11268034 Łóżko relaksacyjne „EASY” Instrukcja montażu

Transkrypt

11268034 Łóżko relaksacyjne „EASY” Instrukcja montażu
11268034 Łóżko relaksacyjne „EASY”
Instrukcja montażu
Przeznaczenie
Twoje nowe łóżko relaksacyjne jest meblem, służącym do korzystania z niego w pomieszczeniach.
ŁÓŻKO RELAKSACYJNE SŁUŻY WYŁĄCZNIE WYKORZYSTANIU GO W CELU ZGODNYM Z
JEGO PRZEZNACZENIEM, CZYLI JAKO MEBEL, SŁUŻĄCY DO SIEDZENIA I LEŻENIA, DO WYKORZYSTANIA
PRZEZ MAKSYMALNIE JEDNĄ OSOBĘ. NIE PONOSI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, KTÓRE
POWSTANĄ W WYNIKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.
PRZED PIERWSZYM SKORZYSTANIEM Z LEŻANKI, PRZECZYTAJ PONIŻSZE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA. ZAPOZNAJ Z NIMI TAKŻE INNE OSOBY, KORZYSTAJĄCE Z LEŻANKI ORAZ
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ TAK, ABY MÓC Z NIEJ SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA POWINIENEŚ PRZESTRZEGAĆ ZAMIESZCZONYCH
PONIŻEJ WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA. POZWOLI CI TO UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
• Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg.
• Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakaś jego część jest uszkodzona, lub jej brak.
• Kontroluj śruby i wszelkie łączenia a w razie konieczności dokręć je.
• Nigdy nie stawaj na leżance, nie wykorzystuj jej jako drabiny.
• Materiały z opakowania, np. folie nie mogą się dostać w ręce dzieci. Przechowuj opakowanie
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Poddaj je utylizacji zgodnie z aktualnymi, miejscowymi
przepisami.
Wykaz części:
Zmontuj leżankę według instrukcji, widocznej poniżej.
Dane adresowe serwisu:

Podobne dokumenty