-275-4826.
“NEEDS OF THE CANADIAN CHURCH” – w
niedzielę, 28 września podczas każdej Mszy św. będzie
zbierana druga kolekta na potrzeby Kościoła Katolickiego w
Kanadzie. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na
działalność katolickiej organizacji "Canadian Conference of
Catholic Bishops", zrzeszającej katolickich biskupów z całej
Kanady. Konferencja wspiera finansowo Misjonarzy
głoszących słowo Boże na całym świecie, jak również
pracujących na dalekiej północy Kanady. Ofiary są wliczane
do rozliczenia podatkowego. Kopertki są wyłożone w
przedsionku kościoła. Biskupi składają Bóg zapłać za
szczerość i ofiary.
INTENCJE MSZALNE NA 2009 ROK - będą
przyjmowane od wtorku, 16 września 2008 r.
PROGRAM REKOLEKCJI ODPUSTOWYCH
Nauki rekolekcyjne i kazanie odpustowe będzie głosił O.
Mieczysław Burdzy, OMI.
Piatek, 19 września, 2008
10:00 - okazja do spowiedzi św.
10:30 - Rożaniec
11:00 - Msza św. dla chorych i cierpiących z kazaniem
rekolekcyjnym i namaszczeniem chorych
18:00 - okazja do spowiedzi św.
18:30 – wystawienie Najśw. Sakramentu i nabożeństwo
do Św. Stanisława Kostki
19:00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Sobota, 20 września, 2008
10:00 - Rożaniec i okazja do Spowiedzi św.
10:30 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym w intencji
uczniów, katechetek, nauczycielek i rodzicow na
rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego
Adoracja Najświętszego Sakramentu przez członków
organizacji parafialnych i wszystkich parafian:
14:30 - Klub Seniora
- okazja do Spowiedzi św.
15:30 - Sodalicja Mariańska i Tow. Rożańcowe
16:30 - Komitet Parafialny i Tow. Imienia Jezus
17:00 - Nabożeństwo do Matki Bożej
17:30 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
ODPUST
PARAFIALNY - Niedziela, 21
września - Nawiedzając nasz kościół w ciągu dni rekolekcji
i odpustu można dostąpić odpustu zupełnego, wypełniając
zalecane warunki: przystapienie do Spowiedzi św., przyjęcie
Komunii św. oraz odmówienie: Ojcze nasz ..., Zdrowaś
Maryjo ... i Chwala Ojcu ... w intencjach wyznaczonych
przez Ojca św.
PROCESJA Z NASZEGO KOŚCIOŁA
W sobotę, 27 września o godz. 3:00 po południu z
naszego kościoła wyruszy procesja ze sztandarami, która
przejdzie ulicami centrum Toronto do Katedry Św. Michała,
65 Bond St. Następnie, o godz. 5:00 po południu będzie
odprawiona Jubileuszowa Msza św. z okazji 160-Lecia
istnienia Katedry w intencji wszystkich przybyłych
pielgrzymów. Mszy św. będzie przewodniczył Jego
Ekscelencja Arcybiskup Tomasz Collins. Po Mszy św.
będzie miał miejsce koncert i poczęstunek. Procesja jest
organizowana przez Grupę Młodzieżową z naszej parafii i
archidiecezjalne biuro do spraw młodzieży. Zachęcamy
młodzież i wszystkich parafian do udziału w procesji.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
SOBOTA / SATURDAY – 13 września / September:
17:30 – Za + Witolda Marut – Żona i dzieci
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
EXALTATION OF THE HOLY CROSS – 14 września / Sept.:
9:30 - Za członków Towarzystwa Imienia Jezus i członków
wszystkich organizacji parafialnych – Tow. Im. Jezus
11:00 - Za Parafian
12:30 - For ++ husband Feliks Biej & parents
– Wife, daughter and grandchildren
PONIEDZIAŁEK / MONDAY – 15 września / September:
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej / Our Lady of Sorrows
8:00 – Za Parafian
WTOREK / TUESDAY – 16 września / September:
Nie ma Mszy św. / No Mass today
ŚRODA / WEDNESDAY – 17 września / September::
10:00 - Za ++ męża Władysława Micek, rodziców z obojga
stron i zmarłych z rodziny – Maria z rodziną
CZWARTEK / THURSDAY – 18 września / September:
19:00 – Za wszystkich żyjących i zmarłych Rycerzy Kolumba
okręg im. Jana Pawła II - Nr 13811 – Rycerze Kolumba
PIĄTEK / FRIDAY – 19 września / September:
REKOLEKCJE ODPUSTOWE
11:00 – 1) Za ++ Marię i Bruno Ziółkowski i ich rodziców
– Anna Piotrowska
2) Za + zięcia Alana Humphries - Rodzina
19:00 – 1) Za ++ brata Mariana i zm. z rodziny Szczepanek
– Zofia i Edmund Szczepanek
2) W pewnej intencji – Elżbieta Plater
SOBOTA / SATURDAY – 20 września / September:
Andrew Kim Taegon & Paul Chong Hasang & companions, martyrs
REKOLEKCJE ODPUSTOWE
10:30 - O błog. Boże dla uczniów, katechetek i nauczycieli w
nowym roku katechetyczno–szkolnym
13:00 – Ślub: Agnieszka Gierek & Maciej Szypulski
17:30 –1) Za + Apolonię Monik – Waclaw Monik, córki i rodzina
2) Za + Marię Satkiewicz – Dzieci i wnuk
25 NIEDZIELA ZWYKŁA / 25TH SUNDAY IN ORDINARY
TIME – 21 września / September: St. Stanislaus Kostka
ODPUST PARAFIALNY / CHURCH NAME’S FEASTDAY
9:30 - Za ++ Stanisławę i Eugeniusza Chomickich oraz Olgę,
Łukasza, Jana, Leona i Włodzimierza Gromotowicz - Chomiccy
11:00 - Za Parafian
12:30 - For + Bronisław Zimnicki - Sister
Zapowiedzi Przedślubne / Marriage Banns:
Agnieszka GIEREK & Maciej SZYPULSKI
THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS
st
September 14, 2008
1 Reading: Numbers 21:4b-9; 2nd Reading: Letter to Philippians
2:6-11; Gospel: John 3:13-17.
Psalm: Do not forget the works of the Lord.
We Welcome Sister Leopolda, Felician Sister
With a great joy we welcome Sr. Leopolda into our Parish
community. She will be teaching religion classes and preparing
children for the First Holy Communion. We wish her manifold
blessings from God.
THANK YOU for all donations given last Sunday. The 2nd collection
taken up to cover the costs of the new rectory roof amounted to
$1,745.00.
95TH ANNIVERSARY OF THE ROSARY SOCIETY – Jubilee
Mass will be celebrated on Sunday, October 5th 2008 at 11:00 a.m.
Followed by Banquet at 12:30 p.m. in our parish hall. Tickets are $30
and can be purchased in the parish hall after the Masses or during
the week in the parish office. The Rosary Society invites you.
MASS INTENTIONS FOR THE YEAR 2009 - will be accepted
from September 16th, 2008. Registered families can request 3
Masses to be celebrated in the year 2009.
LECTIO DIVINA with Archbishop Collins -Sept. 21st at St. Michael’s
Cathedral. Prayer at 7 p.m., followed by Lectio Divina 7:30 -8:15 p.m.
NEEDS OF THE CANADIAN CHURCH COLLECTION will be
taken up on Sunday, September 28th, 2008 during each Mass. The
money raised will help finance the activities of the Canadian
Conference of Catholic Bishops (CCCB). The Canadian bishops
thank you in advance for your generous contribution. Envelopes
are laid out at the foyer of the church.
ST. MICHAEL’S CATHEDRAL
160 YEARS OF FAITH – our
Youth Group and the Office of
Catholic Youth invite you to a big
celebration for the Feat of St.
Michael on Saturday, September
27th, 2008. It will also mark the
160th anniversary of St. Michael’s
Cathedral. We will walk in a
procession from our church starting
at 3:00 p.m., down Queen St. West to
St. Michael’s Cathedral. The Jubilee Mass will be celebrated at the
Cathedral at 5:00 p.m. by Archbishop Thomas Collins. Live music and
free food outdoors afterwards. All parishioners are invited to take
part in the procession and Mass.
ANNUAL THANKSGIVING FOOD DRIVE - the Good Shepherd
Centre invites you to participate in their annual thanksgiving food
drive by donating non-perishable food items. A list of urgently needed
items is posted on the bulletin board. The food items can be dropped
into the collection baskets available at the foyer of the church.
CZASOPISMA KATOLICKIE: „Niedziela”- $3.50,
„Misyjne Drogi”-$3.50, „Różaniec” - $4.00 do nabycia w
kruchcie kościoła.
PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH
interested are asked to call Campaign Life Coalition - 416204-9749.
29TH ANNUAL CARDINAL DINNER – with Archbishop
Thomas Collins will be held on October 30th, 2008 at the
Metro Toronto Convention Centre. Tickets: $175 per person.
416-934-3400 ext. 551.
ZEBRANIA:
Towarzystwo Imienia
Jezus–dzisiaj,14 września po Mszy św. o godz. 9:30 rano;
Chór Św. Cecylii „Echo” – pon., 15 września o godz.
19:30. Chórzyści gorąco zapraszają w swoje szeregi
młodzież w wieku od 18 lat oraz innych miłośników śpiewu.;
Klub Seniora – środa, 17 września. Msza św. o godz.
10:00, następnie spotkanie w sali. Rycerze Kolumba –
czwartek, 18 września o godz. 19:00 Msza św. w intencji
członków, nastepnie będzie zebranie. Trzeci Zakon niedziela, 21 września po Mszy św. o godz. 9:30 rano.
ELECTRONIC NEWS FROM TORONTO CATHOLIC DISTRICT
SCHOOL BOARD - in an effort to enhance ongoing
communication with Catholic school supporters and
members of its school communities, the TCDSB is
launching E-NEWS@TCDSB. This electronic news service will
provide regular email notifications of the latest-news and
special bulletins from, and about, Toronto Catholic schools.
To receive the latest news please visit: www.tcdsb.org
and click on the E-NEWS logo on the homepage to activate
their subscription.
COROCZNA
ZBIÓRKA
dla “Good Shepherd
Centre”.
Produkty
można składać do
koszy ustawionych w
kruchcie kościoła.
BÓG ZAPŁAĆ: za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na
pokrycie kosztów wymiany dachu nad plebanią. Zbiórka
wyniosła $1,745.00.
PIELGRZYMKA „Szlakami Różańca Św. w Auriesville
N.Y.” od 4 do 5 października 2008 r. Koszt $205 od osoby,
wliczone: przejazd, nocleg, 2 obiado-kolacje, śniadanie i
wstęp do muzeum Kodaka. W programie: droga krzyżowa
zwiedzanie 41 kapliczek oraz muzeum i domu George
Eastman, założyciela firmy Kodak. Info. i zapisy: pani Halina
Drożdżal: 416-762-6393. Koło Pań „Nadzieja” przy SPK
Koło 20 serdecznie zaprasza.
KALENDARZ NA 2009 ROK - 15-LECIE KSM - $5.00
do nabycia w sali parafialnej po Mszach św. lub w biurze.
19TY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ – 15-16 listopada, 2008 w Centrum Jana
Pawła II w Mississauga, przy 4300 Cawthra Rd.
Organizatorzy przyjmują piosenki do konkursu festiwalu.
Osoby pragnące wziąć udział w konkursie są zachęcane do
pisania własnych tekstów i komponowania muzyki. Niech
inspiracją będą Dzieje Apostolskie. Hasło festiwalu: "Gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami" Dz 1,8. Zgłoszenia - do 30
września na adres: KSM – 183 Roncesvalles Ave., Toronto,
ON M6R 2L5. Info. tel. 416-588-0555
lub
www.ksmradio.com
ZONE CAPTAINS & PARISH LIAISONS NEEDED – LifeChain,
a peaceful and prayerful public witness by pro-life people
nation wide, is seeking a zone captain or liaison. They will
stand with others for an hour and hold a sign with a prolife message. The next peaceful manifestation will be held
on Sunday, October 5th, 2008 – 2:00 to 3:00 p.m. All
THEOLOGY OF THE BODY FOR TEENS – Sept. 25th to
Dec. 11, 2008 from 7:00 – 9:00 p.m. at Holy Redeemer
Parish Hall, 796 Eyer Dr. Pickering. this program takes
the two hottest topics on the planet - God and sex - and
"marries" them through Pope John Paul ll's compelling
vision for love and life. During the 12 weekly sessions the
Theology of
the Body for
Teens you
will discover
the beauty
and purpose
of
your
sexuality and
why it is
such a major
part of our
ability
to
love. You'll
learn that
the Church
actually
teaches and
believes that
human sexuality is really important, and good and
beautiful. Registration $10 per person. Info.: Jan 905420-8696, e-mail:[email protected].