Założenia Kumulacji Aktywności

Transkrypt

Założenia Kumulacji Aktywności
Warszawa, 16 września 2013 r.
INFORMACJA PRASOWA
RUSZA KUMULACJA AKTYWNOŚCI
16 września 2013 Fundacja LOTTO Milion Marzeń zainaugurowała swój nowy program
sportowy – „Kumulacja Aktywności”. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do większej
aktywności fizycznej. W tych dążeniach Fundacja będzie współpracowała z 50 wybitnymi
sportowcami, mistrzami świata i olimpijczykami. Przez 6 miesięcy, w 40 miastach na
terenie całej Polski, poprowadzą oni bezpłatne zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej. Bogaty
program spotkań obejmuje tak ciekawe sporty jak łucznictwo, rugby, snowboard, czy
akrobatyka. Na ich organizację Fundacja LOTTO Milion Marzeń przeznaczyła milion złotych.
Scenariusze zajęć z gimnazjalistami zostały opracowane przez samych mistrzów sportu i mają
charakter autorski. Ich poprowadzeniem zajmą się m.in. Renata Mauer-Różańska, Paweł
Nastula, Leszek Blanik oraz wielu innych olimpijczyków, mistrzów świata i krajowych
medalistów, wybranych w ramach ogłoszonego w sierpniu br. konkursu. To największe
i najważniejsze z dotychczas realizowanych przez Fundację przedsięwzięć. Do końca marca
2014 roku z programu skorzysta ponad 1000 gimnazjalistów na terenie całej Polski.
Punktem wyjścia dla programu były badania opinii publicznej z końca 2012 roku,
przeprowadzone przez CBOS1 dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń. Wynika z nich
jednoznacznie, że polscy gimnazjaliści są za mało aktywni fizycznie. Co trzeci uczeń (prawie
35%) ogranicza swój ruch tylko do lekcji WF, a zajęcia sportowe nie kojarzą mu się z
rozrywką, przyjemnością czy relaksem. Większość młodych ludzi wybiera niestety siedzący
tryb życia i sporą część swojego czasu spędza przed ekranem komputera lub telewizora.
Jednocześnie badania wskazały, że młodzi ludzie mogą ulec wpływom pozytywnych
wzorców, a największym autorytetem dla gimnazjalistów są właśnie sportowcy.
Zdecydowaliśmy się zaprosić do naszego programu najlepszych sportowców, bo wiemy, że
ludzie z tak wielkimi sukcesami najlepiej zainspirują innych do pracy nad sobą. Potwierdziły
to też nasze badania. Wiemy, że młodzież szuka autorytetów, a mistrzowie sportowi bez
wątpienia są wiarygodni, są dla niej wzorem i źródłem inspiracji – komentuje Bartosz
Mielecki, Prezes Fundacji LOTTO Milion Marzeń. Chcielibyśmy, aby aktywność fizyczna
kojarzyła się dzieciom i młodzieży z przyjemnością i relaksem, dzięki temu będą w lepszej
kondycji fizycznej i psychicznej, tak więc znacząco poprawi się ich jakość życia – kończy swoją
wypowiedź B. Mielecki.
1
Badanie postaw i opinii oraz motywacji młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do aktywności sportowej jako
formy spędzania czasu oraz sposobu kształtowania u niej prosportowych postaw, CBOS dla Fundacji LOTTO
Milion Marzeń, 2012
Program ma zasięg ogólnopolski. W okresie od października 2013 do marca 2014 roku każdy
z 50 wybranych mistrzów sportowych poprowadzi około 30 zajęć ogólnorozwojowych
w swojej społeczności lokalnej. Wezmą w nich udział zrekrutowane przez sportowców 20osobowe grupy gimnazjalistów. Zajęcia mają zachęcić młodzież do amatorskiego uprawiania
sportu i pokazać, że za aktywnością fizyczną kryje się świetna zabawa i dobre samopoczucie.
Program Kumulacja Aktywności jest wyjątkowy z dwóch powodów - odpowiada na dwojakie
potrzeby młodego człowieka: posiadania wzorca osobowego, mistrza, za którym można
podążyć oraz zachowania wystarczającej autonomii i wolności wyboru co do tego co
chciałoby się robić. Kumulują się tu zatem dwie sfery: pierwsza to wzorzec, dobry przykład
i druga wolny wybór podążania za nim. Jest to kumulacja celu i odpowiedź jak do niego
dążyć (wolny wybór) – twierdzi socjolog dr hab. Jacek Kurzępa.
Fundacja adresuje swój przekaz także do nauczycieli wychowania fizycznego, którym
udostępni stworzone przez mistrzów sportu autorskie scenariusze zajęć oraz wyda specjalnie
dla nich przygotowaną publikację.
Ten program ma szanse trwale zmienić postawy młodzieży wobec sportu, a co za tym idzie wpłynąć na kondycję naszego społeczeństwa – mówi Kajetan Broniewski, olimpijczyk,
wioślarz, który poprowadzi zajęcia w Warszawie. Super, że młodzi ludzie będą mieli szanse
spróbować nowych nieznanych im z praktyki sportów i potrenować pod okiem mistrzówdodaje K. Broniewski.
Fundacja pamięta bowiem też o nauczycielach wychowania fizycznego, którym udostępni
stworzone przez Mistrzów Sportu autorskie scenariusze zajęć oraz wyda specjalnie dla nich
przygotowaną publikację.
W ramach programu „Kumulacja Aktywności” Fundacja LOTTO Milion Marzeń uruchomi też
kampanię społeczną adresowaną do wszystkich Polaków. Jej start planowany jest na
kwiecień 2014 roku. Celem tych działań będzie pokazanie, jak w prosty i przyjemny sposób
można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, z rodziną czy znajomymi. Jednym
z elementów kampanii będzie 10 krótkich filmów inspirujących do ruchu w gronie
znajomych, rodziny, oraz podpowiadających ciekawe rozwiązania na lekcje WF-u.
Więcej informacji o programie na stronie www.kumulacjaaktywnosci.pl.
Szczegółowe informacje:
Jarosław Kril
tel.: 502 538 324
[email protected]
Ewa Gwiazda
tel. +48 (22) 618 66 77
[email protected]
ul. Targowa 25,
03-728 Warszawa

Podobne dokumenty