Biuro Wystaw Artystycznych

Komentarze

Transkrypt

Biuro Wystaw Artystycznych
Biuro Wystaw Artystycznych
„ SREBRNY CZWOROKĄT ” – Laureaci Międzynarodowego Konkursu Malarskiego
Termin : od 5.07 – 27.07.2012r.
Obecna edycja decyzją kuratora konkursu pozwoli na prezentowanie prac wykonanych na
papierze lub szeroko rozumianym podłożu papierowym,
przy pomocy dowolnej techniki malarskiej - wyłącznie na powierzchni 1 metra kwadratowego
(100 x 100 cm). Organizatorzy zaprosili do udziału wszystkich artystów, którzy zechcą się
odnaleźć na 1m2 papieru, będącego intrygującym wyzwaniem - polem czy obszarem zarówno
otwartego formalnie eksperymentu artystycznego jak i klasycznych form przekazu - obszarem
prawdziwie swobodnej kreacji.
Hasło towarzyszące tej edycji Triennale – „Pole i ulica” wskazuje na obszar, który stanowi
szczególne zainteresowanie organizatorów. Celem jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęte wieś i miasto oraz na człowieka w dynamicznej relacji do tych środowisk.
Na wystawie zobaczyć będzie można ponad 70 obrazów kilkudziesięciu autorów
z Rumunii, Węgier, Ukrainy, Słowacji i Polski.
„ PORTRET KROSNA III „ - poplenerowa wystawa malarstwa
Termin : od 3.08 – 24.08.2012r.
Artyści spotykają się, by tworzyć dzieła malarskie o sobie tylko znanej głębokiej wartości –
wspólne i rodzące się z jednego wydarzenia kulturalnego – pleneru
„ Portret Krosna „.. Wybrane miejsce, właściwy czas, pełnia lata, komfort bytowy wyzwalają
nowe jakości. Efektem są malarskie realizacje widoków miejskiego pejzażu w różnych
zmieniających się warunkach świetlnych, niekiedy deformacja, innym razem syntetyczne i
synkretyczne zespolenie a następnie rekonstrukcja
w warunkach pracowni. W plenerze można wypreparować przedmiot z otoczenia
a następnie ukształtować go od nowa talentem malarza. Intensywne, letnie słońce jest
spoiwem poetyckich obrazów, rodzących się w jego teatralnym żółto-pomarańczowym
sztafarzu.
Plener jest scenerią tworzenia obrazów na wzór stwarzania świata z niczego.
Czy można go – manipulując wiedzą i talentem poskładać jak ogromny poemat kolorów,
kształtów, planów?
Widzowie obejrzą w salach BWA blisko 40 obrazów 12 artystów biorących udział
w Plenerze.
„ František Turcsányi „ – wystawa malarstwa
Termin : od 24.08 – 21.09.2012r.
Autor na scenie artystycznej pojawił się w późnych latach 90-tych w wieku dojrzałym, po
dwuletnim pobycie w Libii, który to spowodował artystyczną metamorfozę z lekarza
weterynarii w artystę malarza. Z ewokacji afrykańskiego klimatu, z całym jego egzotycznym
pięknem, jasnością, kolorem i niezwykłą złożonością kultury, odpowiedział szeregiem
obrazów, które zajmują naszą uwagę jak mało które nawet uznanych malarzy.
Jak zauważyła dr Marta Hrebićkova, historyk sztuki: "Po powrocie do domu z Afryki,
nasycony tamtymi inicjatywami na kilka lat – w procesie twórczym stopniowo uwalniał
zapamiętane obrazy - są one wręcz gejzerami form i kolorów... tego uniknąć Frantiśek nie
jest w stanie. Wizualny napór kultury afrykańskiej i dogodne warunki sprawiły to, że
uzyskał jak najwięcej interesujących efektów dla własnej twórczości i dla publiczności. "
Główne wystawy indywidualne w prestiżowych galeriach na Słowacji:
2006 – Šarišská galéria Prešov;
2006 – Oravská galéria Dolný Kubín;
2006 – Turčianska galéria Martin;
2007 – Galéria Michalský dvor Bratislava;
2009 – Méliusz center Debrecen, Węgry
IV Międzynarodowy Plener Malarski „ PORTRET KROSNA „
Termin : od 12 do 25.08.2012r.
W dniach od 12 do 25 sierpnia br. odbędzie się kolejna edycja Pleneru „ PORTRET
KROSNA „. Zaprosiliśmy 14 artystów malarzy zagranicznych i krajowych. Spodziewamy się
,że kolekcja dzieł sztuki powiększy się o wyjątkowe obrazy, które obejrzeć będzie można za
rok na kolejnej wystawie poplenerowej.
Każdy plener jest ważnym wyzwaniem logistycznym dla kadry naszej Galerii. Wydaje się
nam, że radzimy sobie z nim bardzo dobrze – takie przynajmniej głosy pojawiają się od
uczestników pleneru – doświadczamy wielu słów uznania.
Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie oprócz stałych wydarzeń artystycznych czyli
prezentacji wystaw sztuki współczesnej na nadchodzące wakacje proponuje dzieciom i
młodzieży udział w młodzieżowym plenerze malarskim, którego celem będzie obserwacja
miasta i jego mieszkańców. Oczywiście nie da się w przeciągu kilku dni dokonać
wyjątkowych doświadczeń malarskich, ale spodziewamy się, że młodzi twórcy spędzą ten
czas pożytecznie.
Zaplanowane zostały dwie tury spotkań plenerowych :
I. w dniach 10, 11, 12 lipca br.,
II. w dniach 7, 8, 9 sierpnia br.
Każdy plener zakończy się roboczą wystawą poplenerową pokazaną w Galerii BWA.