Zadanie do wykonania Wizytówka stojąca przed uczestnikiem

Transkrypt

Zadanie do wykonania Wizytówka stojąca przed uczestnikiem
Zadanie do wykonania
Wizytówka stojąca przed uczestnikiem konferencji.
Wykonaj wizytówkę stojącą przed uczestnikiem konferencji wg następujących wymogów:
1. Wizytówka - wygląd
Po wydrukowaniu szablonu i odpowiednim złożeniu (sklejeniu) uzyskujemy wizytówkę stojącą, w której
po obu stronach znajduje się część z danymi - zarówno uczestnik jak i obserwator zewnętrzny widzi to
samo: flagę/logo instytucji organizującej konferencję, Nazwisko i Imię osoby reprezentującej kraj oraz
funkcję jaką pełni w danym kraju. Wizytówki wg tego samego typu posiadają również organizatorzy
konferencji (władze) – pozostała część graficzna ma być estetyczna (dowolna). Wszystkie wymienione
obiekty muszą być krzywymi – tylko ewentualne tło może być w postaci mapy bitowej.
Przykładowy widok wizytówki
Wizytówka ma po złożeniu (odpowiednim sklejeniu) postać graniastosłupa („sztywnej” bryły)
o podstawie trójkąta stojącego na jednej ze ścian – spód wizytówki, a na dwóch pozostałych ścianach
znajdują się dane uczestnika konferencji.
Linie zgięcia na siatce powinny być oznaczone liniami przerywanymi.
2. Dane do stworzenia bazy danych:
Grupa
Typ konferencji
1
Spotkanie krajów Unii Europejskiej
Dane osoby biorącej w udział w konferencji
Nazwisko i Imię Przewodniczącego Rządu (Premiera)
kraju członkowskiego
2
Spotkanie krajów zrzeszonych w NATO Nazwisko i Imię przedstawiciela najwyższego stopnia
władzy kraju członkowskiego np. Prezydenta
Należy pamiętać, że w spotkaniu biorą udział również władze instytucji organizujących konferencję.
3. Wizytówka – wydruk (PDF – korespondencja seryjna)
Widoczne wszystkie wizytówki z wypełnionymi danymi, znaczniki cięcia i złożenia, pasery oraz pasek
kalibracji koloru.
4. Praca ma być oddana w trzech plikach:
*.CDR – szablon wizytówki w CorelDraw
*.CSV – baza danych użyta do zadania.
*.PDF – zapis szablonu po wysłaniu do wydruku seryjnego zamiast na drukarkę, to do formatu PDF –
program PDF Creator.
5. Praca powinna być wykonana samodzielnie – jej waga to 4.

Podobne dokumenty