tutaj - ewit.pl

Komentarze

Transkrypt

tutaj - ewit.pl
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
UL. RYDLA 50
30-087 KRAKÓW
HOTEL CZARNY POTOK****
ul. Czarny Potok 65, KRYNICA-ZDRÓJ
26-28 marca 2014
KONFERENCJA
NORMY, SPECYFIKACJE,
DOKUMENTY
TECHNICZNE
POWIĄZANE
Z DYREKTYWĄ
DŹWIGOWĄ 95/16/WE
ZAPRASZAMY
PRZEDSTAWICIELI FIRM BRANŻY
DŹWIGOWEJ
KONFERENCJA
NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE
POWIĄZANE Z DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 95/16/WE
ZAPROSZENIE
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
Prezentacja norm, projektów, dokumentów technicznych opublikowanych i opiniowanych

przez „KT 131 Dźwigi i chodniki ruchome” w roku 2013

Problemy ze spełnieniem wymagań norm zharmonizowanych

Interpretacje norm serii 81.1, 2 oraz EN 115

Bezpieczna eksploatacja schodów i chodników ruchomych

Bezpieczeństwo dźwigów eksploatowanych w Polsce oraz w UE

Ocena ryzyka dla dźwigów
TERMIN ORAZ CZAS TRWANIA KONFERENCJI


Konferencja 3 dniowa, 26-28 marca 2014 r., 13 godz. szkoleniowych (po 45 min każda)

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
MIEJSCE I CENA UCZESTNICTWA

Hotel CZARNY POTOK ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój

Cena udziału w konferencji wynosi:
1450 zł + 23 % VAT od pierwszego uczestnika;
1350 zł + 23 % VAT od każdego kolejnego uczestnika z tej samej firmy;
1250 zł + 23 % VAT dla osób, które uczestniczą w konferencji przynajmniej po raz ósmy.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, nocleg,

wyżywienie, bezpłatny parking na terenie hotelu, uroczystą kolację

Cena nie obejmuje korzystania z mini-barów w pokojach

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub jednoosobowych
- doba hotelowa do godz. 12:00
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17 marca 2014 r.

Tel. 12/66-22-817; kom. 662-179-100; fax. 12/66-22-816; e-mail: [email protected]

Informacja o konferencji znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie
ul. Rydla 50, 30-087 Kraków
KONFERENCJA
NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE
POWIĄZANE Z DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 95/16/WE
HARMONOGRAM - DZIEŃ 1 i 2
Dzień 1
26 marca 2014 r.
15:00
Zakwaterowanie
19:00 - 22:00 Kolacja
Dzień 2
27 marca 2014 r.
07:00 - 09:30 Śniadanie
09:30 - 09:45 Otwarcie Konferencji
09:45 - 10:30 Normy, specyfikacje techniczne, projekty norm, interpretacje opracowane/opublikowane
przez CEN i opiniowane w KT 131 w 2013 r.
( Leszek Fidelus, UDT O/Kraków)
10:30 - 11:00 Ocena ryzyka dla dźwigów
(Jarosław Kubacki, CLDT Poznań)
11:00 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 12:15 Problemy ze spełnieniem wymagań norm zharmonizowanych
(Rafał Firganek, UDT O/Kraków)
12:15 - 12:45 Wymagania wytwórców dotyczące eksploatacji chwytaczy.
(Robert Fabiański, UDT Warszawa)
12:45 - 13:15 Zagrożenia związane z dojściem do obszaru pracy dla konserwatora
(Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów)
13:15 - 13:45 Przerwa kawowa
13:45 - 14:15 Interpretacje do serii norm 81.1, 2 – Dźwigi
(Mateusz Chowaniec, Bogusław Łabędź, UDT O/Tarnów)
14:15 - 14:45 Energooszczędność dźwigów
(Tomasz Krakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
14:45 - 15:45 Obiad
19:00 Uroczysta kolacja
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie
ul. Rydla 50, 30-087 Kraków
KONFERENCJA
NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE
POWIĄZANE Z DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 95/16/WE
HARMONOGRAM - DZIEŃ 3
Dzień 3
28 marca 2014 r.
07:00 - 09:30 Śniadanie
09:30 - 10:10 Bezpieczeństwo, statystyka wypadków a odpowiedzialność za wypadki na dźwigach
oraz schodach i chodnikach ruchomych w prawodawstwie UE i krajowym
(Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów)
10:10 - 10:40 Bezpieczeństwo dźwigów eksploatowanych w Polsce
(Robert Chudzik, UDT Warszawa)
10:40 - 11:00 Interpretacje do serii norm EN 115. Fpr CEN/TS 115-4:2014 Schody, chodniki ruchome
(Mateusz Chowaniec, Bogusław Łabędź, UDT O/Tarnów)
11:00 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 12:30 SNEE i SNEL – poprawa bezpieczeństwa schodów ruchomych i dźwigów osobowych
(Ryszard Dziubiński, OTIS Sp. z o.o.)
12:30 - 13:10 Azymut bezpieczeństwo – bezkompromisowo
(Paweł Tański, Schindler Sp. z o.o )
13:10 - 14:00 Bezpieczeństwo końcowego użytkownika schodów ruchomych
(Tomasz Drążek, KONE Sp. z o.o. )
13:10 - 14:00 Dyskusja
14:45 - 15:00 Zakończenie Konferencji
15:00 Obiad
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji ze względu na możliwość
udziału poszczególnych wykładowców.
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie
ul. Rydla 50, 30-087 Kraków
KONFERENCJA
NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE
POWIĄZANE Z DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 95/16/WE
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DANE FIRMY
NAZWA
ADRES
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż powyżej)
TELEFON
FAX
E-MAIL
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji o szkoleniach wysyłanych przez Urząd Dozoru
Technicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34 w myśl przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektronic zną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.02.144.1204 z późn.
zm.).
NIP
TAK
NIE
DATA/ PODPIS
ZGŁASZAMY UDZIAŁ W KONFERENCJI NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
ADRES E-MAIL
OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI:
1450 zł + 23 % VAT od pierwszego uczestnika;
1350 zł + 23 % VAT od każdego kolejnego uczestnika z tej samej firmy;
1250 zł. +23 % VAT dla osób, które uczestniczą w konferencji przynajmniej po raz ósmy.
Upoważniamy Urząd Dozoru Technicznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie, pr zy ul. Szczęśliwickiej 34, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych z organizacją
szkolenia i wystawienia zaświadczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia.
DATA
DYREKTOR/ PREZES
INFORMACJE DODATKOWE
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17.03.2014 r. na adres e-mail: [email protected]; tel.: 12/66-22-817 Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie potwierdzi termin konferencji do dnia 19.03.2014 r. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy przelać opłatę za konferencję (podając
tytuł wpłaty: Konf_DD_NZh_14_Krak) na konto:
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 91 1130 1017 0020 1214 7720 0005
W przypadku odwołania konferencji UDT zwróci przelaną kwotę. W przypadku odwołania uczestnictwa w konferencji nie później niż
na 10 dni przed terminem konferencji zapewniamy zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.
UWAGA: Przy wypełnianiu zgłoszenia, bardzo prosimy o podawanie pełnych danych firmy potrzebnych do wystawienia faktury.