Erasmus+ spotkanie z zakwalifikowanymi PL

Transkrypt

Erasmus+ spotkanie z zakwalifikowanymi PL
PROGRAM ERASMUS+
Spotkanie dla studentów
zakwalifikowanych na wyjazdy typu SMS
w roku akademickim 2015/2016
HARMONOGRAM
21.04
15.05*./
30.11
3.05.– 30.06. /
31.10. – 28.11.
ORGANIZACJI
SMS
• Spotkanie informacyjne ze studentami Erasmusa
• Deadline składania dokumentów do uczelni
partnerskich
• Przygotowanie dokumentów wewnętrznych oraz
podpisanie umów
• Wyjazdy na semestr zimowy / letni
www.erasmusplus.wsiz.pl
2
SZACOWANY
CZAS POBYTU NA
UCZELNIACH PARTNERSKICH
PARTNERSKA
SEMESTR ZIMOWY
SEMESTR LETNI
ZIBAT, Campus
Roskilde
25.08.–23.01.*
26.01.-26.06.*
ESC Troyes
26.08.2015 –
31.01.2016
1.02.201630.06.2016
University of Lille IAE
08.09.-16.01.*
19.01-03.07.*
Universitat de Vic
1.09.201531.01.2016
1.02.201630.06.2016
Universidad
European de Madrid
15.09-21.12*
07.01-28.06.*
Dania
Francja
Hiszpania
SZACOWANE DATY POBYTU
UCZELNIA
KRAJ
* - szacowane daty pobytu
www.erasmusplus.wsiz.pl
3
SZACOWANY
CZAS POBYTU NA
UCZELNIACH PARTNERSKICH
KRAJ
Niemcy
Portugalia
SZACOWANE DATY POBYTU
UCZELNIA
PARTNERSKA
SEMESTR ZIMOWY
SEMESTR LETNI
University of Applied
Sciences in Bielefeld
07.09.201507.02.2016
07.03.201615.07.2016
International
University of Applied
Sciences in Bad
Honnef
1.09.201527.02.2016
1.03.201631.07.2016
University of Kassel
1.10.201531.03.2016
1.04.201630.09.2016
European Business
School
15.08.201518.12.2015
2.01.201631.05.2016
Polytechnic Institute
of Viana do Castelo
22.09-23.01*
23.02.-26.06*
Polytechnic Institute
of Guards
Brak oficjalnej
informacji od partnera
Brak oficjalnej
informacji od partnera
www.erasmusplus.wsiz.pl
4
WYJAZD ERASMUSA
Z TZW.
„STYPENDIUM
ZEROWYM”
• Student ze stypendium zerowym Erasmusa ma te same
prawa co student Erasmusa otrzymujący stypendium
(różnica: brak dofinansowania z KE)
• Planowane zasady – możliwości ostatecznie otrzymania
stypendium z NA:
• dodatkowe środki dla uczelni z większą liczbą mobilności w
stosunku do liczby podanej w umowie finansowej;
• dodatkowe środki dla uczelni, które realizować będą więcej
przedłużonych mobilności w stosunku do liczby miesięcy
zawartych w umowie finansowej;
Szanse na dziś to 50/50, ale nasze doświadczenie mówi
nam…
www.erasmusplus.wsiz.pl
5
PRZED
WYJAZDEM
–
KROK PO KROKU
• Wysyłanie zgłoszeń i wymaganych formularzy do uczelni
partnerskich – deadline wyznaczony przez uczelnię.
Dokumenty dostępne są w Dziale Współpracy z Zagranicą i
na stronach www uczelni partnerskich!
• Przygotowanie „Zgody Dziekana na wyjazd zagraniczny
studenta”
• Opracowanie „Porozumienia o programie zajęć” = Learning
Agreement for studies (w porozumieniu z Koordynatorem
ds. ECTS)
• Dane bankowe stypendysty Erasmusa(semestr zimowy
dostarczyć do 31.05.2015; semestr letni – do 31.10.2015)
www.erasmusplus.wsiz.pl
6
PRZED
WYJAZDEM
–
KROK PO KROKU
• „Umowa na wyjazd” + „Zaświadczenie o udziale wymianie”
+ Karta Studenta Erasmusa = „święta trójca” dokumentów
studenta Erasmusa
• EKUZ lub wykupione ubezpieczenie na czas wyjazdu
• Wypłata I raty stypendium w walucie Euro przed wyjazdem
(gotówka!)
• Wiza do kraju docelowego, pozwolenia, itp. (jeśli dotyczy)
• NOWOŚĆ: Obowiązkowy test językowy on-line przed
wyjazdem oraz po powrocie (wynik testu nie wpływa na
prawo do wyjazdu; celem jest badanie wzrostu znajomości
języka obcego)
www.erasmusplus.wsiz.pl
7
GDY
JUŻ DOTARLIŚCIE DO CELU
• W ciągu 14 dni należy przesłać do Koordynatora „Dane
kontaktowe SM” (formularz)
DODATKOWO, JEŚLI DOTYCZY:
• Przy zmianie danych konta bankowego: nowy formularz „Dane
•
bankowe stypendysty Erasmusa” (min. 21 dni przed zleceniem
przelewu!!!)
„Zmiany do porozumienia o programie zajęć” = „Changes to
the original Learning Agreement” (najpierw zmiany ustalane są z
obydwoma Koordynatorami osobiście/mailowo, następnie należy
przesłać odpowiedni dokument z wymaganymi podpisami do
uczelni macierzystej)
www.erasmusplus.wsiz.pl
8
JAK
PRZYGOTOWAĆ
„CHANGES
TO
LA”?
LEARNING AGREEMENT
COURSE
NO. ECTS
Information
technology
4 ECTS
Business Game
3 ECTS
Management
4 ECTS
…
…
CHANGES TO LEARNING AGREEMENT
COURSE
Reason for
change
NO.
ECTS
Public
Relations
B1
4 ECTS
Business
Game
A2
3 ECTS
Added
Course
Deleted
Course
Pamiętaj:
•
na dokonanie zmian masz 1 miesiąc od przyjazdu na uczelnię partnerską
•
„Changes to LA” muszą być wstępnie uzgodnione z Koordynatorem ds. ECTS na WSIiZ
•
dokument może zostać przesłany mailowo (scan), ale musi posiadać wymagane podpisy (scan podpisu
lub podpis elektroniczny)
www.erasmusplus.wsiz.pl
9
PO
•
POWROCIE DO KRAJU
Aby otrzymać III ratę stypendium i rozliczyć wyjazd Erasmusa
trzeba
w ciągu 21 dni (lub najpóźniej w dniu wskazanym w
umowie):
• Uzupełnić ankietę on-line studenta Erasmusa („Mobility Tool”
automatycznie przesyła na adres mailowy
informację z linkiem dostępu do ankiety)
studenta
odpowiednią
• Wypełnić obowiązkowy test językowy on-line
• Przedłożyć zaświadczenie z uczelni partnerskiej o pobycie
• Dostarczyć „Wykaz zaliczeń” = Transcript of Records (zgodność z LA
i Changes to LA!!!)
• Przesłać relację z wyjazdu wraz ze zdjęciami oraz formularz „Koszty
Erasmusa
www.erasmusplus.wsiz.pl
10
STYPENDIUM ERASMUSA
1
ok. 70% całości przyznanego stypendium (2 tygodnie przed
wyjazdem)
2
ok. 30% przyznanego stypendium wypłacana po powrocie
studenta
Ewentualną chęć przedłużenia pobytu na semestr letni trzeba
zgłosić do 30 listopada 2015 (ale nie później niż 1 miesiąc
przed zakończeniem pobytu)! UWAGA: Nie ma jeszcze
wytycznych co do stypendium na przedłużone pobyty!
www.erasmusplus.wsiz.pl
11
WSPARCIE
ZE STRONY
UCZELNI
• Zniżka z opłat za czesne*:
4
75% zniżki
6
50% zniżki
10
25% zniżki
Pozostali studenci są zobowiązani opłacić 100 %
czesnego
*Na podstawie Zarządzenia nr 21/2012 Rektora WSIiZ w Rzeszowie z dnia 11 maja 2012
Kryterium przyznawania zniżek: średnia ocen za tok
studiów!
www.erasmusplus.wsiz.pl
12
A
PONADTO…
• możliwość aplikowania o stypendium naukowe na podstawie
uzyskanych wyników
• stała pomoc i opieka ze strony WSIiZ przed wyjazdem,
podczas pobytu na uczelni partnerskiej oraz po powrocie
• pomoc uczelni zagranicznej w znalezieniu zakwaterowania
(średnio
200
€/mies.),
zameldowania, itp.
pracy,
www.erasmusplus.wsiz.pl
legalizacji
pobytu,
13
KONTAKT
• Marta Pękala
Uczelniany Koordynator ds. Erasmus+
Dział Współpracy z Zagranicą (pok. RA 207)
e-mail: [email protected]
tel.: (017) 866 13 06
fax: (017) 866 13 12
www.erasmusplus.wsiz.pl
Konsultacje w sprawie Erasmus+:
wtorki, w godz. 08:30 – 15:00
piątki, w godz. 08:30 – 12:00
• Paweł Wenc
Uczelniany Koordynator ds. ECTS
e-mail: [email protected]
tel.: (+48) 17866-13-23
Konsultacje w sprawie ECTS:
po ustaleniu mailowym
www.erasmusplus.wsiz.pl
14